Justitie kan haar facturen opnieuw niet betalen

Justitieminister Koen Geens ©BELGA

Justitie kreeg nog maar net meer dan 140 miljoen euro om haar achterstallige facturen te betalen of de achterstallen lopen alweer op. Daarvoor waarschuwt het Rekenhof minister Geens.

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) moest schoon schip maken met de achterstallige facturen bij justitie. Het moest gedaan zijn met haar kwalijke reputatie als grote wanbetaler. Voor de openstaande facturen die nog dateerden van 2011 tot en met 2014 kreeg Geens een eenmalig monsterbedrag van ruim 101 miljoen euro. Daarvan ging 36 miljoen euro naar gerechtskosten die waren gemaakt in strafrechtelijke onderzoeken naar misdrijven.

Ook de achterstallige facturen voor medische zorg voor gevangenen en geïnterneerden waren opgelopen tot meer dan 39 miljoen euro. En in juni vorig jaar volgde al een nieuwe raming van de achterstallen bij justitie die uitkwam op bijna 146 miljoen euro, waardoor er nog meer geld naartoe ging om alles aan te zuiveren.

Maar is de krachttoer om justitie te verlossen van haar historische betalingsachterstand nu al achterhaald? Het Rekenhof waarschuwt in een rapport dat Justitie aan het einde van het eerste kwartaal van dit jaar de achterstallen uit 2015 alweer raamde op 33,6 miljoen euro. Het gaat vooral om kosten voor de werking van het gerecht (16,4 miljoen euro) en de gevangenissen (17,2 miljoen euro). ‘Dat bedrag kan in de loop van het jaar nog stijgen’, meldt het Rekenhof.

Het Rekenhof stelt vast dat in de aangepaste begroting nog geen enkel bijkomend krediet is ingeschreven, behalve gedeeltelijk voor de gevangenissen. ‘Het valt dus niet uit te sluiten dat zich in 2016 opnieuw krediettekorten voordoen.’

Volgens de administratie van justitie is er elk jaar nood aan een basiskrediet van 106 miljoen euro om te voorkomen dat de gerechtskosten in strafonderzoeken leiden tot herhaaldelijke achterstallen. Nu heeft de regering vorig jaar wel maatregelen genomen om de kosten te drukken, onder andere voor gerechtsdeurwaarders en voor speekseltests en bloedproeven. Toch is er nog nood aan 94 miljoen euro, een bedrag dat hooguit nog een beetje neerwaarts herzien kan worden via meer besparingen, bijvoorbeeld op de kosten voor telefoontaps.

Maar dan nog is er in de aangepaste begroting voor dit jaar (slechts) 73,3 miljoen euro ingeschreven. En dat bedrag houdt geen rekening met een extra factuur van 8 miljoen door een nieuwe wet die sinds 1 januari van kracht is, over forensische psychiatrische en psychologische expertises. Daarbovenop komen de medische kosten voor geïnterneerde recidivisten en ‘abnormalen’ (15,7 miljoen euro). Er is een structurele onderfinanciering voor de maatregelen die in het kader van die wet werden genomen, stelt het Rekenhof.

Geens relativeert de onheilspellende cijfers. ‘Wat de medische kosten voor de gevangenissen en de gerechtskosten betreft: dat zijn schulden van vóór 2015, die wel degelijk zijn aangezuiverd.’ Al geeft hij toe dat ‘het probleem van de structurele onderfinanciering blijft’. ‘Wel moeten lopende verplichtingen worden gehonoreerd. In totaal gaat het om 33,6 miljoen euro, zoals het Rekenhof bevestigt. In afwachting van een structurele oplossing die krediettekorten moet vermijden, wordt voorgesteld machtiging te verlenen om kredieten te herverdelen en aldus geen nieuwe achterstallen op te bouwen. De Inspectie van Financiën steunt onze voorstellen in haar meerdere adviezen.’

‘Ondertussen monitort de federale overheidsdienst Justitie de kosten constant om een goede opvolging te garanderen. Ook zijn er extra budgetten gevraagd: 26 miljoen in de strijd tegen terreur, vooral voor de kosten voor telefoontaps. De regering heeft die toegekend, maar ze zijn nog niet officieel in de begroting opgenomen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect