Advertentie
interview

Rutten: 'We staken ons de dieperik in'

©Dieter Telemans

Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten windt zich op over diegenen die beweren dat met een meerwaardebelasting alle problemen opgelost zijn. ‘Er bestaat geen toverstaf.’

Gwendolyn Rutten is een blauwe passionaria, zo blijkt nogmaals uit de manier waarop de voorzitster van Open VLD na twee maanden het stilzwijgen doorbreekt. Wie dacht dat er geen weerwerk zou komen op de aanvallen en stakingen tegen de regering-Michel heeft buiten Gwendolyn Rutten gerekend.

Hebt u enige begrip voor de algemene staking van maandag ?
Gwendolyn Rutten: ‘Hoe langer hoe minder. (Aarzelt) Nee, eigenlijk heb ik daar geen begrip voor. Als je op één week tijd drie keer het openbaar vervoer lamlegt, heeft dat niets meer te maken met het recht op staken. Dat is disproportioneel.’

Je mag de mensen niet wijsmaken dat je met een meerwaardebelasting het grote geld zult binnenhalen.

‘Ik begrijp dat er onrust is. Bij veranderingen is dat altijd het geval. Maar als je wil dat er iets verandert, ga dan aan tafel zitten. En leg niet het hele land plat. In het buitenland snappen ze dat niet. Als het luchtruim wordt geslotenen het treinverkeer lamgelegd, schaadt dat de reputatie van België. In een open economie is dat extra pijnlijk. We dreigen onszelf economisch de dieperik in te staken.’

Moet het stakingsrecht beperkt worden, zoals de werkgeversorganisatie VBO vraagt?
Rutten: ‘Laat ons eerst kijken hoe het maandag zal verlopen. Maar de overgrote meerderheid van de bevolking heeft geen boodschap aan de staking. Ik vind het onvoorstelbaar dat een minderheid haar agenda oplegt aan de meerderheid.’

Is dit een politieke staking, zoals N-VA-voorzitter Bart De Wever stelt?
Rutten: ‘Ik vind van wel. Ik stoor me aan de hypocrisie. Dat een politicus (Elio Di Rupo, red.) meeloopt in een betoging die LuxLeaks op de korrel neemt, terwijl diezelfde politicus die geheime belastingdeals zelf heeft toegelaten, daar word ik kwaad van.’

‘Hetzelfde geldt voor een vakbondsleider (Rudy De Leeuw, red.) die tekeer gaat tegen de notionele intrestaftrek, maar daar zelf wel gebruik van maakt. De vakbonden, die luid roepen om meer fiscale transparantie, willen trouwens zelf geen inzage geven in hun boekhouding en de geldstromen die naar het buitenland vloeien.’

‘En wat te zeggen van iemand die als minister de toplonen van CEO’s van overheidsbedrijven wou beperken (Jean-Pascal Labille, red.), maar nu wel 44 mandaten cumuleert? Ik heb dus geen lessen te leren van mensen die op een hypocriete manier dergelijke politieke stakingen mee organiseren.’

©Dieter Telemans

U kan toch niet ontkennen dat er onvrede is? Dat er langer zal moeten worden gewerkt, stuit tegen de borst.
Rutten: ‘Ik begrijp de ongerustheid. Maar dat sommigen protesteren omdat we beslist hebben dat we langer moeten werken, vind ik onbegrijpelijk. Iedereen weet al 20 jaar dat de babyboomgeneratie een vergrijzingsgeneratie zou worden. Wat heeft men daaraan gedaan? Niets, behalve een groenboek en een witboek. Nu staat men op straat, omdat wij maatregelen nemen zodat iedereen een fatsoenlijk pensioen kan krijgen’

Is het probleem niet dat iedereen denkt dat hij plots tot zijn 67ste zal moeten werken?
Rutten: ‘We hebben er bewust voor gekozen de pensioenhervorming niet te laten ingaan voor wie vandaag op de drempel van zijn pensioen staat. De veertigers en vijftigers van vandaag weten nu wel dat ze langer zullen moeten werken. Maar dat geldt niet voor iedereen. Het is uitgesloten dat mensen met een zwaar beroep en met een lange loopbaan tot hun 67ste moeten werken.’

‘Daarover kan gediscussieerd worden. Zo zijn er bij de NMBS mensen met een zwaar beroep, maar we gaan niet iedereen die bij het spoor werkt vervroegd op pensioen laten gaan. En ik heb veel respect voor leerkrachten, maar niet elke leraar heeft een zwaar beroep.’

We dreigen onszelf de economische dieperik in te staken.

Een andere vaak gehoorde klacht is dat de inspanningen ongelijk verdeeld zijn. Vooral de middenklasse voelt zich geviseerd.
Rutten: ‘Daarom moeten de belastingen voor de middenklasse omlaag. Het probleem in dit land is niet dat we te weinig belastingen hebben maar wel dat we er veel te veel hebben. We geven te veel uit. Ongeveer 5 procentpunten van ons bbp meer dan in onze buurlanden. De enige remedie is besparen op de uitgaven.’

Het gevolg is wel dat kinderopvang, water, elektriciteit, openbaar vervoer, een huis kopen allemaal duurder worden.
Rutten: ‘Alleen voor de allerlaagste inkomens wordt kinderopvang duurder, niet voor de middenklasse. 1 euro per dag betalen voor kinderopvang vonden we niet langer realistisch. Dat hebben we opgetrokken naar 3 euro. En dat een huis duurder wordt, klopt niet. Akkoord, voor nieuwe kopers wordt de woonbonus verminderd. Maar de rente staat historisch laag. Wie nu of volgend jaar een huis koopt, zal sowieso minder moeten afbetalen. En dan heb ik het nog niet over de lage olieprijs.’

Met de geplande indexsprong zullen alle werknemers hun loon niet zien stijgen.
Rutten: ‘Je mag niet vergeten dat het loon van alle werknemers vanaf januari stijgt. Gemiddeld gaat het op jaarbasis over 125 tot 150 euro. En het jaar nadien over het dubbele. De personenbelasting wordt immers verlaagd. Dat wordt meteen verrekend in de bedrijfsvoorheffing.’

©BELGA

Dat is volgend jaar maximaal 15 euro netto per maand.
Rutten: ‘Als het van Open VLD afhangt, doen we een tweede grote stap om de koopkracht te verbeteren. Dat kan door te snoeien in de belastingschijven. In de regering zijn er drie scholen. Zij die de lasten van de bedrijven willen verminderen, zij die de sociale uitgaven willen optrekken en zij die de koopkracht willen verbeteren. Wij behoren tot de derde school.’

Maar hoe gaat u zo’n belastingverlaging betalen?
Rutten: ‘Door de uitgaven van de overheid maximaal te beperken.’

Hebt u daar nog wel de ruimte voor? Er wordt al 20 procent bespaard op de werkingskosten van de departementen? Dat is niet niks.
Rutten: ‘Natuurlijk zal dat een schok zijn. Maar we besteden ons geld op dit moment compleet inefficiënt. Wij zitten vast in oude structuren en oude statuten van de 20ste eeuw. Daar kan je de 21ste eeuw niet mee in geraken. Ik wil niet besparen om te besparen, maar omdat ik graag een moderne overheid wil. Altijd maar meer geld bijpompen, verandert niets. Ik denk dat dat kan en ik reken op een hele generatie die in een land wil leven met een normale dienstverlening, in plaats van drie keer per week vast te zitten in een staking.’

Niet iedereen lijkt daar al van overtuigd te zijn. Zo bleek onlangs nog dat zowat 85 procent van de bevolking voor een vermogenswinstbelasting is.
Rutten: ‘Oh, maar als je aan de mensen zou vragen of ze niet liever nog maar de helft van de huidige belastingen zouden betalen, zul je een nog hoger cijfer krijgen. Ik probeer alleen te zeggen dat het geen kwestie is van niet willen. Als je ergens aan begint, moet je weten waar je gaat uitkomen. Ik zou graag geloven dat een vermogensbelasting de oplossing voor alles is, maar het is niet waar. En als het toch kon, waarom hebben de socialisten in de 25 jaar dat ze aan de macht waren, dat niet mogelijk gemaakt? Omdat ze verdomd goed weten dat het zo niet werkt. Als je voldoende opbrengst wil om de lasten te verlagen, ga je dat niet kunnen halen bij de rijken, maar bij de mensen die ervoor gewerkt hebben. Heb dan potverdomme ook het lef om dat te zeggen.’

‘Je kan wel een symbool creëren door de rijken te viseren. Maar dan ga je geen opbrengsten hebben. De regering-Di Rupo is de Franse president François Hollande achterna gegaan met de invoering van een fairnesstaks, een minimumbelasting voor bedrijven. Dat heeft niet gewerkt. Als het voor het symbool is, dat hebben we al. Wie denkt veel inkomsten binnen te halen door achter de ‘Marc Couckes’ aan te gaan, vergist zich. Als we hier een heffing hadden gehad van 25 procent, had Coucke zijn transactie (de verkoop van Omega Pharma, red.) hier niet gedaan.’

©Dieter Telemans

We zijn wel één van de weinige landen die geen meerwaardebelasting op aandelen kent.
Rutten: ‘Je mag de mensen ook niet wijsmaken dat je met een meerwaardebelasting het grote geld gaat binnenhalen.’

‘Als je meerwaarde wilt belasten, moet je ook rekening houden met eventuele minwaarden. In jaren dat het goed gaat, heb je inkomsten. In jaren dat het niet goed gaat, heb je niets. Willen we echt de financiering van onze pensioenen daarop baseren? Uit een studie van Jozef Pacolet, besteld door het ACW, blijkt dat er op een periode van veertien jaar 7 miljard euro meerwaarde is gerealiseerd. Dat is een half miljard per jaar. Hef daar 10 procent op en je houdt 50 miljoen over. Wie maakt de mensen wijs dat ze meer gaan verdienen, dat we de loonlasten fors kunnen doen dalen, als we dat doen met zo’n meerwaardebelasting? Hoe durven ze? Er bestaat geen toverstaf. Als we niet oppassen, eindigen we alleen met meer belastingen, terwijl we al kampioen zijn in belastingen. Wat ik wil, is een verlaging van de personenbelasting. Die kunnen we alleen financieren als we minder uitgeven.’

Als je meerwaarde wilt belasten, moet je ook rekening houden met eventuele minwaarden.
Gwendolyn Rutten
Open VLD-voorzitster

Er komt dus ook geen taxshift?
Rutten: ‘Internationale organisaties zoals de OESO zeggen dat je dat moet doen door meer belastingen op consumptie te heffen. Maar weet u dat een verhoging van de btw van 21 naar 22 procent hooguit 1 miljard euro zou opleveren? Wat we nodig hebben om de lasten op arbeid serieus te doen dalen, is 3 à 4 miljard euro. Je zou de btw nogal moeten optrekken. Dat kan je niet maken, zeker niet als koopkracht het belangrijkste probleem is.’

U brengt een duidelijke boodschap. Hoe komt het toch dat de mensen die boodschap niet te horen krijgen van de regering?
Rutten: ‘Laat dat dan het leergeld zijn dat we betalen. Maar we zijn wel vertrokken voor vijf jaar. Natuurlijk krijg je tegenwind als je dingen wilt veranderen, als heel dat PS-apparaat na dertig jaar plots van de macht wordt verwijderd. Die zetten zich vanuit al hun bastions schrap tegen ons. Maar deze regering heeft een glasheldere visie en die zal er wel doorkomen.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud