Regering lijkt niet van plan effectentaks te wijzigen

©BELGA

Ondanks de kritische opmerkingen van de Raad van State, lijkt de regering niet geneigd om nog te morrelen aan de effectentaks.

De Raad van State maakte gisteren zijn advies over de effectentaks over aan de regering. De Raad van State vraagt zich onder meer af waarom aandelen op naam niet onder de belasting vallen. 'Als het erom gaat de gegoede burger te belasten, lijkt een uitsluiting zonder meer van effecten op naam allesbehalve evident', schrijft de Raad van State. Bovendien kan sprake zijn van discriminatie. 'De vraag rijst of een deugdelijke verantwoording voorhanden is', luidt het advies.

Gelijkheidsbeginsel

Dat alleen natuurlijke personen onder de belasting vallen en geen vennootschappen, vindt de Raad van State ook een probleem. 'Alle rechtspersonen zonder onderscheid van de taks uitsluiten lijkt onevenredig in het licht van het doel van de maatregel en bijgevolg niet in overeenstemming met het gelijkheidsbeginsel.'

Een gelijkaardige opmerking maakt de Raad omdat de taks alleen geldt voor beursgenoteerde aandelen en niet voor aandelen die niet op de beurs noteren. 

Maar de regering lijkt niet geneigd om te gaan morrelen aan het politiek akkoord.

Open VLD-Kamerlid en burgemeester van Kortrijk, Vincent Van Quickenborne, zet  zijn hakken in het zand. 'De effectentaks moet doorgaan zoals afgesproken. Maar daar stopt het. Er zijn limieten aan alles', tweette hij donderdagochtend. 

Ook elders in de regering is te horen dat het Zomerakkoord zal worden uitgevoerd. 'We gaan het akkoord loyaal uitvoeren', luidt het in regeringskringen. Wat wel mogelijk is, is dat de regering hier en daar extra uitleg en motivering zal toevoegen.

De vraag is evenwel of CD&V daarmee zal kunnen leven. Voorlopig reageeert het kabinet van CD&V-vicepremier Kris Peeters niet. 'We bestuderen het advies', luidt het.

In september had minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) al gewaarschuwd dat de effectentaks van zijn eigen regering waarschijnlijk op juridische bezwaren zou stuiten. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content