Europa wil geld voor Arco-coöperanten beperken

©BELGA

Europa vindt de 600 miljoen euro die de regering-Michel voorstelde te hoog.

Het ziet ernaar uit dat de 800.000 Arco-coöperanten het met minder zullen moeten doen dan met wat de regering-Michel hen had beloofd. Volgens regeringsbronnen aanvaardt Europa wel dat ons land een vergoeding betaalt, maar moet die lager zijn dan de 600 miljoen euro die de regering bij haar aantreden voor ogen had. ‘Er mag van Europa maximaal 150 tot 200 miljoen euro van de staat naar de coöperanten vloeien’, zegt een regeringsbron.

Daar kan een bijdrage van Beweging.net - het vroegere ACW - bijkomen, maar die zal naar verwachting beperkt zijn. ‘Er waren gesprekken met Beweging.net, maar veel moet je daar niet van verwachten’, klinkt het. Midden vorig jaar meldde De Tijd al dat de regering voor Beweging.net maar rekende op 30 miljoen euro.

Van Europa mag maximaal 150 tot 200 miljoen euro van de staat naar de Arco-coöperanten vloeien.
regeringsbron

In 2014 sprak de regering-Michel in haar regeerakkoord af dat ze een plan B zou uitwerken voor de Arco-coöperanten, die hun geld na de val van Dexia geblokkeerd zagen. Dat plan is nodig, want Europa vernietigde de garantieregeling die de federale regering in 2008 had beloofd toen ze Arco overhaalde het noodlijdende Dexia extra kapitaal toe te stoppen.

Die garantieregeling hield in dat de volle 1,5 miljard euro van de coöperanten zou worden terugbetaald. Later werd dat dus verlaagd tot 600 miljoen en nu zit er nog minder aan te komen.

Belfius

Het plan B begint stilaan vorm te krijgen. De regering wil gebruikmaken van de beursgang van de staatsbank Belfius - die gepland is tussen april en juni - om de Arco-coöperanten te vergoeden. Vlak voor de beursgang zou Belfius een superdividend uitkeren aan de Belgische staat en dat zou naar de coöperanten vloeien.

Daarnaast wordt gerekend op een bijdrage van Beweging.net. Ook de boete van 146 miljoen euro voor illegale staatssteun die Arco in principe aan de Belgische staat moet terugbetalen, zou de regering voor de coöperanten willen inzetten. Op die manier kan 600 miljoen euro worden verzameld, of 40 procent van de inleg. De boete maakt wel nog het voorwerp uit van een juridisch dispuut.

Vestager

Maar dat is zonder Europa gerekend. De Europese Commissie zou nu toch begrijpen dat er een vergoeding voor de coöperanten moet komen omdat België beloften heeft gedaan in het verleden. Maar het bedrag dat de regering voor ogen heeft, is te hoog.

De regering hoopt nog te onderhandelen met Europees commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager over de hoogte van het bedrag. ‘De kleine landen in Europa vinden dat Vestager hen te veel viseert. Dat kan ons helpen bij de Arco-deal’, zegt een regeringsbron.

Vooral voor CD&V is het belangrijk dat de Arco-coöperanten een deel van hun centen terugkrijgen, het liefst voor de verkiezingen. Een lagere vergoeding dan de beloofde 600 miljoen euro is voor CD&V ongetwijfeld moeilijk te aanvaarden.

Arco tijdlijn
September 2008

De financiële groep Dexia komt in financiële problemen. Op aandringen van de regering-Leterme stopt Arco - de holding van de christelijke arbeidersbeweging ACW - Dexia 350 miljoen euro extra kapitaal toe. Arco stemt daar pas mee in nadat Leterme beloofde een garantieregeling – een staatswaarborg - voor de Arco-coöperanten uit te werken. Pas in 2011, wanneer Dexia definitief omvalt, keurt de federale regering de regeling goed. Daardoor kunnen de Arco-vennoten in totaal 1,5 miljard euro terugkrijgen.

Oktober 2011 

De Dexia-groep wordt ontmanteld en de regering nationaliseert de Belgische bankpoot (nu Belfius). Eén dag later wordt de waarborg voor spaarboekjes bij Koninklijk Besluit uitgebreid naar coöperatieve deelbewijzen. Arco, dat 90 procent van zijn middelen in Dexia had belegd, treedt toe tot het waarborgsysteem en gaat grotendeels in vereffening. Dexia-aandeelhouders, die zich gediscrimineerd voelen, trekken tegen de waarborgregeling naar de Raad van State.

Maart 2013

De Raad van State verwerpt grotendeels het beroep tegen de garantieregeling, maar stelt ook prejudiciële vragen over discriminatie aan het Grondwettelijk Hof.

Juli 2014

De Europese Commissie verwerpt de Belgische garantieregeling voor de aandeelhouders van financiële coöperaties zoals Arco. Later gaan zowel de Belgische staat als Arco in beroep bij het Europees Hof van Justitie.

Oktober 2014

De nieuwe regering van Charles Michel belooft in het regeerakkoord een oplossing voor de Arco-coöperanten te zoeken. In de Atoma-schriftjes, de geheime akkoorden bij het regeerakkoord, wordt genoteerd dat de Arco-coöperanten kunnen rekenen op 600 miljoen euro of 40 procent van de oorspronkelijke inleg.

December 2016

Het Europees Hof van Justitie verwerpt de Arco-waarborgregeling. Die beslissing is bindend voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.

Juli 2017

In haar zomerakkoord spreekt de regering-Michel af dat de Arco-coöperanten zullen vergoed worden met geld dat vrijkomt via de beursgang van Belfius. De bedoeling is dat Belfius voor de beursgang een superdividend uitkeert dat in een fonds voor de Arco-coöperanten zou komen. Dat moet helpen om de beloofde 600 miljoen euro  - 40 procent van de oorspronkelijke inleg van de coöperanten – te kunnen betalen.

Begin 2018

Uit officieuze gesprekken tussen de regering en Europa blijkt dat die laatste zou toestaan dat de Arco-coöperanten deels vergoed zouden worden, maar dat het bedrag van 600 miljoen euro te hoog is. De compensatie voor Arco-vennoten dreigt daardoor nog lager uit te komen dan voorzien.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content