netto

Effectentaks doet meer schenken

©REUTERS

Privaat bankiers signaleren een verhoogde interesse voor schenkingen sinds de aankondiging van de effectentaks.

Privaat bankiers ontmoeten doorgaans klanten met minstens 1 miljoen euro aan roerend vermogen. De effectentaks van 0,15 procent is vanaf 2018 verschuldigd als de waarde van genoteerde aandelen, obligaties of fondsen de kaap van 500.000 euro overschrijdt, of van 1 miljoen euro in het geval van een koppel.

‘We horen een aantal klanten als gevolg van de effectentaks spreken over een overdracht van hun erfgoed’, zegt Pieter De Bisschop, hoofd private banking bij Deutsche Bank België.

Erik Joly, de hoofdeconoom van ABN AMRO Private Banking, bevestigt: ‘De effectentaks leeft enorm onder het cliënteel. Na de verdubbeling van de roerende voorheffing en de beurstaks in zes jaar is het de belasting te veel. Bovendien leeft de overtuiging dat het tarief van 0,15 procent zal stijgen. Wie al het idee had om te schenken, zal dat versneld doen.’

De Bisschop beaamt: ‘Bij sommige van onze klanten speelt de effectentaks de rol van fiscale trigger, een stimulans om nu te handelen, terwijl de wil en de wens met betrekking tot de vermogensplanning al bestonden voor de aankondiging van de nieuwe belasting.’

De effectentaks leeft enorm onder het cliënteel. Het is de belasting te veel.
erik joly
hoofdeconoom abn amro private banking

‘We krijgen vragen over schenkingen’, zegt ook Philipp Bollen, hoofd vermogensplanning bij BNP Paribas Fortis Private Banking. ‘Een schenking kan opportuun zijn in bepaalde situaties maar niet en uitsluitend om deze nieuwe belasting te vermijden’, waarschuwt Bollen.

Ook andere privaat bankiers manen hun cliënten aan niet overhaast te beslissen. ‘Een schenking is onherroepelijk’, brengen veel bankiers in herinnering. ‘Als een schenking enkel bedoeld is om de belasting te ontwijken, kunnen we dat alleen afraden’, zegt De Bisschop.

Fiscale gevolgen

Een privaat bankier waarschuwt ook voor de antimisbruikbepaling. Wie de effectentaks ontloopt door vermogen te schenken aan zijn kinderen, maar vervolgens te veel de controle over het vermogen behoudt en te veel inkomsten blijft innen, kan op de radar van de fiscus komen.

Schenkingen kunnen de federale opbrengst voor de effectentaks uithollen, maar zijn wel positief voor de Vlaamse begroting. Een geregistreerde schenking in rechte lijn (kinderen) kost 3 procent. Een bankgift moet niet geregistreerd worden, maar als de schenker binnen de drie jaar overlijdt, is erfbelasting verschuldigd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud