Tot 4.000 euro boete voor bedrijf dat zieke werknemer niet helpt

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) wil bedrijven beboeten die te weinig inspanningen leveren om zieke werknemers opnieuw aan werk te helpen. Maar ook werknemers die niet genoeg meewerken kunnen een deel van hun uitkering verliezen. ©Debby Termonia

Minister Maggie De Block (Open VLD) wil bedrijven beboeten die te weinig inspanningen leveren om zieke werknemers opnieuw aan werk te helpen. De sanctie kan oplopen tot 4.000 euro per werknemer.

Om de duizelingwekkende stijging van het aantal langdurig zieken een halt toe te roepen is de overheid eind vorig jaar begonnen met zieke werknemers opnieuw naar werk te begeleiden.

Artsen gaan na of een zieke in staat is terug te keren naar zijn werk en welke aanpassingen nodig zijn om die terugkeer mogelijk te maken. Vervolgens moet de werkgever samen met de zieke uitzoeken hoe de terugkeer kan worden georganiseerd.

In het federale regeerakkoord werd afgesproken om zowel werknemers als werkgevers te ‘responsabiliseren’ bij hun re-integratie naar de werkvloer. Over hoe dat precies moest gebeuren, raakten de meerderheidspartijen het evenwel niet eens.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) heeft nu een nieuw voorstel klaar dat morgen op een vergadering van het kernkabinet wordt besproken.

Boetes

Uit het voorstel, waar De Tijd de hand op kon leggen, blijkt dat De Block boetes wil invoeren voor werkgevers die te weinig meewerken bij de terugkeer van hun zieke werknemers.

Meestal zal het gaan over een administratieve boete van 200 tot 2.000 euro, maar er kan ook worden geopteerd voor een zwaardere strafrechtelijke sanctie van 400 tot maximaal 4.000 euro.

Wat met werknemers?

Ook zieke werknemers die onvoldoende meewerken aan hun re-integratie worden gesanctioneerd. Eerder werd duidelijk dat ze een deel van hun uitkering verliezen. Nu schept minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) meer duidelijkheid over de grootte van de sanctie.

Zieken die volgens artsen nog kunnen werken, maar onvoldoende inspanningen doen om opnieuw aan de slag te gaan, zullen 5 tot 25 procent van hun uitkering verliezen. Zieken die de nodige administratieve documenten niet invullen, verliezen 5 procent van hun uitkering. Wie niet komt opdagen voor een re-integratiegesprek, verliest 10 procent, wie er echt de kantjes van afloopt, verliest een kwart.

Dat is deels een verstrenging, maar deels ook een versoepeling tegenover de huidige regels. Wie nu weigert langs te gaan bij een geneesheer van het ziekenfonds verliest zijn hele uitkering.

De Block verwacht van werkgevers dat ze contact houden met hun zieke werknemers. Ook moeten ze hun medewerking verlenen aan het re-integratietraject en moeten ze werknemers een aanbod doen om de terugkeer naar de werkvloer mogelijk te maken. Daarbij moeten bedrijven ‘redelijke’ aanpassingen aan het werkritme of de opdracht van de zieke doorvoeren.

Uitzondering

Omdat zulke maatregelen zeker van kleine bedrijven een serieuze inspanning vergen, wil De Block kmo’s ontzien.

Wel moet nog worden uitgemaakt welke bedrijven een uitzondering kunnen krijgen. Geldt die voor bedrijven met minder dan 50 werknemers? Of wordt de lat lager gelegd, bijvoorbeeld op maximaal 10 of 20 werknemers?

Voor werknemers met een chronische ziekte en werknemers die ouder zijn dan 55 jaar zullen de nieuwe regels niet van toepassing zijn.

Het voorstel van De Block gaat minder ver dan wat bij de regeringsonderhandelingen werd beslist.

©Jacques Moeraert

Onder druk van de N-VA werd in het regeerakkoord opgenomen dat bedrijven het loon van hun werknemers twee maanden moeten uitbetalen. Nu moeten ze dat maximaal één maand doen.

Maar dat voornemen sneuvelde onder zware druk van de werkgeversorganisaties, die erop wezen dat de totale loonkostenfactuur daardoor met 1 miljard euro zou toenemen.

20 procent

Bij de begrotingsdiscussies passeerden de voorbije jaren tal van alternatieve voorstellen de revue.

De N-VA opperde afgelopen zomer om bedrijven een jaar tot 20 procent van de uitkering van hun zieke werknemers te laten betalen.

Dat voorstel sneuvelde omdat bedrijven die wel moeite doen om hun ziek personeel aan het werk te krijgen ook gestraft worden. Ze moeten ook betalen als hun werknemers in de lappenmand liggen na een skiongeval of voor werknemers die vechten tegen kanker.

De forse toename van het aantal langdurig zieken is een van de grootste problemen waarmee onze sociale zekerheid wordt geconfronteerd.

370.000
Volgens de recentste cijfers zitten meer dan 370.000 werknemers en zelfstandigen langdurig ziek thuis.

Volgens de recentste cijfers, die dateren van begin vorig jaar, zaten meer dan 370.000 werknemers en zelfstandigen langdurig ziek thuis. Dat is een toename met meer dan de helft in tien jaar tijd. Vooral het aantal werknemers met psychosociale aandoeningen zoals een burn-out is de voorbije jaren fors gestegen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud