Advertentie
interview

‘Laat werknemers delen in winst'

©Wouter Van Vooren

Nu het economisch weer beter gaat, wil Open VLDvicepremier Alexander De Croo werknemers mee laten profiteren van de winst die hun bedrijf maakt.

Alexander De Croo heeft er duidelijk geen boodschap aan dat Bart De Wever en Wouter Beke de Kumbaya zingen. ‘Ik stoor me aan de theaterpolitiek, die op niets is gebaseerd’, zegt hij meewarig. ‘Het is soms moeilijk, maar wij zitten hier om dingen te realiseren. En als je elkaar iets gunt, kan er veel’, klinkt het nuchter.

De Croo vindt dat deze regering ook al veel heeft gerealiseerd. ‘We gaan veel meer halen dan de 200.000 nieuwe jobs. Ook de economische groei zal hoger uitkomen dan 1,4 procent’, merkt hij op. ‘Het doel is om die groei om te zetten in jobs en die jobs om te zetten in meer loon. In de crisis hebben mensen zware inspanningen geleverd met de indexsprong en de loonmatiging. Nu het beter gaat, mag daar iets tegenover staan. De economische groei moet zich vertalen in vooruitgang voor de mensen.’

Dat klinkt goed, maar hoe?

Als bedrijven hun personeel goed willen verlonen, wie zijn wij dan om hen dat te verbieden?

Alexander De Croo: ‘Ik zal op de economische superministerraad een voorstel op tafel leggen voor een collectieve winstpremie. Bedrijven die het goed doen, moeten hun werknemers daar mee van kunnen laten profiteren. De grootste moeilijkheid voor kmo’s is vandaag personeel te vinden. De werknemers laten delen in de winst kan helpen werken weer attractiever te maken. Nu hebben te veel mensen het gevoel dat de economie vooruitgaat, maar dat zij daar als werknemers niet mee de vruchten van kunnen plukken.’

Door de cao 90 kunnen bedrijven hun personeel toch al een fiscaal voordelige bonus uitkeren?

De Croo: ‘Dat is een zeer rigide systeem met een hoop administratie en getouwtrek met de vakbonden. Om een bonus te krijgen, moeten vooraf bepaalde doelen gehaald worden. Voor veel kleine kmo’s van 10 à 15 mensen is dat systeem te complex. Het kan niet dat winstdeelname voorbehouden is voor de grote bedrijven en multinationals. Met ons voorstel willen we daarom dat een werkgever die bijvoorbeeld een groot contract binnenhaalt in een vlaag van enthousiasme een deel van de winst aan de werknemers kan geven via een premie, zoals een superdividend voor de aandeelhouders. Het uitkeren van een winstpremie moet flexibel, eenvoudig en fiscaal aantrekkelijk zijn. De collectieve bonus van de cao 90 is vandaag zwaar geplafonneerd op 2.830 euro netto per jaar. Dat is te beperkt. Als bedrijven hun mensen goed willen verlonen, wie zijn wij dan om hen dat te verbieden?’

Zal er geen misbruik van worden gemaakt? Zullen bedrijven niet een deel van de lonen afsplitsen en vervangen door een fiscaal voordelige bonus?

De Croo: ‘Die ingesteldheid maakt ons land kapot. Je mag een maatregel niet afschieten omdat misschien 1 procent die wil misbruiken. Als overheid zullen wij tegen misbruik optreden, maar de bedrijven betalen al bijdragen voor iemand in loondienst. Als ze dan een extra beloning willen geven, moet je ze daar niet nog eens zwaar op belasten.’

Een winstpremie voor werknemers is mooi, maar hoe zit het met de verlaging van de vennootschapsbelasting? CD&V-voorzitter Wouter Beke lijkt niet meer te eisen dat er in ruil een meerwaardebelasting komt.

De Croo: ‘Je kan niet aan tafel komen en eisen dat je voorstel exact wordt uitgevoerd zoals je dat wilt. In een relatie werkt dat ook niet. Dat Beke nu uitkijkt naar voorstellen van andere partijen is daarom een goede zaak. Ons voorstel ligt al een jaar op tafel. Wij bepleiten naar Duits model dat bedrijven op een deel van hun winst een minimumbelasting betalen. Belastingaftrekken voor bedrijven die investeren zijn een goede zaak, maar wie veel winst maakt, moet ook op een redelijke manier langs de fiscus passeren. Het kan niet dat bedrijven allerlei mechanismes gebruiken om op grote winsten nul euro belasting te betalen. De internationale context mag niet misbruikt worden om in geen enkel land een bijdrage te betalen. Een zekere minimumbelasting op een deel van de winst kan die onrechtvaardigheid wegwerken.’

En wat met de verlaging van de vennootschapsbelasting?

De Croo: ‘In ons land betaal je vandaag veel meer vennootschapsbelasting dan in andere Europese landen. We moeten een traject uitstippelen om dat tarief te verlagen en daarbij onderzoeken hoe we kunnen bereiken dat bij kmo’s en starters de winst niet te veel wordt afgeroomd. We kunnen het ons niet veroorloven met een prulletje uit te pakken. Bedrijven moeten een duidelijk perspectief krijgen waar we naartoe gaan.’

Wat denkt u van een eengemaakt tarief voor zowel de vennootschapsbelasting, de roerende voorheffing en à la limite ook een Coucke-taks op de meerwaarde bij de verkoop van aandelen? Met een bredere basis kan het belastingtarief dan dalen.

Ik zou graag beloven dat we de roerende voorheffing weer halveren. Maar dat is budgettair niet realistisch.

De Croo: ‘Als dat een excuus is om het begrotingstekort weg te werken, ben ik daar geen voorstander van. Ik wil er wel een belastingverlaging van maken, maar dat kunnen we vandaag niet betalen. Een meerwaardebelasting zou qua inkomsten een peulschil betekenen. De focus moet liggen op maatregelen die goed zijn voor de groei en de werkgelegenheid. Als een meerwaardebelasting meer tewerkstelling oplevert, wil ik ze bekijken, maar dat is niet het geval. We zijn nu al bij de top drie in Europa wat kapitaalbelastingen betreft en we hebben de roerende voorheffing op kapitaalwinsten in vijf jaar tijd verdubbeld.’

De hogere roerende voorheffing levert nu minder op, omdat spaarders en beleggers ze vermijden. Is het niet logisch dat jullie zoals eerder bij de speculatietaks ook de hogere roerende voorheffing terugdraaien?

De Croo: ‘De verhoging van de roerende voorheffing maakte deel uit van een globaal akkoord.’

Waarvan een deel niet is uitgevoerd: de lagere vennootschapsbelasting.

De Croo: ‘Ik zou graag beloven dat we de roerende voorheffing weer halveren, maar dat is budgettair niet realistisch.’

Maar een lager tarief levert meer op.

De Croo: ‘Zo eenvoudig is het niet. We moeten het bekijken, maar de prioriteit ligt nu bij de vennootschapsbelasting en systemen om mensen te belonen voor werk. Soms moet je kiezen. Je kan niet alles hebben.’

Waar gaat deze regering de 6 miljard euro vinden om de begroting structureel in evenwicht te krijgen?

De Croo: ‘Het belangrijkste is meer mensen aan het werk te krijgen. Dat betekent minder uitkeringen en meer inkomsten en is dus de beste weg om het overheidsbudget op orde te krijgen. De activiteitsgraad is nog veel te laag. Bij ons is 69 procent van de mensen op beroepsleeftijd aan het werk. In Nederland is dat bijna 78 procent. Mocht België even goed doen, dan zouden er 600.000 mensen meer aan de slag zijn en is het begrotingsprobleem vanzelf opgelost. Het potentieel is er want een aantal groepen krijgen we nog onvoldoende aan het werk, zoals laaggeschoolden, allochtonen en 55-plussers.’

‘MEERDERHEID IN BELFIUS GEEN FETISJ’

De Croo vindt dat het beslissingscentrum van Belfius het best hier blijft, maar dat betekent niet dat de overheid voor de verankering moet zorgen. ‘Voor mij moet de overheid niet per se meer dan de helft van de aandelen aanhouden, om zo de verankering te verzekeren. Dat kan bijvoorbeeld ook door een strategische partner aan te trekken.’

‘Het is voor mij geen taboe om onder de 50 procent aandeelhouderschap te zakken, maar het is ook geen fetisj. Laten we kijken naar de juiste manier om dat te doen. Het is aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) om met een voorstel te komen.’

De Croo is niet onder de indruk van de redenering van CD&V-voorzitter Wouter Beke dat eerst de Arco-erfenis van de baan moet zijn, alvorens Belfius kan worden verkocht. ‘Ik denk niet dat je dat als politicus zomaar kan beweren.’

 

Waarom slagen jullie er niet in de rigiditeit op de arbeidsmarkt weg te werken?

De Croo: ‘Er zijn toch al serieuze stappen gezet met deze regering, denk aan de invoering van de flexi-jobs in de horeca en de mogelijkheid om meer ongemotiveerde overuren te presteren. Met de wet op wendbaar en werkbaar werk hebben we een grote stap vooruit gezet voor een flexibelere arbeidsmarkt. We doen dat niet om aan sociale afbraak te doen, maar omdat de wereld aan het veranderen is en bepaalde groepen uit de boot vallen. Er is weerstand maar ik merk dat die afneemt zodra we tonen dat het geen slechte maatregelen zijn. Ik ga er geen geheim van maken dat wij als liberalen op sommige domeinen verder zouden willen gaan. Maar we zitten niet alleen in de regering.’

Buiten sociaal-economische hervormingen gaat het politieke debat tegenwoordig over identiteit en migratie. Open VLD lijkt zich in die discussie minder thuis te voelen.

De Croo: ‘De combinatie van een liberale democratie en een rechtsstaat is een manier van leven waar we geen millimeter op willen toegeven. Wie naar hier komt, kiest voor onze manier van samenleven met rechten en plichten. Maar dat werkt in twee richtingen. Iedereen die Belg is, moet je op dezelfde manier behandelen. Je kan niet ontkennen dat er in ons land discriminatie bestaat op de arbeidsmarkt of als je een huis wilt huren. De werkloosheidsgraad onder allochtonen is veel te hoog. Dat heeft meerdere oorzaken. Ons onderwijs presteert op dat vlak ondermaats, onze arbeidsmarkt is te weinig flexibel, de sociale zekerheid werkt te weinig activerend, maar ook discriminatie is een deel van het verhaal.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud