Fouten in mandatenlijst Rekenhof

De Belgische premier is niet de best betaalde politicus van het land.

Bij tal van politici blijken 'nullekes te veel' te staan bij het loon dat ze hebben doorgegeven aan het Rekenhof.

Elk jaar publiceert het Belgisch Staatsblad de mandaten van politici en hoge ambtenaren. Dit jaar staan daar ook voor het eerst hun vergoedingen bij. Maar uit een analyse blijkt dat er heel wat fouten in zitten.

Zo staat in het Staatsblad dat ex-sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte 400.000 euro verdient. Maar dat blijkt niet te kloppen. Er is sprake van een 'nulleke te veel'. In plaats van 300.000 euro bruto verdiende hij in 2018 30.000 euro als hoogleraar. En zo zijn er nog tal van gevallen waar sprake is van een 'nulleke te veel'.

Sommigen vergisten zich meer dan één keer. Volgens de aangifte zou Bernard Cobut ruim 1,4 miljoen euro verdiend hebben in 2018, waarvan 855.000 euro als regeringscommissaris bij een hogeschool. Dat klopt niet. Bovendien werden al zijn mandaten als regeringscommissaris volgens de aangifte vergoed, maar in realiteit krijgt hij slechts één vergoeding voor al die mandaten. Die fout gebeurde bij tal van regeringscommissarissen.

Bij het Rekenhof luidt het dat de politici de vergissingen hebben begaan. 'Er was geen tijd om alle aangiftes te controleren', zegt het Rekenhof.

Eerste minister

Wat wel klopt, is dat er gemeenteraadsleden, schepenen, OCMW-voorzitters, burgemeesters, provincieraadsleden, deputés, gouverneurs, parlementsleden, ministers en kabinetsmedewerkers zijn die in 2018 meer verdienden dan de Belgische premier. Charles Michel (MR), die in dat jaar eerste minister was, verdiende toen 257.089 euro bruto.

Wie verdient wat?

Ga hier zelf op zoek in het politieke labyrint van de mandaten.

De betrokken politici kunnen op verschillende manieren boven de premiernorm uitstijgen. Doordat ze zelf een bedrijf of nog een andere job hebben, maar evenzeer doordat ze politieke mandaten cumuleren.

De Schaarbeekse schepen Frédéric Nimal (DéFI) was in 2018 met 554.000 euro bruto de best betaalde persoon in de Belgische politieke wereld. De man heeft wel een tweede job als advocaat. Ook N-VA-Kamerlid An Capoen, die ook actief was als arts, staat hoog genoteerd. Huidig CD&V-voorzitter Joachim Coens staat hoog in de lijst omdat hij, naast burgemeester van Damme, in 2018 ook topman was van de haven van Zeebrugge.

Partijvoorzitters

Vlaamse en federale ministers verdienen in ons land tussen 220.000 en de 263.000 euro bruto per jaar. Veel partijvoorzitters, die al een vergoeding krijgen als parlementslid, zitten eveneens in de buurt van 220.000 euro bruto. In 2018 was de toenmalige CD&V-voorzitter Wouter Beke de best betaalde partijleider met 228.000 euro. N-VA-voorzitter Bart De Wever volgt op de tweede plek met 220.000 euro. Het verschil tussen het parlementair mandaat en het totale loon wordt bijgepast door de partij.

Mandatenkoning

16
Mandatenkoning
De Dendermondse burgemeester Piet Buyse beschikte in 2018 over zestien betaalde mandaten.

De Belgische politicus met de meeste betaalde mandaten in 2018 was de Dendermondse burgemeester Piet Buyse (CD&V). Voor zestien mandaten kreeg hij een vergoeding. Behalve als burgemeester was hij ook aan de slag als leraar en zetelde hij in een reeks intercommunales. In 2018 verdiende hij minstens 62.000 euro bruto. Minstens, want voor heel wat mandaten moet hij geen exacte verdienste aangeven.

De Mechelse schepen Greet Geypen (Open VLD) en Paul Verbeeck (CD&V), burgemeester van Nijlen, hielden er in 2018 elk 15 betaalde mandaten op na. Paul Diels, de burgemeester van Lille, en Antwerps schepen Koen Kennis (N-VA) hadden in dat jaar 14 betaalde mandaten.

Methodologie

De vergoedingen staan te lezen in de aangifte die de betrokken politici, ambtenaren en kabinetsmedewerkers hebben ingediend bij het Rekenhof en die vrijdag in het Staatsblad zijn verschenen. Politici zijn verplicht die aangifte in te dienen. Als ze dat niet doen, kunnen ze een administratieve boete krijgen.

In de lijst staan voor sommige functies precieze bedragen, voor andere vorken. Voor de berekening van de totale bedragen werd altijd het laagste bedrag uit de vork in rekening genomen, waardoor veel bedragen een onderschatting zijn.

Dit zijn de grootverdieners in de politiek

Bijna dan veertig politici, ambtenaren en kabinetsmedewerkers verdienen dankzij hun mandaten meer dan de Belgische premier.

Bijna 40 gemeenteraadsleden, schepenen, OCMW-voorzitters, burgemeesters, provincieraadsleden, deputés, gouverneurs, parlementsleden, ministers en kabinetsmedewerkers verdienden in 2018 meer dan een Belgische premier. Charles Michel (MR), die in dat jaar eerste minister was, verdiende 257.089 euro bruto.

De betrokken politici kunnen op verschillende manieren boven de premiernorm uitstijgen. Dat kan zijn omdat ze zelf een bedrijf hebben of nog een andere job hebben. Maar het kan evenzeer doordat ze verschillende politieke mandaten cumuleren.

PS’er Francis Colot was in 2018 de bestbetaalde persoon in de Belgische politieke wereld. Uit zijn eigen aangifte blijkt dat ze in dat jaar 604.000 bruto verdiende. Naast gemeenteraadslid in Gesves was hij ook in dienst als hoofd van de technische dienst bij de Naamse intercommunale Inasep.

Op de tweede plaats staat Tom De Saegher, CD&V-voorzitter in Vlaams Brabant, met 600.000 euro bruto. Hij is aan de slag afdelingshoofd bij het Vlaams departement omgeving Op plaats drie bevindt zich de Schaarbeekse schepen Frédéric Nimal (Défi) met 554.000 euro bruto, die een tweede job heeft als advocaat

Enkele bekende namen in de top 30 zijn voormalig sp.a-minister Johan Vande Lanotte, die in 2018 400.000 euro bruto verdiende. Naast zijn inkomen als burgemeester was hij ook actief bij de Universiteit Gent.

Andere bekende grootverdieners zijn N-VA-Kamerlid An Capoen, die naast Kamerlid ook nog actief was als arts. Huidig CD&V-voorzitter Joachim Coens staat hoog in de lijst omdat hij, naast burgemeester van Damme, in 2018 ook topman was van de haven van Zeebrugge.

Vlaamse en federale ministers verdienen in ons land tussen de 220.000 en de 263.000 euro bruto per jaar. Toenmalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zat in 2018 onderaan die vork, toenmalig federaal vicepremier Jan Jambon (N-VA) bovenaan de vork.

Veel partijvoorzitters, die al een vergoeding krijgen als parlementslid, zitten eveneens in de buurt van die 220.000 euro bruto. In 2018 was de toenmalige CD&V-voorzitter Wouter Beke de bestbetaalde partijleider met 228.000 euro. N-VA-voorzitter Bart De Wever volgt op de tweede plek met 220.000 euro. Het verschil tussen het parlementair mandaat en het totale loon wordt bijgepast door de partij.

Mandatenkoning

De Belgische politicus met de meeste betaalde mandaten in 2018 was de Dendermondse burgemeester Pieter Buyse (CD&V). Voor zestien mandaten kreeg hij een vergoeding. Naast burgemeester was hij ook aan de slag als leraar en zetelde hij in een reeks intercommunales. In 2018 verdiende hij minstens 62.000 euro bruto. Minstens, want voor heel wat mandaten moet hij geen exacte verdienste aangeven.

De Mechelse schepen Greet Geypen (Open VLD) en Paul Nijlen (CD&V), burgemeester van de gemeente Nijlen, houden er elk vijftien mandaten op na.

De vergoedingen staan te lezen in de aangifte die de betrokken politici, ambtenaren en kabinetsmedewerkers hebben ingediend bij het Rekenhof en die vrijdag in het Staatsblad zijn verschenen. Ze zijn verplicht om die aangifte in te dienen. Als ze dat niet doen, kunnen ze worden gesanctioneerd.

In de lijst staan voor sommige functies precieze bedragen, voor andere vorken. Voor de berekening van de totale bedragen werd steeds het laagste bedrag uit de vork in rekening genomen. Het inkomen van regeringscommissaris is niet in de cijfers opgenomen.

Dit zijn de grootverdieners in de politiek

Bijna dan veertig politici, ambtenaren en kabinetsmedewerkers verdienen dankzij hun mandaten meer dan de Belgische premier.

Bijna 40 gemeenteraadsleden, schepenen, OCMW-voorzitters, burgemeesters, provincieraadsleden, deputés, gouverneurs, parlementsleden, ministers en kabinetsmedewerkers verdienden in 2018 meer dan een Belgische premier. Charles Michel (MR), die in dat jaar eerste minister was, verdiende 257.089 euro bruto.

De betrokken politici kunnen op verschillende manieren boven de premiernorm uitstijgen. Dat kan zijn omdat ze zelf een bedrijf hebben of nog een andere job hebben. Maar het kan evenzeer doordat ze verschillende politieke mandaten cumuleren.

PS’er Francis Colot was in 2018 de bestbetaalde persoon in de Belgische politieke wereld. Uit zijn eigen aangifte blijkt dat ze in dat jaar 604.000 bruto verdiende. Naast gemeenteraadslid in Gesves was hij ook in dienst als hoofd van de technische dienst bij de Naamse intercommunale Inasep.

Op de tweede plaats staat Tom De Saegher, CD&V-voorzitter in Vlaams Brabant, met 600.000 euro bruto. Hij is aan de slag afdelingshoofd bij het Vlaams departement omgeving Op plaats drie bevindt zich de Schaarbeekse schepen Frédéric Nimal (Défi) met 554.000 euro bruto, die een tweede job heeft als advocaat

Enkele bekende namen in de top 30 zijn voormalig sp.a-minister Johan Vande Lanotte, die in 2018 400.000 euro bruto verdiende. Naast zijn inkomen als burgemeester was hij ook actief bij de Universiteit Gent.

Andere bekende grootverdieners zijn N-VA-Kamerlid An Capoen, die naast Kamerlid ook nog actief was als arts. Huidig CD&V-voorzitter Joachim Coens staat hoog in de lijst omdat hij, naast burgemeester van Damme, in 2018 ook topman was van de haven van Zeebrugge.

Vlaamse en federale ministers verdienen in ons land tussen de 220.000 en de 263.000 euro bruto per jaar. Toenmalig minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) zat in 2018 onderaan die vork, toenmalig federaal vicepremier Jan Jambon (N-VA) bovenaan de vork.

Veel partijvoorzitters, die al een vergoeding krijgen als parlementslid, zitten eveneens in de buurt van die 220.000 euro bruto. In 2018 was de toenmalige CD&V-voorzitter Wouter Beke de bestbetaalde partijleider met 228.000 euro. N-VA-voorzitter Bart De Wever volgt op de tweede plek met 220.000 euro. Het verschil tussen het parlementair mandaat en het totale loon wordt bijgepast door de partij.

Mandatenkoning

De Belgische politicus met de meeste betaalde mandaten in 2018 was de Dendermondse burgemeester Pieter Buyse (CD&V). Voor zestien mandaten kreeg hij een vergoeding. Naast burgemeester was hij ook aan de slag als leraar en zetelde hij in een reeks intercommunales. In 2018 verdiende hij minstens 62.000 euro bruto. Minstens, want voor heel wat mandaten moet hij geen exacte verdienste aangeven.

De Mechelse schepen Greet Geypen (Open VLD) en Paul Nijlen (CD&V), burgemeester van de gemeente Nijlen, houden er elk vijftien mandaten op na.

De vergoedingen staan te lezen in de aangifte die de betrokken politici, ambtenaren en kabinetsmedewerkers hebben ingediend bij het Rekenhof en die vrijdag in het Staatsblad zijn verschenen. Ze zijn verplicht om die aangifte in te dienen. Als ze dat niet doen, kunnen ze worden gesanctioneerd.

In de lijst staan voor sommige functies precieze bedragen, voor andere vorken. Voor de berekening van de totale bedragen werd steeds het laagste bedrag uit de vork in rekening genomen. Het inkomen van regeringscommissaris is niet in de cijfers opgenomen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud