Lippens: 'Knokke dreigt aan kanaal en niet aan bruisende zee te liggen'

Het eiland zal voor de kust van Knokke-Heist een 'kanaal' creëren, vreest burgemeester Leopold Lippens. En zal het echte zeezicht verdwijnen. ©Photo News

Een proefeiland voor Knokke dreigt de toekomst van de badstad zwaar te hypothekeren, stelt burgemeester Leopold Lippens. Hij neemt het voortouw in het verzet.

De overheid werkt aan een nieuw marien ruimtelijk plan (2020-2026) voor het Belgische deel van de Noordzee. Daarin is momenteel ook plek voor een kunstmatig eiland, dat de Vlaamse kust moet beschermen tegen stormen

Maar de flamboyante burgemeester van Knokke is daar niet mee opgezet, blijkt uit een bericht in Het Laatste Nieuws. Zo'n kunstmatig eiland voor de kustgemeente zou Knokkes toekomst als badstad 'zwaar hypothekeren'. 

Knokke dreigt niet meer aan een bruisende zee te liggen, maar aan een kanaal en zou zo al zijn charme verliezen.
Leopold Lippens
Burgemeester Knokke-Heist

'Knokke zou dan niet meer aan een bruisende zee liggen, maar aan een kanaal. Het zou al zijn charme verliezen', reageert Leopold Lippens (Gemeentebelangen) aan De Tijd. 'Dan zal u vanop het strand op een binnenscheepvaartroute kijken. Kunt u zich dat inbeelden? De lobby van DEME, Jan De Nul en de Haven van Zeebrugge staat op het punt zijn slag thuis te halen. Er is gedacht aan de natuur en de economie, maar niet aan het toerisme.'

Lippens wil een voortrekkersrol spelen in het verzet tegen het eiland. 'We gaan een petitieactie opzetten bij de middenstanders, de horeca, de immokantoren en de eendagstoeristen.' Het is niet toevallig dat hij net nu zijn oproep tot verzet lanceert. Vanaf morgen tot en met 28 september kan iedereen zijn mening geven over het ontwerp van het marien ruimtelijk plan (MRP).

Waarom een marien plan?

Het Belgische deel van de Noordzee is een van de drukst gebruikte mariene gebieden ter wereld. Onder andere groene energie opwekken, zandwinning, scheepvaart, visserij, aquacultuur, defensie, natuurbehoud en wetenschappelijk onderzoek zijn dagelijkse activiteiten in een gebied dat slechts 0,5 procent van de hele Noordzee beslaat.

Om al die activiteiten probleemloos te laten samengaan is het nodig duidelijke afspraken te maken tussen de gebruikers van de Noordzee. Dat gebeurt in het maritiem ruimtelijk plan.

Waarom wordt het herzien?

Het eerste MRP dateert van 2014 en loopt tot 2020. Omdat de wereld snel verandert wordt het MRP om de zes jaar herzien. Philippe De Backer (Open VLD), staatssecretaris bevoegd voor de Noordzee, heeft het ontwerp-MRP opgesteld voor de periode 2020-2026. De regering heeft het in april goedgekeurd.

Vanaf morgen kunt u het ontwerp en het milieueffectenrapport raadplegen op www.consult-leefmilieu.be. Op 9 juli wordt een publieke overlegvergadering over het plan georganiseerd in Brussel. De Backer zal het zelf toelichten. 

Wat is nieuw voor 2020-2026? 

Er komt in de eerste plaats extra ruimte voor windmolenparken. Het nieuwe offshoregebied van 221 km2 is bijna even groot als de huidige zone (225 km2). Er wordt daarbij overgestapt van het concessie- naar een tendersysteem, waarbij de inschrijvers moeten aangeven tegen welke voorwaarden ze een park kunnen bouwen. Dat moet de laagste prijs voor de overheid garanderen. 

En dan is er het testeiland voor kustverdediging. Als het werkt voor Knokke, kan het worden uitgebreid. De Backer benadrukt wel dat het ontwerp 'enkel in de ruimte voorziet' voor een kunstmatig eiland. Er moet nog worden onderzocht of het financieel en wetenschappelijk verantwoord is.

Voorts voorziet het nieuwe MRP in industriële en commerciële zones voor onder meer de aquacultuur (mosselen, oesters) en de zeewierkweek. Innovatieve projecten, bijvoorbeeld voor golfslagenergie, moeten er een kans krijgen. Tot slot komen er extra beschermingsmaatregelen voor de natuur. Liefst een derde van onze Noordzee is natuurgebied.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect