Hoe Arco de beursgang van Belfius belemmert

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). ©Photo News

Belfius zou het liefst naar de beurs trekken in het voorjaar. En als het moet zonder regeling voor de Arco-coöperanten. Maar het probleem is dat beide dossiers politiek gekoppeld zijn.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) maakte vanmorgen op Radio 1 duidelijk dat het niet slecht zou zijn, mocht Belfius nog 'voor de zomer' naar de beurs trekken. ‘De beurzen staan vandaag op relatief hoge niveaus. Dus op dat vlak zitten we onder een goed gesternte. Maar er spelen nog andere elementen mee. De voorbereiding is perfect verlopen.'

Maar de vraag is of dat haalbaar is. Want CD&V heeft de beursgang van Belfius gekoppeld aan een regeling voor de coöperanten van Arco, de gekapseisde investeringsmaatschappij van de christelijke werknemersbeweging. Van Overtveldt bevestigde dat vanmorgen ook. ‘De dossiers zijn politiek gekoppeld geraakt. Het is dus logisch dat als we Belfius voor de zomer privatiseren, we tegen dan ook een oplossing hebben in het Arco-dossier.’ De bedoeling zou zijn dat Belfius voor de beursgang een dividend uitkeert, waar de Arco-coöperanten deels zouden mee kunnen vergoed worden.

Europa

Maar het is helemaal niet evident om snel een regeling te vinden voor Arco. De regering heeft het advocatenbureau Clifford Chance aangeduid om een oplossing uit te werken die de toets van Europa doorstaat. Maar volgens regeringsbronnen blijft Europa kritisch. ‘Niet enkel over de piste die bewandeld zou worden, maar ook over de hoogte van het bedrag’, zegt een bron. De regering wil de coöperanten 40 procent van hun oorspronkelijke inleg geven, in totaal 600 miljoen euro.

Een deel van dat bedrag moet van Beweging.net -  het vroegere ACW, waarvan Arco de investeringsmaatschappij was - komen. Maar ook dat blijft een moeilijke kwestie. ‘Ze zullen meer op tafel moeten leggen dan 30 miljoen euro’, klinkt het bij een bron.

Het ziet er dus niet naar uit dat er snel een oplossing voor Arco komt. En zolang die er niet is, dreigt een beursgang voor Belfius er niet in te zitten. Tenzij beide dossiers alsnog losgekoppeld geraken.

Belfius is ervan overtuigd dat een beursgang ook kan zonder regeling voor Arco. ‘De impact op de waardering van Belfius zou beperkt zijn’, zegt een bron. Dat is ook gebleken uit een rapport van de Japanse zakenbank Nomura, die aangesteld werd door de regering om de beursgang voor te bereiden.

Coöperanten

Er hangt hoe dan ook een prijskaartje aan voor de overheid.
Erik Bomans
juridisch bureau DEMINOR

'Een beursgang van Belfius zonder dat er een akkoord is over een compensatie voor de Arco-coöperanten kan misschien wel. Maar de vraag is of dat voor de overheid is beste oplossing is', zegt Erik Bomans van het juridisch kantoor Deminor dat ruim 2.000 coöperanten vertegenwoordigt. 'Zonder akkoord blijft de onzekerheid boven Belfius hangen. Als er voordien een akkoord is, zal het de overheid wellicht minder kosten', zegt hij. 'Want er hangt hoe dan ook een prijskaartje aan.'

Deminor is niet betrokken bij de onderhandelingen over een mogelijke schadevergoeding, zegt Bomans. 'Er zijn wel contacten met de minister van Financiën, maar onderhandelingen kan je dat niet noemen.'

Acht hij het realistisch dat er tegen de zomer een regeling is voor de Arco-coöperanten. 'Dat is mogelijk', zegt Bomans, 'maar dan moet er wel nog veel werk gebeuren.' Europa moet immers zijn zegen geven, er moet de instemming zijn van de partijen die het geld op tafel moeten leggen - Belfius, Beweging.net, en ook de Arco-coöperanten of de organisaties die hen vertegenwoordigen moeten ermee akkoord gaan.

'Vooraf overleggen met de coöperanten over de ontwerpregeling is aangewezen', vindt Bomans. Er moet immers worden gekeken hoe het beschikbare bedrag voor de compensatie verdeeld wordt tussen de verschillende categorieën van coöperanten. Er er moeten afspraken worden gemaakt over het stopzetten van de gerechtsprocedures in het dossier.

Onder meer Deminor heeft namens Arco-coöperanten bij de rechtbank van koophandel in Brussel een claim ingediend, tegen Beweging.net en tegen de Belgische staat.

Arco tijdlijn
September 2008

De financiële groep Dexia komt in financiële problemen. Op aandringen van de regering-Leterme stopt Arco - de holding van de christelijke arbeidersbeweging ACW - Dexia 350 miljoen euro extra kapitaal toe. Arco stemt daar pas mee in nadat Leterme beloofde een garantieregeling – een staatswaarborg - voor de Arco-coöperanten uit te werken. Pas in 2011, wanneer Dexia definitief omvalt, keurt de federale regering de regeling goed. Daardoor kunnen de Arco-vennoten in totaal 1,5 miljard euro terugkrijgen.

Oktober 2011 

De Dexia-groep wordt ontmanteld en de regering nationaliseert de Belgische bankpoot (nu Belfius). Eén dag later wordt de waarborg voor spaarboekjes bij Koninklijk Besluit uitgebreid naar coöperatieve deelbewijzen. Arco, dat 90 procent van zijn middelen in Dexia had belegd, treedt toe tot het waarborgsysteem en gaat grotendeels in vereffening. Dexia-aandeelhouders, die zich gediscrimineerd voelen, trekken tegen de waarborgregeling naar de Raad van State.

Maart 2013

De Raad van State verwerpt grotendeels het beroep tegen de garantieregeling, maar stelt ook prejudiciële vragen over discriminatie aan het Grondwettelijk Hof.

Juli 2014

De Europese Commissie verwerpt de Belgische garantieregeling voor de aandeelhouders van financiële coöperaties zoals Arco. Later gaan zowel de Belgische staat als Arco in beroep bij het Europees Hof van Justitie.

Oktober 2014

De nieuwe regering van Charles Michel belooft in het regeerakkoord een oplossing voor de Arco-coöperanten te zoeken. In de Atoma-schriftjes, de geheime akkoorden bij het regeerakkoord, wordt genoteerd dat de Arco-coöperanten kunnen rekenen op 600 miljoen euro of 40 procent van de oorspronkelijke inleg.

December 2016

Het Europees Hof van Justitie verwerpt de Arco-waarborgregeling. Die beslissing is bindend voor het Grondwettelijk Hof en de Raad van State.

Juli 2017

In haar zomerakkoord spreekt de regering-Michel af dat de Arco-coöperanten zullen vergoed worden met geld dat vrijkomt via de beursgang van Belfius. De bedoeling is dat Belfius voor de beursgang een superdividend uitkeert dat in een fonds voor de Arco-coöperanten zou komen. Dat moet helpen om de beloofde 600 miljoen euro  - 40 procent van de oorspronkelijke inleg van de coöperanten – te kunnen betalen.

Begin 2018

Uit officieuze gesprekken tussen de regering en Europa blijkt dat die laatste zou toestaan dat de Arco-coöperanten deels vergoed zouden worden, maar dat het bedrag van 600 miljoen euro te hoog is. De compensatie voor Arco-vennoten dreigt daardoor nog lager uit te komen dan voorzien.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content