Topfiscalisten niet blij met plannen voor verlaging vennootschapsbelasting

©Dieter Telemans

Het tarief daalt te weinig en de kloof tussen kmo's en multinationals is schadelijk, vinden ze.

In de fiscale wereld klinkt kritiek op de regeringsplannen om de vennootschapsbelasting te verlagen. De onderhandelingen daarover zijn nog bezig, maar de regering mikt op een daling van het tarief tot net onder de dertig procent, om dan later te zakken tot 25 procent. Een volgende regering zal daar wel akkoord mee moeten gaan. Voor kmo’s zou het tarief binnen enkele jaren dalen naar 20 procent.

Een eerste rondvraag bij experts in internationale fiscaliteit leert dat er twee problemen zijn met die ambitie: een te beperkte daling en een te grote kloof tussen kmo’s en multinationals. De tariefdaling voor kmo’s en het behoud van enkele aftrekposten worden wel goed onthaald.

Te beperkte daling

Werner Heyvaert, fiscaal advocaat bij Jones Day en lid van het fiscaal comité van Amcham, de Amerikaanse kamer van koophandel in België, vindt dat er een duidelijker ambitie voor een sterkere daling moet komen.

‘Het grootste probleem voor AmCham is niet dat het tarief in de vennootschapsbelasting in eerste instantie maar zou dalen tot net onder 30 procent’, zegt hij. ‘We hebben er zelf altijd voor gepleit om in fases te werken. Het probleem is dat het einddoel te onduidelijk en te weinig ambitieus is. Als je kijkt naar wat in de buurlanden en elders in Europa gebeurt, zou België er moeten op mikken om binnen enkele jaren te dalen naar circa 15 procent. Zelfs dalen naar 20 procent vennootschapsbelasting binnen drie jaar is too little too late.’

‘Dat traject zou in de wet moeten komen. Dat is hoe Ierland het destijds deed: in de wet het pad inschrijven waarlangs het tarief van de vennootschapsbelasting stapje per stapje naar 12,5 procent zal gaan. Nu vrees ik dat het einddoel te vaag zal blijven.’

‘Twee jaar geleden was AmCham geen vragende partij voor een daling naar 15 procent. Maar als je kijkt naar wat elders in Europa en in de VS gebeurt, is het nodig. En het moet nu gebeuren. Ik hoor argumenten dat de groei en de jobcreatie goed zijn en bedrijven nu geen lagere vennootschapsbelasting zouden nodig hebben. Die argumenten kloppen niet: je moet het dak repareren als de zon schijnt.’

‘Elke verlaging voor kmo’s kunnen we alleen maar toejuichen’, zegt Patrick Boone, managing partner Tax Services PwC. ‘Als je echter kijkt naar het totale plaatje, lijkt het alsof de olifant een muis heeft gebaard. We blijven in de kou staan met een hoog tarief. De verlaging wordt ingezet, maar het einddoel van het traject blijft nog onduidelijk. Dit verkopen aan internationale investeerders wordt moeilijk.’

‘Om aantrekkelijk te zijn zou België de vennootschapsbelasting moeten doen dalen tot net onder 20 procent’, zegt Isabel Verlinden, bij PwC wereldwijd verantwoordelijk voor transfer pricing. ‘Zweden verlaagt bijvoorbeeld het tarief in juni volgend jaar naar 20 procent. Ierland zit al jaren op 12,5 procent. Hongarije gaat naar een tarief van 9 procent.’

'Een verlaging van de vennootschapsbelasting is zeker een stap in de goede richting, maar een tarief net onder de dertig procent(voor grotere ondernemingen zal niet volstaan om de positie van België als investeringsland te versterken', zegt ook René Philips, hoofd van het belastingdepartement bij KPMG. 'Zeker niet als we Brussel ook willen uitspelen als financieel centrum in het kader van de Brexit.' 

'Daarom stellen we voor om als een eerste stap de Vennootschapsbelasting te verlagen tot vijfentwintig procent en de notionele intrestaftrek te behouden', vervolgt Philips. 'In een tweede fase zouden we Vennootschapsbelastingen dan moeten verlagen tot een tarief dat in de buurt komt van twintig procent'.

 

 

Kloof kmo-multinational

‘We zijn niet gelukkig met de plannen zoals ze op dit moment voorliggen’, zegt Heyvaert. ‘Er is nu al een behoorlijk verschil tussen het tarief dat kmo’s betalen en het tarief dat multinationals betalen. Het is moeilijk te begrijpen dat die kloof nog groter zou worden. Multinationals hebben kmo’s nodig om taken in onderaanneming uit te besteden, terwijl kmo’s multinationals nodig hebben omdat ze innovatie op gang trekken.’

‘Ik betreur de opdeling tussen kmo’s en multinationals’, zegt ook Patrick Boone. ‘Ze zijn met elkaar verbonden in de economische wereld.’

‘Het verschil tussen multinational en kmo wordt te groot’, beaamt Isabel Verlinden. ‘We zetten een kaasstolp op de groei van veelbelovende bedrijven.’

Notionele intrestaftrek

‘Als ik de contouren van de hervormingsplannen bekijk, ga ik ervan uit dat niet alle fiscale aftrekken verdwijnen. Zo neem ik aan dat de innovatieaftrek blijft, omdat de regering die net in overeenstemming heeft gebracht met de OESO-standaard. Ik ga er ook van uit dat de notionele intrestaftrek blijft bestaan, omdat de EU met het idee speelt dat regime over de hele EU in te voeren. Het zou te gek zijn die aftrek nu af te schaffen om hem straks weer in te voeren.’

Kan België op deze manier het verschil maken?

‘Als het niet kan met een écht laag tarief, dan zou het al helpen om minstens een paar irritante zaken af te schaffen’, zegt Heyvaert. ‘Ik doel dan op symboolbelastingen als de fairness-taks, die wellicht meer kosten voor de fiscale administratie veroorzaakt dan opbrengsten voor de fiscus. Als het tarief hoog blijft, verlaag dan minstens de administratieve rompslomp en de onzekerheid.’

‘Als België zich sexyer wil maken voor multinationals zullen we andere troeven moeten uitspelen’, zegt Patrick Boone. ‘Meer zekerheid bieden is een eerste manier. Een tweede manier is een voortrekkersrol spelen in belastingen voor de digitale economie. Dat veel ondernemers zekerheid vragen over de innovatieaftrek betekent ook dat er gelukkig veel creativiteit en brainpower in België zitten. Het zou goed zijn meer duidelijkheid te scheppen over belastingen in die digitale economie.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content