Helft migranten verlaat België vrijwillig

Staatssecretaris voor Migratie Maggie De Block. (foto photonews) ©Photo News

In 2012 keerden 5.656 migranten op vrijwillige basis terug naar hun land van herkomst. Dat is zowat de helft van het totaal van 11.386 migranten die ons land vorig jaar verlieten. Het agentschap Fedasil maakte die cijfers bekend naar aanleiding van het eenjarige bestaan van het zogenoemde ‘terugkeerloket’.

Het terugkeerloket, dat toegankelijk is voor bijna alle migranten inclusief uitgeprocedeerde asielzoekers en migranten zonder papieren, behandelde in een jaar tijd 390 dossiers, goed voor 530 personen. Door ook de personen in een lastige positie aan te spreken, probeert het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (Fedasil) het aantal vrijwillige vertrekkers naar boven te halen. 

'In de praktijk verzeilden migranten die zich nu aanmelden bij het terugkeerloket vaak eerst in de illegaliteit’, verduidelijkt Bart Morrhaye van Fedasil. ‘Zo’n drie op de vier van hen kregen eerder al een uitwijzingsbevel, waarbij ze na dertig dagen het land hadden moeten verlaten, maar waar ze niet op in gingen. Maar na enkele maanden willen ze niet langer in de illegaliteit leven en komen ze alsnog naar hier.'

Om op dergelijke situaties sneller in te spelen, wordt nu al van bij het begin de mogelijkheid van vrijwillige terugkeer gepromoot. 'Al van bij de asielaanvraag krijgt de migrant nu alle informatie over een vrijwillige terugkeer', zegt staatssecretaris voor migratie Maggie De Block. 'En de cijfers bewijzen dat het project een succes is. In 2012 vertrok bijna 50 procent van terugkeerders op vrijwillige basis.'

Toch is niet alleen het nieuwe loket verantwoordelijk voor de sterke stijging van het aantal vrijwillige vertrekkers. Tussen juni 2012 en mei 2013 keerden 1.723 personen terug via het netwerk van Fedasil, waar het loket weliswaar deel van uitmaakt, maar dat ook bestaat uit opvangcentra en regioconsulenten. De andere terugkeerders deden riepen onder meer de hulp in van het SEFOR-project, dat migranten bij een terugkeer bijstaat en dat tot juni een 'Balkanbus' inlegde waarmeer in 2012 in totaal 548 personen naar die regio terugkeerden.

Ook via lokale instanties zoals de centra voor algemeen welzijnswerk (CAW) keerden heel wat migranten terug.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud