Rekenhof: voorraden Defensie driemaal te hoog ingeschat

Het inventarisbeleid van Defensie is voor verbetering vatbaar, blijkt uit een analyse van het Rekenhof. ©BELGA

De voorraden van Defensie zijn geïnventariseerd op 3,1 miljard euro, maar eigenlijk bedraagt hun waarde slechts 0,8 miljard euro. Dat blijkt uit een onderzoek van het Rekenhof, waarvan het resultaat dinsdag werd bekendgemaakt in het 175ste jaarverslag van de instelling.

Defensie heeft zich ertoe verbonden de inventariscontroles en hun kwaliteit op te trekken. De voorraden van Defensie omvatten ongeveer 314.640 verschillende artikelen, die opgeslagen liggen in 4.233 magazijnen. Daarvan zijn 506 artikelen goed voor de helft van de waarde. Eind vorig jaar vertegenwoordigden die voorraden 3,1 miljard euro. Maar na correcties zou die waarde volgens het Rekenhof liefst 2,3 miljard euro lager uitkomen.

  Zo stelt de overheidswaakhond fouten vast in de boekhouding. Defensie boekt bijvoorbeeld vaste activa als voorraad. Het gaat om telegeleide duikboten met een waarde van 10 miljoen euro en wisselstukken, zoals reservemotoren van straaljagers, voor 114 miljoen euro. Gevolg is dat de artikelen niet afgeschreven worden en de slijtage dus niet in rekening wordt gebracht. Een ander euvel is dat goederen tegen hun aankoopprijs staan ingeschreven, zonder rekening te houden met waardeverminderingen in de loop der jaren.

Bovendien ligt de prijs per eenheid voor bepaalde goederen te hoog. Tot slot blijken er fouten te zitten in de tellingen en blijkt de inventaris onvolledig. Dat komt doordat de procedures onvoldoende worden toegepast en omdat in de software voor het voorraadbeheer bepaalde controles ontbreken.

Bestraald materiaal

  Het jaarboek van het Rekenhof - in het verleden ook wel het Blunderboek genoemd - brengt nog een aantal opvallende zaken aan het licht. Zo blijkt dat, sinds de oprichting in 1971 van het Instituut voor Radio-Elementen (IRE) in Fleurus, nagenoeg nog nooit het bestraald materiaal werd verwijderd van die site. Het IRE produceert medische radio-isotopen De aanwezigheid van het bestraald materiaal vormt een risico voor de voortzetting van de activiteiten van het instituut, omdat de fysieke opslaggrens is bereikt. Daarom heeft het IRE vier speciale opslagcontainers moeten kopen. Kostprijs per stuk: 750.000 euro.

Blijkt ook dat de regering het IRE subsidies heeft toegekend voor nieuwe investeringen, studies en projecten. Een deel van dat geld zit echter geblokkeerd. De FOD Economie heeft immers te weinig personeel om de gesubsidieerde projecten te controleren. Eind 2017 was sprake van meer dan 20 miljoen euro, waarvan 9 miljoen euro voor de beveiliging van de site.

Integriteit

Het Rekenhof hield ook het integriteitsbeleid bij de federale overheid tegen het licht. Sinds 2013 is er een wet waardoor federale ambtenaren integriteitsschendingen kunnen melden bij vertrouwenspersonen of bij een extern meldpunt, het Centrum Integriteit bij de Federale Ombudsman. Toen het Rekenhof zijn audit uitvoerde, waren er maar 20 vertrouwenspersonen aan de slag. Dat zouden er 120 moeten zijn. Bovendien wordt er geen werk van gemaakt het tekort op te vullen.

Crisis

Tot slot boog het Rekenhof zich over de impact van de steunmaatregelen die de federale regeringen namen in het kader van de financiële crisis. Verschillende namen doen daarbij een belletje rinkelen: Fortis, Dexia, Royal Park Investment, KBC, EFSF, Griekenland, Kaupthing Bank, enzovoort. Wat blijkt? Voor het eerst sinds 2009 liggen de totale inkomende kasstromen in verband met de bankencrisis hoger dan de totale uitgaande kasstromen, en dat met 1,1 miljard euro. Het uitgaande geld ligt min of meer op hetzelfde niveau als de jaren voordien (2,7 miljard euro), maar de inkomende kasstromen stegen met liefst 1,15 miljard euro, vooral dankzij de gestegen dividenden en waarborgpremies. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud