Helft belastinggeld vloeit naar sociale bescherming

©Hollandse Hoogte

België geeft in vergelijking met buurlanden meer uit aan administratie, bedrijfssubsidies en onderwijs.

Van elke 100 euro die de overheid aan belastingen int, vloeit meer dan de helft naar pensioenen, gezondheidszorg, kinderbijslag, werkloosheid- en ziekte-uitkeringen en andere vormen van sociale bescherming. Dat blijkt uit een analyse van De Tijd naar aanleiding van de begrotingscontrole.

De regering-Michel zoekt enkele honderden miljoenen euro’s om het budget voor 2017 op koers te houden, via extra inkomsten of besparingen. De vraag is waar nog geld kan worden gevonden.

Klik hier als de grafiek niet zichtbaar is.

Uit het onderzoek blijkt dat de uitgaven voor sociale bescherming de zwaarste post zijn in de overheidsuitgaven. Maar ze is niet veel hoger dan in onze buurlanden, waar proportioneel ongeveer evenveel wordt uitgegeven aan het sociale beleid.

19.540
De overheid besteedt in ons land jaarlijks 19.540 euro per inwoner.

Toch behoort ons land tot de kampioenen in Europa als het op uitgeven aankomt. Per inwoner wordt in ons land jaarlijks 19.540 euro besteed, 1.566 euro meer dan in Nederland en 3.308 euro meer dan in Duitsland.

Zelfs in Frankrijk, waar het overheidsbeslag in procent van het bruto binnenlandse product (bbp) hoger ligt dan in België, geeft de overheid per inwoner 925 euro minder uit.

Armoederisico

Dat komt vooral omdat we meer geld steken in de werking van de overheid zelf, onderwijs, subsidies aan bedrijven en de aflossing van de staatsschuld. Nu al vloeit meer geld naar de afbetaling van de staatsschuld dan naar mobiliteit.

Klik hier als de grafiek niet zichtbaar is.

De vraag is of dat geld goed wordt besteed. Het armoederisico in België ligt hoger dan in Nederland en in Frankrijk, wat betekent dat er nog ferme gaten zitten in het vangnet van onze sociale zekerheid.

Op de Human Development Index van de Verenigde Naties, een graadmeter van welvaart en ontwikkeling, staat België pas op de 21ste plaats, ver achter Nederland en Duitsland.

Royale subsidiestromen

En ondanks de royale subsidiestroom naar de bedrijven staat België pas op de 17de plaats van de internationale concurrentieranglijst van het World Economic Forum. Nederland staat daar op de vierde plaats, Duitsland op de vijfde.

De hoge uitgaven voor onderwijs renderen beter. De kwaliteit van ons onderwijssysteem staat buiten kijf. In geen enkel ander westers land is de tevredenheid over het onderwijssysteem groter dan in België.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud