Minder dan 2 procent werknemers maakt gebruikt van betaald educatief verlof

©Thomas De boever

Het aantal werknemers in de privé dat gebruik maakt van het betaald educatief verlof, waardoor ze bijscholing kunnen volgen zonder loon te verliezen, is opnieuw gedaald.

In topjaar 2012 ging het om amper 2,43 procent, vorig jaar ging het voor het eerst om minder dan 2 procent (1,97 procent). Dat blijkt zondag uit cijfers van HR-dienstverlener Acerta.

Wie in 2017 educatief verlof opnam, was gemiddeld 58 uur afwezig. Dat gemiddelde van 58 uur is doorheen de jaren constant gebleven.

Vrouwen maken iets meer gebruik van het stelsel: 1,88 pct bij de mannen, 2,07 pct bij de vrouwen. De locatie van het bedrijf heeft ook invloed op het succes van educatief verlof. In Vlaanderen gaat het om 2,1 pct van het personeel, terwijl Brussel (1,73 pct) en Wallonië (1,28 pct) nog lager scoren. In Brussel en Wallonië werden nog geen initiatieven genomen om het huidige stelsel te vervangen.

Opleidingsverlof

Wie in de privésector werkt, heeft recht op een aantal uren afwezigheid per jaar om erkende opleidingen te volgen, met behoud van loon. De overheid betaalt de werkgevers hiervoor deels terug. De Vlaamse regering besliste in zijn zomerakkoord dat het betaald educatief verlof hervormd wordt en opleidingsverlof gaat heten. Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal elke werknemer in de privé recht hebben op 125 uur opleidingsverlof, zonder loonverlies. De Vlaamse overheid betaalt daarbij de loonkost terug aan de werkgever.

Acerta noemt de beslissing van de Vlaamse regering 'een stap in de goede richting'. Anders dan vroeger moet het wel steevast gaan om arbeidsmarktgerichte opleidingen onderworpen aan een beoordelingssysteem óf loopbaangerichte opleidingen passend in een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) nadat de betrokken werknemer loopbaanbegeleiding volgde. Tot nu moest die opleiding niet noodzakelijk relevant zijn voor de job die de werknemer vandaag uitoefent of voor een functie die die werknemer in de toekomst ambieert.

Acerta baseert zich voor deze bevindingen op de gegevens van meer dan 40.000 privé-werkgevers.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud