Advertentie

‘Kilometerheffing is groot juridisch risico'

©Bart Dewaele/ID

De kilometerheffing voor vrachtwagens gaat in op 1 april, maar is volgens fiscalist Michel Maus juridisch niet houdbaar. ‘We riskeren een jarenlange juridische onzekerheid.’

Over twee weken moeten vrachtwagens op de Belgische wegen een kilometerheffing betalen. Maar fiscalist Michel Maus roept op daar nog even mee te wachten ‘als de regeringen in ons land jarenlange juridische onzekerheid willen vermijden’. Maus heeft op verzoek van de Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) een juridische analyse gemaakt van de kilometerheffing voor vrachtwagens. En die is vernietigend.

Ten eerste is de kilometerheffing volgens Maus een schending van het gelijkheidsbeginsel, omdat sommige voertuigen worden vrijgesteld. Een tweede obstakel is de controle van de kilometerheffing. De vrachtwagens worden gecontroleerd via een boordcomputer van de dienstverlener Satellic. Maar het uitbesteden van de controlebevoegdheid aan een privébedrijf is volgens Maus onwettig. ‘Bovendien wordt de privacy geschonden omdat het voertuig permanent via satelliet wordt gevolgd. Dat is normaal enkel mogelijk in het kader van de wetgeving voor de Bijzondere Opsporingsmethoden’, zegt Maus.

We zullen onze leden aanraden juridische actie te ondernemen.
bruno velghe
voorzitter unie professionele transporteurs

Ook de Privacywet wordt overtreden, zegt de fiscalist. Satellic verwerkt persoonsgegevens van de verbruiker en moet daarvoor aangifte doen. Dat is niet gebeurd. ‘Zodra een transporteur juridische actie onderneemt, kan die volgens mij gelijk halen’, zegt Maus. ‘Dan zijn we vertrokken voor jarenlange juridische onzekerheid. Ik maak mij echt zorgen over de onvoorzichtige aanpak van de regio’s in dit dossier.’

Juridische actie

De UPTR dreigt er effectief mee juridische actie te ondernemen als de kilometerheffing niet wordt uitgesteld. ‘Er zijn tal van problemen met de werking en de levering van de boordcomputers’, zegt voorzitter Bruno Velghe. ‘Het is niet haalbaar om op 1 april te starten. Wij zijn niet tegen een kilometerheffing, maar wel tegen déze kilometerheffing. We willen het systeem herzien en het monopolie van Satellic doorbreken.’

Wanneer gaat de kilometerheffing van start? 

Vanaf 1 april moeten alle eigenaars van vrachtwagens met een massa van meer dan 3,5 ton een kilometerheffing betalen voor het gebruik van de autosnelwegen en bepaalde gewest- en gemeentewegen in België.

Hoe wordt die berekend? 
De kilometerheffing wordt berekend met behulp van een toestel in de vrachtwagen: de on board unit. Daarvoor moet 135 euro worden betaald. De kilometerheffing vervangt het eurovignet voor vrachtwagens in België. Het precieze tarief hangt af van het type vrachtwagen.

Komt er ook een kilometerheffing voor personenwagens? 
Volgens Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) kan de kilometerheffing voor vrachtwagens de weg effenen, maar deze regeerperiode is er nog geen sprake van een invoering van een kilometerheffing voor personenwagens.

Bovendien hebben nog lang niet alle vrachtwagens al een boordcomputer. Uit cijfers van Viapass, het samenwerkingsverband van de drie gewesten, blijkt dat er tot vandaag maar 230.000 boordcomputers verstuurd zijn. Nochtans moeten ongeveer 700.000 voertuigen geregistreerd zijn.

Belgen de dupe?

De UPTR vreest dat vooral de Belgische vrachtwagens daar de dupe van zijn, want zij hebben doorgaans wel al hun boordcomputer besteld. Buitenlandse vrachtwagens ontspringen de dans. ‘We hebben deze problemen al talloze keren aangekaart, maar ze worden telkens weer weggewuifd. Juridische actie is de volgende stap. Als een vrachtwagenchauffeur een boete krijgt, zullen we het transportbedrijf aanraden de kilometerheffing juridisch aan te vechten.’

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA) zegt in een reactie dat enkel de UPTR voortdurend probeert spaken in de wielen te steken, terwijl de andere transportfederaties wel constructief meewerken. ‘Ik betwijfel of de organisatie de transporteurs die ze beweert te vertegenwoordigen überhaupt een dienst bewijst. We willen gewoon dat buitenlandse vrachtwagens meebetalen voor het onderhoud van onze wegen. Tegelijkertijd voorzien we in flankerende maatregelen en zijn de kosten van de kilometerheffing aftrekbaar via de belastingen’, aldus Weyts.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud