Politie wil Molenbeekse schoonmaak in heel België

Het kanaal dat Molenbeek (links) van Brussel Stad scheidt. ©AFP

Na de grote ‘schoonmaak’ van de regering in Molenbeek en andere Brusselse gemeenten is de rest van België aan de beurt.

De topvrouw van de federale politie, Catherine De Bolle, roept op om het Brusselse ‘Kanaalplan’ uit te breiden naar het hele land. Dat plan kwam er na de aanslagen in Parijs en de belofte van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) om Molenbeek ‘op te kuisen’.

Acht gemeenten rond de Brusselse Kanaalzone kregen door het Kanaalplan niet alleen politieversterking, er worden ook al ruim een jaar controleacties uitgevoerd samen met tal van andere overheidsdiensten, zoals sociale en economische inspecteurs en stadsdiensten.

Alleen al in Molenbeek zijn 1.600 vzw’s zijn gescreend, 8.600 woningen geïnspecteerd en meer dan 22.600 mensen gecontroleerd. Die acties brengen niet alleen terrorisme en extremisme aan het licht, maar ook huisjesmelkerij, drugshandel, sociale fraude, fictieve woonplaatsen en inbreuken op de hygiënewet.

Met het Kanaalplan leggen we onder meer de geldstromen bloot die terreur financieren. De samenwerking tussen verschillende politiediensten werkt.
Catherine De Bolle
Topvrouw Federale Politie

De commissaris-generaal van de federale politie wil die aanpak van het Kanaalplan, waarbij lokale en federale politie samenwerken met alle andere controlediensten, over heel België uitrollen. ‘Met het Brusselse Kanaalplan gaan we eigenlijk ‘back to basics’, zegt De Bolle.

‘Op alle domeinen, van bouwinspecties tot de controle van vzw’s, gaan we na of de wet wordt nageleefd. We leggen de onderliggende geldstromen bloot die terreur financieren, zoals de drugshandel. Justitie staat in voor een vervolg op de politieacties. Die integrale aanpak, waarbij het lokaal bestuur, de preventiediensten, het gerecht, de lokale en de federale politie samenwerken, levert goede resultaten op.’

De Bolle steekt de hand uit naar alle politici, zowel in de regeringen als in de steden en gemeenten, om werk te maken van honderden Kanaalplannen over heel België. ‘Ik ben ervan overtuigd dat sommige gemeenten al langer zo’n aanpak hebben, via het zonale veiligheidsplan. De preventiediensten zitten daar echter nog niet altijd bij.’ Dat moet anders. Waar zo’n integrale aanpak nog ontbreekt, moeten alle partijen om de tafel gaan zitten, vindt ze. ‘De burgemeester neemt de leiding, de federale politie kan steun bieden.’

In Molenbeek zijn de resultaten van het Kanaalplan na ruim een jaar indrukwekkend. Na de duizenden controles zijn al 880 processen-verbaal opgesteld. Die gaan lang niet allemaal over terrorisme. Er zijn ook al 72 procent meer drugsinbreuken vastgesteld, 68 procent meer inbreuken op de vreemdelingenwet en al 116 procent meer gevallen van domiciliefraude.

De Bolle doet ook een oproep aan de burgers om verdachte handelingen te melden aan de politie. ‘De burger draagt de verantwoordelijkheid om ook zelf voor zijn veiligheid in te staan.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud