Advertentie
netto

Regering blokkeert ontsnappingsroute effectentaks

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). ©BELGA

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zal maatregelen nemen zodat het onmogelijk wordt te ontsnappen aan de nieuwe taks op effectenrekeningen.

Nadat de regering vorige week aangekondigd heeft dat er een taks van 0,15 procent komt op effectenrekeningen waar in de loop van een jaar gemiddeld meer dan 500.000 euro op staat, regent het kritiek dat de taks zeer eenvoudig te omzeilen is.

Een aantal beleggingen ontsnapt inderdaad. De taks geldt enkel voor aandelen, obligaties en fondsen. De regering bevestigde al dat pensioensparen en levensverzekeringen zoals tak23 buiten schot blijven. Alternatieve beleggingen zoals goud, wijn en kunst ontsnappen eveneens.

Truc met het spaarboekje

De ‘truc met het spaarboekje’ daarentegen is pure fiscale fraude. Deze truc houdt in dat u een nieuwe rekening opent wanneer de grens van 500.000 euro nadert. Want de bank zal de taks maar inhouden als er 500.00 euro of meer op uw rekening staat. De regering heeft al laten weten dat er een meldingsplicht komt voor wie meerdere effectenrekeningen bezit.

Uiteraard treffen we maatregelen om misbruiken tegen te gaan.

johan van overtveldt
Minister van Financiën

Dat is ook het geval als u die rekening in het buitenland opent. Nu al bent u verplicht om die rekeningen te melden in uw jaarlijkse belastingaangifte en aan het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank. En sinds begin dit jaar krijgt de Belgische fiscus van zijn buitenlandse collega’s te horen welke Belgen in hun land een rekening hebben.

Misbruiken tegengaan

‘Uiteraard zullen we maatregelen treffen om misbruiken tegen te gaan. Die maatregelen worden nu concreet uitgewerkt’, reageert de woordvoerder van Johan Van Overtveldt. Een piste die volgens waarnemers bekeken wordt is een antimisbruikbepaling.

Dat houdt in dat de fiscus iemand toch kan belasten en een boete kan opleggen als die belastingplichtige een bepaalde route koos louter en alleen om belastingen te ontwijken. Zo’n antimisbruikbepaling kan ontsnappingsroutes sluiten zoals de beleggingsportefeuille overhevelen naar de echtgenoot of naar de kinderen, aldus fiscalisten.

Kostprijs tegenover opbrengst

Fiscalisten wijzen er op dat de kostprijs en de potentiële risico’s van deze pistes veel zwaarder kunnen zijn dan de taks die men wil vermijden.

Diezelfde fiscalisten wijzen er ook op dat de kostprijs en de potentiële risico’s van deze pistes veel zwaarder kunnen zijn dan de taks die men wil vermijden. Wie de helft van zijn vermogen aan zijn partner doorgeeft, riskeert dat geld niet meer terug te zien bij een eventuele echtscheiding. Wie vermogen schenkt aan zijn kinderen, zelfs als er allerlei voorwaarden aan gekoppeld worden, is niet langer heer en meester van dat vermogen. Bovendien is het in Vlaanderen hoe langer hoe moeilijk om met schenkingen onder voorwaarden te ontsnappen aan de schenkbelasting. Die ligt op 3 procent en dat is liefst 20 keer zo veel als die op de taks op effectenrekeningen.

Zaterdag in Netto: 7 routes om de taks op effectenrekeningen te omzeilen doorgelicht.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie
Gesponsorde inhoud
Tijd Connect
Tijd Connect biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.
Partnercontent
Partner Content biedt organisaties toegang tot het netwerk van De Tijd. De partners zijn verantwoordelijk voor de inhoud.