Een arts op de vijf riskeert burn-out

Ziekenhuispersoneel loopt een verhoogd risico op een burn-out.

Van de ziekenhuisartsen kampt 5,4 procent met een burn-out en loopt nog eens 17,8 procent een groot risico om zo’n burn-out op te lopen. Voor verpleegkundigen liggen de cijfers met 6,9 procent en 12,4 procent in dezelfde lijn.

Op vraag van de overheid onderzocht de KU Leuven de problematiek van burn-outs binnen de gezondheidszorg. Aan de hand van dat rapport gaat de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid een beleid ontwikkelen om het probleem op te vangen en te voorkomen. Er werden 1.198 artsen en 4.635 verpleegkundigen in 37 ziekenhuizen in België ondervraagd.

De belangrijkste bepalende factoren voor een burn-out zijn volgens de studie de hoge werkdruk, hoge emotionele uitputting en rolconflicten.

De gevolgen zijn een verminderd individueel welzijn, een toegenomen medicatieverbruik en absenteïsme. Ook blijken artsen en verpleegkundigen minder bereid en in staat om te werken tot 65 jaar, luidt het.

Preventieve maatregelen

Het onderzoek stelt enkele preventieve maatregelen voor om te komen tot een verbeterde werkomgeving. Dit kan door in te zetten op het beheersen van werkdruk en emotionele belasting en het bevorderen van steun en sfeer onder collega’s. Daarnaast is ook het verhogen van het bewustzijn rond burn-out en gezonde levensstijl een belangrijk werkpunt.

‘Een preventief beleid heeft enkel kans op slagen wanneer meerdere spelers de handen in elkaar slaan, zoals directie en leidinggevenden, HR, vakbonden, interne preventieadviseur en de psychosociale preventieadviseur van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk’, besluit het rapport.

Bevlogen personeel

Goed nieuws is dan weer dat ongeveer 60 procent van de ondervraagden rapporteert ‘bevlogen’ te zijn. Een hoge mate van bevlogenheid bij artsen en verpleegkundigen leidt tot een goede fysieke en psychische gezondheid. ‘Mensen zijn hierdoor ook meer bereid en in staat om tot 65 te werken’, klinkt het.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect