'Historisch pardon over Congo door koning nodig'

Een standbeeld van Leopold II in Brussel. ©BELGAIMAGE

Bart De Wever vindt dat er excuses nodig zijn over het Belgische koloniale verleden en dat de koning die moet uitspreken.

Een expertengroep van de Verenigde Naties riep maandag de overheid op om in naam van ons land verontschuldigingen aan te bieden voor ons koloniaal verleden en de misdaden die tijdens dat 'donkere hoofdstuk' uit de Belgische geschiedenis plaatsvonden.

De Belgische regering reageerde voorlopig nog niet op dat rapport en wacht de officiële publicatie af. Belgische excuses of zelfs maar een begin van erkenning van de uitbuiting in onze ex-kolonie zijn er nooit geweest, ook al is geweten dat het koloniale bewind wreed was.

N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt het een goede zaak dat er rekenschap wordt gegeven voor de manier waarop een gemeenschap zich heeft 'gedragen in de geschiedenis. Als het over het Belgische koloniale verleden gaat, 'dan denk ik dat je onvermijdelijk naar de figuur van het staatshoofd, naar Leopold II zult moeten kijken', verklaarde De Wever zondag in De Zevende Dag op één.

Leopold II

Het koloniale verleden van ons land startte in 1885. Toen verwierf koning Leopold II Congo als zijn privébezit. In 1908, een jaar voor zijn dood, nam België het bestuur over.

De Wever wijst erop dat Leopold II al in zijn eigen tijd veroordeeld werd. 'Het is niet met de morele inzichten van vandaag dat we beseffen dat hij daar misdaden heeft laten begaan, men wist dat in de eigen tijd al, daar is heel veel over verschenen.'

Historisch pardon

Volgens De Wever is het aan de orde om een 'historisch pardon' uit te spreken omdat 'er ontzettend veel mensen zijn vermoord voor geld'. Daarvoor kijkt hij naar het paleis. 'Ik denk dat we ter hoogte van het staatshoofd moeten kijken om dit uit te spreken en dat dit inderdaad noodwendig is', verklaarde De Wever.

Dat het koloniale verleden een moeilijke zaak is, bleek bij de opening van het vernieuwde Afrikamuseum in Tervuren eind vorig jaar. Noch koning Filip noch premier Michel zijn naar de officiële opening gegaan om discussie over het koloniale verleden uit de weg te gaan. Met zijn uitspraken plaats De Wever het thema nu op de politieke agenda.

De experten van de Verenigde Naties vonden dat in het vernieuwde Afrikamuseum nog niet voldoende kritisch kijkt naar ons koloniale verleden. In de schoolboeken wordt de koloniale geschiedenis volgens de experts al evenmin adequaat weergegeven.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud