Regering maakt deeltijds pensioen mogelijk

©Bloomberg

Om tot een betere verdeling tussen werk- en rustperiodes te komen, wil de regering-Michel het deeltijds pensioen invoeren. Dat staat niet in het regeerakkoord, maar blijkt uit de beleidsbrief van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR), die De Tijd kon inzien.

'Het pensioensysteem moet personen de keuzevrijheid laten in het beheer van hun loopbaan en inde verdeling tussen werk- en rust-periodes. Het instellen van een stelsel van deeltijds pensioen helpt mee dat doel te bereiken', staat in de beleidsbrief van Bacquelaine.

Het deeltijds pensioen was een voorstel van de Pensioencommissie onder leiding van gewezen sp.a-minister Frank Vandenbroucke. Het komt erop neer dat men deeltijds zijn pensioen kan opnemen, en deeltijds voortwerkt. 'Het deeltijds pensioen kan men opnemen vanaf de leeftijd waarop men vervroegd met pensioen kan gaan', herneemt de minister het voorstel. ‘De werknemer neemt dan een deel van zijn pensioen op, terwijl hij voortwerkt en voor die tewerkstelling extra pensioenrechten opbouwt.’

1,5 miljard
Van 2006 tot 2013 steeg de pensioenlast jaarlijks met 1,5 miljard euro, van 25 naar 36,5 miljard

Bacquelaine ziet in het deeltijds pensioen een alternatief voor de bestaande systemen die in de privé- en overheidssector bestaan om de arbeidsmarkt te verlaten, zoals het tijdskrediet of de loopbaanonderbreking. ‘Het Nationaal Pensioencomité zal uitgenodigd worden de mogelijkheid van deze bepaling van deeltijds pensioen in te voeren’, merkt Bacquelaine op.

De regering-Michel wil dat Nationaal Pensioencomité oprichten, om de sociale en financiële leefbaarheid van het pensioensysteem in het oog te houden. Er komt ook een kenniscentrum. In het Nationaal Pensioencomité zullen vertegenwoordigers zitten van de federale regering en van de sociale partners.

Marge

In zijn beleidsbrief geeft minister Bacquelaine meteen ook aan waar de onderhandelingsmarge over de geplande pensioenhervormingen voor de sociale partners ligt. Er moet langer worden gewerkt, alvorens men met pensioen kan gaan. Maar wie een zwaar beroep uitoefent, ‘zal gemakkelijker vervroegd met pensioen kunnen of een hoger pensioen ontvangen als hij beslist het pensioen niet vervroegd op te nemen’, belooft Bacquelaine.

De regering wil daarover met de vakbonden en de werkgevers overleggen. ‘De sociale partners zullen uitgenodigd worden om op interprofessioneel niveau een maximaal aantal beroepen vast te leggen die als zwaar beschouwd kunnen worden.’Bacquelaine wijst er nog eens op dat de geplande pensioenhervorming noodzakelijk is om de pensioenen betaalbaar te houden. ‘Het budget voor de pensioenen is tussen 2006 en 2013 gestegen van 25 miljard naar 36,5 miljard euro, een verhoging van meer dan 1,5 miljard per jaar.’

Zonder hervormingen zal de pensioenfactuur tegen 2060 nog met 4,1 procent van het bruto binnenlands product toenemen, waarschuwt Bacquelaine. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud