Lagere lasten maken ons land amper concurrentiëler

©rv

Met de verlaging van de vennootschapsbelasting en de taxshift geeft de regering-Michel bedrijven wat fiscale ademruimte. Toch blijven de lasten torenhoog ten opzichte van de rest van Europa.

De regering-Michel is op weg om tegen het einde van haar bestuursperiode de belastingdruk op bedrijven met 1,7 procentpunt te verlagen. Dat blijkt uit een studie van PwC waarin het consultancybedrijf de belastingdruk vergelijkt in verschillende landen. Maar ondertussen dalen ook in de rest van Europa de belastingen, waardoor Belgische ondernemingen met een serieuze fiscale handicap blijven zitten tegenover de buurlanden.

PwC berekende voor ieder land hoe hoog het overheidsbeslag is voor een fictief bedrijf zonder buitenlandse activiteiten. In België moest dat doorsneebedrijf vorig jaar 57,1 procent van zijn winst afdragen aan de overheid. Daarin wordt niet alleen de vennootschapsbelasting meegerekend die bedrijven op hun winst betalen, maar ook milieubelastingen en de sociale bijdragen. Het zijn vooral die laatste, de loonlasten, die in ons land het grootste deel van het overheidsbeslag uitmaken (46,2 %). De vennootschapsbelasting vertegenwoordigt 10,3 procent.

©MEDIAFIN


Alleen hoger in Frankrijk

Van alle Europese landen ligt de belastingdruk enkel in Frankrijk hoger dan in België. Hij bedraagt er 61,5 procent, 4,4 procentpunten meer dan bij ons. In alle andere landen zijn de lasten lager, hoewel de belastingdruk in ons land vorig jaar met 1,6 procentpunt gedaald is. De belastingdruk ligt bij ons ruim  8 procentpunten boven de Duitse en met Nederland en het Europese gemiddelde bedraagt de kloof bijna  17 procentpunten.

Ook de ons omringende landen verlagen hun bedrijfstaksen. Het toont dat je niet kan achterblijven in de fiscale concurrentieslag.
patrick boone
belastingspecialist pwc

Om de achterstand op de rest van Europa te verkleinen strijdt de regering-Michel op twee fronten. Met de taxshift werden de lasten op arbeid verlaagd en in haar Zomer akkoord besliste ze het tarief van de vennootschapsbelasting terug te schroeven. De belasting op bedrijfswinsten daalt volgend jaar van 33,99 procent naar 29 procent. In 2020 zakt het tarief naar 25 procent. Kmo’s betalen vanaf volgend jaar 20 procent vennootschapsbelasting op de eerste 100.000 euro winst.

Eerste positieve stap

De hervorming van de vennootschapsbelasting en de lagere sociale bijdragen zullen er volgens de prognoses van PwC toe leiden dat de belastingdruk voor Belgische bedrijven tegen 2020 daalt tot 55,1 procent. ‘Dat is een positieve eerste stap’, zegt Patrick Boone, belastingspecialist bij PwC. ‘Het lagere nominale tarief is een belangrijke psychologische drempel waardoor je meer kans maakt om op de shortlist van potentiële investeerders te komen. Nu kom je niet eens op de radar. Daardoor kan je je andere troeven niet uitspelen, zoals de ligging en onze arbeidsproductiviteit.’

De inspanningen van de regering zullen niet volstaan om onze positie op de internationale rankings drastisch te verbeteren, verwacht Boone. ‘Ook de ons omringende landen verlagen hun bedrijfsbelastingen. In Frankrijk en Italië lag het overheidsbeslag in 2015 nog hoger dan bij ons, maar Italië heeft intussen zijn tarief verlaagd en is ons voorbijgestoken. Het toont hoe snel het internationale landschap verandert en dat je niet kan achterblijven in de fiscale concurrentieslag die gaande is.’

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content