Rekenhof ziet begroting ontsporen

©Photo News

De kans is reëel dat het begrotingstekort dit jaar boven de Europese alarmdrempel van 3 procent eindigt, waarschuwt het Rekenhof.

‘Omdat het risico zich stelt van een overschrijding van de 3 procentnorm, zal de federale overheidsdienst Financiën de ontvangsten nu wekelijks opvolgen’, schrijft het Rekenhof in zijn advies over de begroting van de regering-Michel.

Wilmés: 'Dit zijn ramingen'

'Alle gekende uitgaven en inkomsten zijn opgenomen in de meerjarenbegroting', zegt minister van Begroting Sophie Wilmès in een reactie op het rapport van het Rekenhof over de begroting van 2017.

De minister voegt wel toe dat het om een raming gaat, en dat het 'altijd mogelijk is dat de bekomen saldi in 2018 en 2019 verschillen van deze die nu zijn voorgelegd. Dit is per definitie inherent aan het maken van een budgettaire raming.'

Het Rekenhof legt zijn opmerkingen in de loop van de dag voor aan de parlementaire commissie Begroting en Financiën. Minister Wilmès zal op de opmerkingen antwoorden tijdens de begrotingsdebatten.

De regering-Michel rekent erop dat de begroting dit jaar nipt onder de 3 procent eindigt, met name 2,96 procent.

Maar het Rekenhof wijst erop dat een reeks inkomsten waar de regering op rekent onzeker zijn. Daardoor bestaat het risico dat de begroting dit jaar eindigt boven de Europese alarmdrempel van 3 procent.

Zo heeft België 349 miljoen euro ingeschreven omdat Europa het fiscale aftreksysteem van de excess profit rulings heeft geschrapt. Daardoor hebben al een aantal bedrijven een bedrag gestort aan de Belgische staat.

Maar volgens het Rekenhof is het ‘voorbarig’ dat bedrag in de begroting op te nemen omdat België beroep heeft aangetekend tegen die Europese beslissing.

Roerende voorheffing

Voorts meent het Rekenhof dat de ingeschreven inkomsten uit de diamanttaks, het speciaal regime voor vastgoedfondsen, de verrekenprijzen, de btw op plastische chirurgie, het nieuwe regime voor de deeleconomie en de fiscale regularisatie niet gehaald dreigen te worden.

Ook voor 2017 is de regering-Michel volgens het Rekenhof te optimistisch. Zo schreef ze een stijging van de inkomsten uit de roerende voorheffing met bijna 19 procent of 860 miljoen euro in.

Ongeveer de helft kan verklaard worden door maatregelen, zoals het optrekken van de roerende voorheffing op dividenden en intresten van 27 naar 30 procent. Maar dat is onvoldoende om de forse stijging te verklaren, waarschuwt het Rekenhof.

Fraudebestrijding

Ook de 175 miljoen euro waarop de regering rekent door de strijd tegen de fiscale fraude is onzeker, omdat er onvoldoende maatregelen tegenover staan.

200 miljoen euro
Het Rekenhof vindt het maar niets dat de regering de 200 miljoen euro dividenden van Belfius als structurele inkomsten boekt.

Voorts wijst het Rekenhof erop dat de 200 miljoen euro dividenden die de regering van Belfius verwacht niet als structureel kunnen worden beschouwd, want het is onzeker of die elk jaar zullen binnenkomen. De regering gaat daar wel vanuit.

Er worden ook vraagtekens geplaatst bij de geplande besparingen. De regering rekent erop dat volgend jaar voor 910 miljoen euro geplande uitgaven niet zullen gebeuren. Het Rekenhof vindt daar in de begroting onvoldoende verantwoording voor.

Oppositie

De oppositie ziet in het rapport het bewijs dat het begrotingswerk van de regering-Michel onvoldoende is.

De rode draad door dit rapport is dat de regering zich rijk rekent.
karin temmerman
sp.a-kamerlid

Groen-Kamerlid Kristof Calvo: ‘Ik hoop dat het rapport dit keer wel tot op het kabinet van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zal geraken en dat de regering eindelijk zal luisteren naar het Rekenhof, in plaats van de problemen te blijven opstapelen.’ Ook de sp.a is niet mals. ‘De rode draad doorheen het rapport is opnieuw dat deze regering zich rijk rekent’, vindt Kamerlid Karin Temmerman.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud