Advertentie
interview

‘Ik durf deze regering visionair te noemen'

Premier Charles Michel ©jonas lampens

Premier Charles Michel (MR) laat zich niet uit zijn lood slaan na een hectisch jaareinde. ‘Er zijn af en toe discussies. Et alors? Dat komt omdat we veel hervormen.’

Interview

Pieter Blomme

De laatste week voor de kerstvakantie had een mooie afsluiter van het jaar moeten worden voor Charles Michel. Eindelijk zou het Zomerakkoord worden goedgekeurd. Maar het draaide helemaal anders uit.

Ik stoor me af en toe aan de communicatie van Theo Francken. Die is soms provocatief en karikaturaal.

Eerst dreigde de verlaging van de vennootschapsbelasting dit jaar niet meer goedgekeurd te geraken in het parlement, omdat Open VLD moeilijk deed. Vervolgens gooide staatssecretaris Theo Francken (N-VA) roet in het eten. Nadat door België uitgewezen Soedanezen in de media hadden getuigd over folteringen in hun thuisland, besliste de premier om de uitwijzingen naar Soedan tot eind januari op te schorten. Francken beweerde dat sowieso geen uitwijzingen waren gepland in januari en noemde Michels reactie ‘niet correct’. Weinig respectvol van een staatssecretaris tegenover een premier.

Het leek andermaal een bevestiging van de perceptie in Franstalig België dat Michel naar de pijpen van de N-VA danst. En daar is de premier als de dood voor. Toch wilde hij geen olie op het vuur gooien na Franckens uithaal. ‘Ik heb een gesprek gehad met Theo Francken en hij heeft zijn excuses aangeboden. Ik neem daar akte van’, verklaarde Michel.

De openlijke onenigheid tussen uzelf en Francken was geen fraai schouwspel.

Charles Michel: ‘Toen we beslist hebben om de Soedanezen uit te wijzen, hebben we dat gedaan op basis van al de informatie waarover we beschikten. Die beslissing was niet uitzonderlijk, want ook andere landen wijzen Soedanezen uit. Maar intussen is er nieuwe informatie bekend geraakt via de media. Daarom hebben we een onderzoek gevraagd. In afwachting daarvan worden tot eind januari geen repatriëringen uitgevoerd.’

Wat vindt u eigenlijk van de aanpak van Theo Francken?

Michel: ‘Ik heb zijn aanpak altijd verdedigd en blijf hem verdedigen. Maar ik stoor me wel af en toe aan zijn communicatie. Die is soms provocatief en karikaturaal.’

 

 

U tikte het afgelopen jaar niet alleen Francken op de vingers, ook staatssecretaris Zuhal Demir (N-VA) hebt u teruggefloten, nadat ze in een interview gewaarschuwd had voor de ‘moslimpartij CD&V’. Hebt u toen gevreesd voor de val van uw regering?

Michel: ‘Toen was ik echt kwaad. Ik vind zulke uitspraken onaanvaardbaar. Zuhal Demir heeft toen een rode lijn overschreden. Ik heb de partijvoorzitters Bart De Wever en Wouter Beke bij me geroepen en hen gevraagd of ze nog een ernstig beleid wilden voeren. Ze bevestigden te willen doorgaan. Dat was een psychologisch kantelmoment. Toen is de basis gelegd voor het Zomerakkoord.’

In het begin van de regeerperiode werd voorspeld dat de MR de zwakke partner zou worden in de regering. Maar u hebt zich vooral moeten bezighouden met het wegmasseren van de spanningen tussen de drie Vlaamse partijen.

Michel: ‘Als ik met mijn Europese collega’s praat, dan blijkt dat ze allemaal geconfronteerd worden met gevoeligheden in hun regeringen. In Spanje zijn er zeven politieke partijen waar premier Mariano Rajoy rekening mee moet houden. En Angela Merkel heeft heel veel moeite gehad om in haar Duitse coalitie een standpunt in te nemen over migratie. Wij zijn geen uitzondering.’

U hebt alle moeite van de wereld gehad om de hervorming van de vennootschapsbelasting op tijd door het parlement te krijgen. Nochtans was daar al een akkoord over in juli.

Michel: ‘Je mag niet vergeten dat we een gigantisch werk hebben verricht. We zijn erin geslaagd om vijf maanden na het akkoord alle politieke beslissingen in honderden pagina’s wetteksten te gieten. En discussies tussen de meerderheid en oppositie zijn er altijd bij grote hervormingen. Maar we hebben twee dagen met de oppositie onderhandeld en uiteindelijk is ze akkoord gegaan dat de belangrijke hervorming van de vennootschapsbelasting dit jaar nog gestemd raakte. Ik waardeer dat.’

U laat uitschijnen dat de oppositie vertragingsmanoeuvres uitvoerde, maar het waren net uw liberale vrienden van Open VLD. Dat wijst op een gebrek aan vertrouwen.

Michel: ‘Dat is uw interpretatie, niet de mijne.’

U kunt toch niet ontkennen dat er tegenstand was in uw eigen coalitie?

Michel: ‘Ik heb achter de schermen alle partijen garanties gegeven dat alle onderdelen van het Zomerakkoord snel zullen goedgekeurd worden. Deze maand is dat de hervorming van de vennootschapsbelasting en volgende maand de effectentaks en de mogelijkheid om onbelast bij te verdienen.’

'Kleine discussies worden uitvergroot'

Wat vindt u ervan dat tal van hervormingen overschaduwd worden door discussies tussen de Vlaamse coalitiepartners? Dat was zo met de taxshift en opnieuw met het Zomerakkoord.

Michel: ‘Perceptie is geen exacte wetenschap. Die is het resultaat van wat gebeurt op de sociale media en van de dramatisering van de klassieke media. Ik stel vast dat kleine discussies worden uitvergroot. Soms is dat de verantwoordelijkheid van een minister die een punt wil maken, maar vaak ligt het aan de sociale media.

‘Mijn voorgangers hadden geen last van wat er op internet verspreid werd. Zij lazen de volgende dag alles in de krant, van journalisten die tijd hadden om alles eens te laten bezinken. Ik wil niet ouderwets klinken en heb geen kritiek op de sociale media, maar het is voor mij een andere manier van werken. Elke week is er wel een polemiek en wordt geschreven dat de regering in gevaar is. Maar de realiteit is dat we beslissingen nemen. Af en toe zijn er discussies. Et alors? Dat komt omdat we veel hervormen. Kiezen voor het status quo is makkelijk, maar dat doen we niet. In drie jaar tijd hebben wij enorm veel hervormingen gedaan, omdat anderen dat in het verleden hebben nagelaten.’

Ik zie weinig landen met evenveel daadkracht als het onze.

‘Het enige wat ik vraag is dat gekeken wordt naar de resultaten. Niet alleen de Nationale Bank, maar ook het Internationaal Muntfonds (IMF) geeft ons goede punten. Sinds het begin van de regeerperiode hebben we 170.000 jobs gecreëerd. Tegen het einde ervan zullen er dat 300.000 zijn. Als ik drie jaar geleden gezegd had dat we met deze regering 300.000 jobs zouden creëren, dan was ik zot verklaard geweest.’

‘Met de verlaging en de vereenvoudiging van de vennootschapsbelasting versterken we onze economie nog verder en bereiden we de toekomst voor. Ik durf deze regering visionair te noemen.’

We maken toch gewoon onze opgelopen achterstand goed?

Michel: ‘Tegen 2020 verlagen we de vennootschapsbelasting naar 25 procent voor bedrijven en 20 procent voor kmo’s. Ik zie weinig landen met evenveel daadkracht. Drie jaar geleden zei Mark Rutte (de premier van Nederland, red.) me al dat hij de vennootschapsbelasting ging verlagen. Maar dat is nog altijd niet gelukt. De Fransen hebben ook plannen, maar ze werken daar in een veel trager tempo aan dan wij.’

Om terug te komen op die 170.000 jobs. Volgens de oppositie creëert u vooral deeltijdse en tijdelijke jobs.

Michel: ‘Dat klopt niet. Om een objectief debat te kunnen aangaan heb ik de opdracht gegeven aan de administratie Werk om na te gaan welke types jobs worden gecreëerd. En wat blijkt? Nu worden niet meer tijdelijke of deeltijdse jobs gecreëerd dan vroeger. Maar ik weet vanwaar de kritiek komt, van linkse politici. Zij die nota bene staan voor een politiek die jobs vernietigt.’

De PS en de PTB willen de invoering van een vierdagenwerkweek. Is dat realistisch?

Een vier dagenwerk week? Ondernemingen zullen naar het buitenland trekken en er zullen ontslagen vallen. En wie betaalt de rekening? De belastingbetaler.

Michel: ‘Ik vind het populistisch en zelfs demagogisch om te durven zeggen dat een vierdagenwerkweek kan worden ingevoerd tegen hetzelfde loon. Dat is de belastingbetaler bedriegen. Ondernemingen zullen naar het buitenland trekken en er zullen ontslagen vallen. En wie betaalt de rekening? De belastingbetaler.’

Onwaarheden

N-VA-voorzitter Bart De Wever gaf zopas in een eindejaarsinterview in Trends een rapport aan de regering. Voor jobs en het afbouwen van de loonkostenhandicap krijgt die goede punten, voor de begroting niet.

Michel: ‘Drie jaar geleden hadden we nog een begrotingstekort van 3 procent, dat is teruggebracht tot 1 procent. Twee derde van de weg is afgelegd. Konden we beter doen? Wellicht wel. Maar was dat aangewezen? Ik betwijfel het. Het was geen makkelijke keuze om onze ambitie voor een begroting in evenwicht te laten varen. Maar we hebben uiteindelijk gekozen voor een politiek van saneren en relance, zodat we de economische groei niet zouden fnuiken.’

Onze groei ligt nog steeds onder het Europese gemiddelde. Kunnen we dan spreken van de juiste aanpak?

Michel: ‘Kijk, alle indicatoren staan op groen. De koopkracht stijgt, de investeringen trekken aan en het aantal faillissementen zit op een dieptepunt. Alleen de economische groei is iets minder goed dan gemiddeld. Maar dat komt omdat we tijdens de financieel-economische crisis beter standhielden. We vertrokken dus van een hoger niveau in vergelijking met andere landen.’

‘In Afrika zijn er landen met een groei van 6 of 7 procent. Maar zijn die rijker dan het onze? Uiteraard niet, maar zij hebben nog veel meer groeimarge. Dat geldt ook voor veel andere Europese landen, die tijdens de crisis veel welvaart hebben zien verloren gaan.’

Welke hervormingen plant u nog in 2018 en 2019?

Michel: ‘Mijn prioriteit is het investeringspact. Na jobs, jobs, jobs… wordt mijn slogan invest, invest, invest. Ons land heeft nood aan investeringen in mobiliteit, in de transitie naar hernieuwbare energie en in digitale technologie.’

En verder?

Michel: ‘We gaan verder werken aan ons pensioenbeleid. Omdat er te veel desinformatie wordt verspreid, gaan we er alles aan doen om de hervormingen uit te leggen. Het is onze verantwoordelijkheid om de mensen gerust te stellen.’

Volgens de oppositie neemt u sommige mensen pensioen af.

Michel: ‘Dat is totaal fout. We hebben de laagste pensioenen opgetrokken met 97 euro per maand en voor zelfstandigen zelfs met 160 euro. Betogers die beweren dat we de laagste pensioenen verlagen, liegen.’

‘De gemiddelde levensverwachting is 81 jaar. Elk jaar moeten we 1,5 miljard euro extra uitgeven voor de pensioenen. Als we niets doen, dan zouden we in de problemen komen en de pensioenen niet meer kunnen betalen. We stimuleren dus de mensen om langer te werken. We hebben sommige gepriviligieerde stelsels afgebouwd en ervoor gezorgd dat er een betere link is tussen wat je presteert en ontvangt aan pensioen.’

Maar sommige onwaarheden moeten de wereld uit. Niet iedereen moet bijvoorbeeld werken tot zijn 67ste. Het gaat om een minderheid, want we gaan rekening houden met zware beroepen.’

Daar is nog altijd geen akkoord over.

Michel: ‘De sociale partners raken het daar niet over eens, dat klopt. Maar het is wel de bedoeling om daarover het debat te voeren in de regering.’

De 25.000 betogers die afgelopen week de straat op trokken, zijn bezorgd over het pensioen met punten dat de regering wil invoeren. Gaat u dat nog doen?

Michel: ‘We gaan het debat sowieso aan. De filosofie van het pensioen met punten is om meer klaarheid te scheppen. Het moet een betere link creëren tussen de loopbaan en het pensioen. Wie voldoende punten heeft verzameld, kan met pensioen, maar moet dat niet. De mensen hoeven niet bang te zijn. Zoals de lonen elk jaar stijgen, zullen ook de punten stijgen.’

Een andere uitdaging voor volgend jaar is het Energiepact. U was kwaad op de N-VA omdat ze het pact niet wilde goedkeuren enkele weken geleden.

Michel: ‘Ik ben niet vaak kwaad, dat weet u. Maar in 2015 hebben we een beslissing genomen en we moeten die loyaal uitvoeren. Dat betekent uit kernenergie stappen in 2025.’

En de N-VA moet zich daaraan houden?

Michel: ‘We hebben dat met vier partijen goedgekeurd, dus ja. Maar ik geef toe dat het een moeilijke oefening wordt. We moeten met vier bekommernissen tegelijk rekening houden. De bevoorrading moet verzekerd blijven, net als de veiligheid. En we moeten de evolutie van de prijzen in acht nemen en de internationale klimaatakkoorden respecteren.’

Hoe gaat u vermijden dat uw regering verlamd raakt door de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018?

Het is geen optie om de knop van de regering op pauze te zetten tijdens de verkiezingscampagne.

Michel: ‘Ik heb een duidelijke keuze gemaakt, al was die emotioneel niet gemakkelijk. Ik zal geen lijsttrekker zijn in Waver. Op die manier kan ik meer dan ooit mijn rol als premier spelen. Het is normaal dat er een impact zal zijn, in volle campagne zijn er nu eenmaal meer spanningen tussen partijen en tussen politici. Maar ik zal zorgen voor de stabiliteit in de regering, dat iedereen koelbloedig blijft. Want we moeten tot de laatste dag besturen. Het is geen optie om de knop van de regering op pauze te zetten.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud