Ontmanteling kerncentrales kost ruim 15 miljard euro

De kerncentrale van Doel. ©BELGA

De nucleaire kostprijs voor de ontmanteling van de kerncentrales wordt op 15,1 miljard euro geraamd. Dat bleek maandag bij de voorstelling van het vierde inventarisrapport (2013-2017) van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen.

In vergelijking met de vorige inventaris stijgt de kostprijs voor de ontmanteling van de kerncentrales met 25 procent. Toen werden de nucleaire kosten op 12,08 miljard euro geschat.

De toename is volgens de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en verrijkte Splijtstoffen (Niras) onder andere toe te schrijven aan de hogere kosten voor de ontmanteling van de kerncentrales van Doel en Tihange en voor het beheer van het radioactieve afval. Ook de stijging van de hoeveelheid verbruikte splijtstoffen speelt een rol. Die toename stemt overeen met de bijkomende exploitatiejaren van de kerncentrales, merkt Niras op.

Opmerkelijk is dat amper 17 van de 608 in het repertorium opgenomen sites verantwoordelijk zijn voor 99,6 procent van de 15,1 miljard euro. Het gaat om de negen sites van klasse 1 (waaronder de sites van Tihange, Doel en Belgoprocess), zeven sites van klasse 2 en één besmette site, de stortplaats D1 van Umicore, in Olen.

De vijfjaarlijkse inventaris en raming van de nucleaire kostprijs dient als financiële oefening. Het is de bedoeling een beeld te schetsen van het totale kostenplaatje van een eventuele ontmanteling van alle installaties. Het gaat zowel om de uitgaven voor het vervoer, de verwerking en de berging van het radioactieve afval als om de kosten die de ontmantelingsoperaties en het beheer van de kerntechnische materialen met zich meebrengen.

De filosofie is dat de installaties ooit gedeclasseerd worden. Als het zover komt, is het belangrijk dat de beheerders van de nucleaire sites voldoende geld opzij hebben gezet voor de operatie zodat die kosten niet door de gemeenschap moeten worden gedragen.

Volgens het rapport ligt de theoretische dekkingsgraad van de nucleaire kosten in België intussen op 99 procent. Het aandeel van de geraamde nucleaire kosten die niet door provisies gedekt zijn, bedraagt zo'n 110 miljoen euro.

Niras wijst erop dat het om een eerder optimistische visie gaat. Bij het opmaken van de inventaris werden verschillende risico's geïdentificeerd die moeilijk te kwantificeren zijn en dus niet in de evaluatie werden opgenomen.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content