Gevangenen krijgen bij vrijlating onderschepte propaganda mee

De Staatsveiligheid vreest dat ze niet alle radicale propaganda kan onderscheppen in de gevangenissen. ©Siska Vandecasteele

Als opgesloten terroristen of moslimgevangenen brieven krijgen van radicale organisaties, worden die onderschept. Bij hun vrijlating krijgen de gevangenen de brieven wel mee. Dat blijkt uit gelekte info van Justitie.

Zaterdag maakte De Tijd bekend dat onrustwekkende informatie is geschrapt uit de parlementaire antwoorden van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) over de aanpak van de 450 terrorisme- en geradicaliseerde gevangenen in ons land.

De geschrapte passages gingen onder andere over het gebruik van smartphones in de gevangenis, zelfgemaakte wapens, het ontbreken van een draaiboek om radicalisering te signaleren en verwarring over de opvolging van gedetineerden als die een enkelband krijgen. Die passages kwamen aan het licht omdat het kabinet-Geens per ongeluk de nota’s van de veiligheidsdiensten had meegestuurd met de antwoorden.

Radicale organisaties

En er duiken nog meer pijnlijke situaties op. Zo stelde Open VLD-senator Jean-Jacques De Gucht ook vragen aan Geens over radicale organisaties zoals het Franse Sanabil die brieven sturen naar opgesloten terroristen en via die brieven ook moslimgedetineerden trachten te radicaliseren.

In zijn officiële antwoord van april vorig jaar stelde de minister nog gerust dat de brieven van organisaties als Sanabil ‘niet worden overhandigd’ aan de gevangenen. Ze worden dus onderschept. Geens verwees naar het wetsartikel dat dat mogelijk maakt en een richtlijn die daarover al eind 2015 is rondgestuurd in het gevangeniswezen.

Er wordt een kopie van de correspondentie gemaakt. Die wordt aan het dossier van de gedetineerde toegevoegd. Volgens de wet worden de brieven dan overhandigd aan de gerechtelijke diensten of teruggegeven aan de gedetineerde. Dat bekijken we geval per geval.
Kathleen Van De Vijver
Woordvoerster van het gevangeniswezen

Maar in de gelekte nota stond nog een extra passage die werd geschrapt: ‘De brieven van Sanabil worden wel overgedragen naar de ‘verboden voorwerpen’ en meegegeven bij het verlaten van de gevangenis.’ Conclusie: radicale brieven aan terrorisme- en moslimgevangenen worden tegengehouden, maar gevangenen krijgen die wel nog in handen als ze weer op vrije voeten zijn.

Geval per geval

‘Als we correspondentie tegenhouden, wordt die in de gevangenis niet aan de gedetineerde overhandigd’, verduidelijkt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het gevangeniswezen. ‘Er wordt een kopie van gemaakt. Die wordt aan het dossier van de gedetineerde toegevoegd. Dat wordt ook gemeld aan de andere gerechtelijke diensten. Volgens de wet worden de brieven dan overhandigd aan de gerechtelijke diensten of teruggegeven aan de gedetineerde. Dat bekijken we geval per geval.

Nochtans is de briefwisseling van zulke radicale organisaties niet ongevaarlijk. Zo hadden tal van terroristen in België en Frankrijk voor of na hun terreurdaden contact met het in november 2016 opgedoekte Sanabil. Dat was onder meer het geval voor Mehdi Nemmouche, die in 2014 de aanslag op het Joodse museum pleegde, en Al Qaeda-‘terreurweduwe’ Malika El-Aroud toen ze nog in de cel zat. Sanabil is niet de enige organisaties die steun biedt of geboden heeft aan opgesloten terroristen en geradicaliseerden.

Niet altijd onderschept

Aangezien de radicale organisatie Sanabil post kan versturen naar alle moslimgedetineerden is het mogelijk dat contacten hebben plaatsgevonden zonder dat die noodzakelijkerwijze werden geregistreerd.
Staatsveiligheid

Dat de extremistische briefwisseling uiteindelijk toch in handen kan komen van de gedetineerden was niet de enige info die uit het parlementaire antwoord werd geschrapt. Geens gaf toe dat het niet gemakkelijk was alle gedetineerden in kaart te brengen die brieven van Sanabil hebben ontvangen, omdat de naam van de organisatie vaak is weggelaten en er alleen een adres wordt vermeld.

In de geschrapte passage leren we echter dat de Staatsveiligheid een groot deel van de brieven niet kan onderscheppen: ‘Een persoon die nog geen tekenen van radicalisering vertoont kan niet worden gevolgd door de VSSE (de Staatsveiligheid, red.). Aangezien Sanabil post kan versturen naar alle moslimgedetineerden is het mogelijk dat contacten hebben plaatsgevonden zonder dat die noodzakelijkerwijze werden geregistreerd.’

De info die uitlekt over de bijna 450 terrorisme- en geradicaliseerde gevangenen in ons land bekommert ook de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart. Die kwam maandag achter gesloten deuren bijeen. De Kamerleden besloten over de kwestie een brief te richten aan minister Geens. Ze willen vernemen of de uitgelekte info correct is en hoe het staat met de uitvoering van de aanbeveling die de onderzoekscommissie al over deze problematiek had gedaan.

Wat Geens wel vrijgaf, is dat de Cel Radicalisering in Gevangenissen, die in 2015 werd opgericht bij de Staatsveiligheid, nu tien mensen telt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud