Michel: 'Ik weet wat ik zal doen bij blokkering over Marrakesh'

Premier Charles Michel. ©BELGA

'Ik weet wat ik zal doen bij een blokkering over het verdrag van Marrakesh, maar ik ga het niet zeggen.' Dat zei premier Charles Michel (MR) voor een select gezelschap van ondernemers in de Club van Lotharingen.

Premier Charles Michel onderbrak Joan Condijts, de gewezen hoofdredacteur van de Franstalige zakenkrant L'Echo, toen die bij zijn inleiding van de premier in de businessclub Cercle de Lorraine meegaf dat de eerste minister op 11 december verjaart, zoals hij op Wikipedia had teruggevonden. De premier wees erop dat hij op 21 december verjaart, net zoals Emmanuel Macron en Bart De Wever. Het publiek glimlachte.

210.000 jobs

Michel gaf aan dat hij  in goede gezondheid verkeert, ook al is bij de start van zijn regering gezegd en geschreven dat het een kamikazeregering zou worden, een politieke zelfmoordactie van de Franstalige liberaal.

De premier zette vervolgens de verwezenlijkingen van zijn regering in de verf. Eerst is met de taxshift de loonhandicap aangepakt, en is de concurrentiekracht hersteld. Daarna is werk gemaakt van een soepelere arbeidsmarkt. En tot slot is er werk gemaakt van een hervorming van de vennootschapsbelasting.

'De eerste resultaten zijn er', gaf Michel mee. Hij wees erop dat er onder de regering-Di Rupo nog jobs verloren zijn gegaan, terwijl de hervormingen van zijn regering - samen met de betere conjunctuur - ertoe geleid hebben dat er 210.00 jobs zijn bijgekomen.

Strijdbaar

Ondanks de problemen in zijn regering is de premier nog altijd strijdbaar. Een opsomming van het regeringswerk dat de komende maanden nog op de plank ligt, volgde. De arbeidsdeal moet worden geconcretiseerd, het investeringspact moet verder vorm krijgen, de energiestrategie moet verder worden uitgewerkt en tot slot moet er een regeling komen voor de pensioenen van wie zwaar werk in de privésector uitvoert.

De premier wees erop dat hij ook op het internationale toneel nog grote ambities heeft. Hij verwees naar het zitje dat België krijgt in de VN-Veiligheidsraad. Hij sprak nog eens zijn geloofsbelijdenis uit in internationale samenwerking, het multilateralisme, dat haaks staat op het nationalisme. Verwijzend naar de Tweede Wereldoorlog wees hij erop hoe het nationalisme Europa rood heeft gekleurd. 

Val regering

Opvallend was dat de premier zweeg over de hoogopgelopen spanningen in zijn regering over het VN-migratiepact, dat op 10 december in Marrakesh moet worden goedgekeurd. Maar zelfs het ondernemerspubliek wilde weten wat het wordt. 'Gaat u naar Marrakesh of zal de regering vallen?', luidde de vraag.

'Ik kan het weer in Brussel over twee weken niet voorspellen', zo begon de premier op luchtige toon. Maar hij ging toch in op de vraag. Hij wees erop dat hij zijn steun voor het VN-migratiepact heeft uitgesproken, omdat het volgens hem een stap vooruit is. 'Ik denk dat sommige interpretaties niet juist zijn, maar het debat is bezig in de regering. Mijn rol is tot eensgezindheid bij de vier regeringspartijen te komen. Die is er nog niet', aldus Michel

En wat gebeurt er als het tot een blokkering binnen de regering komt over het VN-migratiepact. 'Ik weet wat ik zal doen als het blokkeert, maar ik ga het niet zeggen. Daarvoor wil ik graag begrip', antwoordde Michel.

Streng maar menselijk

Waarna hij er nog eens op wees dat het regeringsbeleid altijd 'ferme et humaine' - streng maar menselijk - is geweest, waarbij het Europese en internationale rechtskader altijd is gerespecteerd. En hoeveel polemiek er ook geweest is, de regering heeft die toets altijd doorstaan, zei Michel.

Hij verwees naar de weigering om humanitaire visa af te leveren aan een Syrisch gezin, wat veel polemiek veroorzaakte, maar waarbij de regering de gerechtelijke toets heeft doorstaan.

Tot slot liet de premier verstaan dat hij van niemand lessen te krijgen heeft. Zijn regering heeft uiteindelijk meer humanitaire visa afgeleverd dan de regering-Di Rupo, merkte hij op.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud