EU-ultimatum voor Belgische begroting

©BELGA

België krijgt tot begin maart tijd om aan te tonen dat het voldoende doet om de begroting en vooral de schuldgraad onder controle te krijgen. Zoniet belandt ons land opnieuw op het Europees strafbankje.

De Europese Commissie heeft haar analyse van de ontwerpbegrotingen 2015 van de eurolanden afgerond. Europa ziet risico's op een ontsporing van de begroting in zeven eurolanden. Voor drie van hen, Frankrijk, België en Italië volgt er ook een ultimatum. De hoge en oplopende schuldgraad is het grootste probleem van België. Volgens de Commissie stijgt de schuldgraad eind dit jaar naar 105,8 procent.

Ons land mocht pas in de lente van het Europees strafbankje, na een aanslepende procedure omdat het begrotingstekort maar niet onder de 3 procent zakte. Europa zwaait nu met het heropstarten van dit strakke Europees begrotingstoezicht, als België de beloften niet nakomt. En dan zijn extra besparingen onvermijdelijk.


Volgens de regering-Michel vermindert ze volgend jaar het structurele begrotingstekort met 0,6 procent dankzij tal van hervormingen. Maar volgens de Commissie is die raming te optimistisch en gaat het slechts om 0,4 procent. Wel geeft ze toe dat België 'wat vooruitgang' heeft geboekt in het uittekenen van structurele hervormingen. Maar het ritme moet  omhoog van de Europese Commissie om de klim van de staatsschuld te stoppen en op een degelijk ritme te komen voor schuldafbouw. 'De Comissie nodigt België uit om de noodzakelijke maatregelen te nemen, zodat de begroting opnieuw op koers raakt.'

Reactie

Ik ben opgelucht dat Europa voorlopig geen bijkomende maatregelen oplegt. Dat was niet ondenkbaar, gezien de begroting van 2014.
Johan Van Overtveldt
Minister van Financiën

In een reactie zegt minister van Financiën, Johan Van Overtveldt (N-VA), dat hij gerustgesteld is dat Europa 'voorlopig geen bijkomende maatregelen oplegt'. 'Dat was niet ondenkbaar, gezien de begroting van 2014.  Europa toont vooral bezorgdheid over onze schuld. Dat is een zware erfenis die deze regering draagt. Die schuld moet afgebouwd worden.  Dat is in het verleden te weinig gebeurd.'

Europa zegt dat de maatregelen die deze regering voorziet onverkort moeten uitgevoerd worden. Er is geen andere weg. Doen we dat niet, dan komen we misschien opnieuw onder Europese curatele.
Johan Van Overtveldt

Van Overtveldt is opgelucht dat België voorlopig een nieuwe tuchtprocedure heeft  kunnen afhouden. 'De afgelopen weken hebben we kunnen aantonen dat we heel wat structurele maatregelen nemen om de overheidsfinanciën gezond te maken. Europa is wel positief over de structurele hervormingen die deze regering vanaf 2015 en 2016 neemt. Dit rapport zegt dat de maatregelen die deze regering voorziet onverkort moeten uitgevoerd worden. Er is geen andere weg. Doen we dat niet, dan komen we misschien opnieuw onder Europese curatele.'

Brief

De minister van Financiën stuurde vorige week, samen met premier Charles Michel en de minister van Begroting Hervé Jamar, een brief naar de Commissie. Daarin verdedigden ze de maatregelen die de regering neemt. 'Dit zijn geen losse ideeën.'

'We hopen dat de Commissie ons de nodige kalmte gunt zodat de Belgische regering zich voluit kan focussen op het uitvoeren van haar strategie', besluit de brief. Europa gaat in op die vraag, althans tot begin maart.

 

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud