Regering beperkt effectentaks tot beursgenoteerde aandelen

Premier Charles Michel (MR) heeft een akkoord over de precieze invulling van de effectenbelasting. ©BELGA

De regering-Michel heeft een akkoord over de losse eindjes van de effectentaks.

De effectenbelasting is een taks van 0,15 procent voor wie meer dan 500.000 euro op een effectenrekening heeft staan. Bij de onderhandelingen over het Zomerakkoord bereikte de regering daar een akkoord over. Maar over de modaliteiten moest ze nog knopen doorhakken. Zou de taks alleen gelden voor beursgenoteerde aandelen of ook voor niet-genoteerde? Die knoop werd samen met enkele andere vanmorgen op een kernkabinet doorgehakt.

Uiteindelijk werd beslist de effectenbelasting niet te laten gelden voor niet-beursgenoteerde aandelen. Daardoor hoeven bijvoorbeeld familiale bedrijven de belasting niet te betalen, vernam De Tijd in regeringskringen. Voor obligaties worden zowel genoteerde als niet-genoteerde effecten geviseerd. 

Aandelen op naam vrijgesteld

De taks zal alleen gelden voor effecten die op een effectenrekening staan. En dus niet voor aandelen op naam, waardoor beleggers aan de taks kunnen ontsnappen door hun aandelen op een effectenrekening om te zetten in aandelen op naam.

Naast beursgenoteerde aandelen en genoteerde en niet-genoteerde obligaties vallen ook fondsen, kasbons en warrants onder de effectentaks. Pensioensparen, niet-genoteerde aandelen en levensverzekeringen zijn vrijgesteld.

Taks op volledige bedrag

Voorts houdt de regering zich aan de afspraak uit het Zomerakkoord om de taks te laten gelden voor wie meer dan 500.000 euro op zijn effectenrekening heeft staan. Dat betekent dat wie 499.999 euro heeft niets betaalt en wie 500.001 euro heeft de volle pot betaalt. De Raad van State moet zich hierover wel nog buigen. Volgens sommigen kan dat op juridische bezwaren botsen omwille van discriminatie.

De belasting moet de begroting volgend jaar 254 miljoen euro opleveren. De vraag is evenwel of dat bedrag gehaald wordt. Want bij de raming van 254 miljoen euro ging men ervan uit dat niet-genoteerde aandelen onder de taks zouden vallen.

Maar dat wordt volgens regeringskringen gecompenseerd omdat ook niet-rijksinwoners onder de taks zullen vallen. Dat betekent dat een buitenlander die hier niet woont maar wel een effectenrekening heeft de taks zal moeten betalen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud