Advertentie
Advertentie

Inperking fiscaal voordeel ploegenarbeid dreigt bedrijven miljoenen te kosten

Het Grondwettelijk Hof bakent het fiscale voordeel voor ploegenarbeid strakker af. De belastingfactuur van logistieke bedrijven en mogelijk zelfs de autofabrieken dreigt daardoor fors omhoog te gaan, wat ons land minder aantrekkelijk dreigt te maken.