Vergrijzing kost sociale zekerheid 17 miljard extra tegen 2040

Door de vergrijzing nemen de sociale uitgaven verder toe. ©BELGA

Tegen 2040 zal ons land 3,8 procent van het bruto binnenlands product (bbp) extra aan sociale uitgaven besteden. In geld van vandaag is dat een meeruitgave van bijna 17 miljard euro.

De Belgische bevolking vergrijst en dat brengt hogere kosten voor de pensioenen en de gezondheidszorg met zich mee. Vandaag besteedt ons land 25,2 procent van het bbp aan sociale uitgaven, tegen 2040 stijgt dat tot 29,1 procent. Dat is een toename met 3,8 procentpunt, blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Vergrijzingscommissie, een instelling die verbonden is aan het Planbureau.

Als we die extra uitgaven vandaag moesten ophoesten, was dat een meeruitgave van zo'n 17 miljard euro. Dat is een gigantisch bedrag, want het is meer dan twee keer het totale budget voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen, het brugpensioen en stelsels als het tijdskrediet en loopbaanonderbreking. Het toont aan hoe groot de budgettaire uitdaging is waarvoor ons land staat.

Op korte termijn al stijging

29%
Sociale uitgaven
Vandaag besteedt ons land 25,2 procent van het bbp aan sociale uitgaven, tegen 2040 stijgt dat tot 29,1 procent.

De komende jaren gaan de sociale uitgaven al fors omhoog. Tegen 2024, het einde van de huidige legislatuur, stijgen ze met 1,4 procent van het bbp. 'In geld van vandaag is dat 6,3 miljard euro', zegt Johan Van Gompel, de voorzitter van de Vergrijzingscommissie. De nog te vormen federale regering staat daardoor voor een lastige budgettaire puzzel.

De vergrijzingskosten pieken tegen 2040 en nemen nadien weer af. In 2070 besteedt ons land naar verwachting 27,6 procent van het bbp aan zorg en pensioenen, wat nog altijd een pak meer is dan vandaag. In een pessimistischer scenario, waarbij de groei van de productiviteit blijft slabakken zoals de voorbije jaren, liggen de kosten tegen dan zelfs boven 30 procent van het bbp.

Pessimistischer dan vorig jaar

De Vergrijzingscommissie is in haar rapport iets pessimistischer dan vorig jaar. Dat komt doordat ze uitgaat van een minder rooskleurige prognose van de economische groei en van een lager geboortecijfer.

Het rapport bevestigt de positieve effecten van onze pensioenhervorming.
Daniël Bacquelaine (MR)
Minister van Pensioenen

'Het is essentieel dat we de overheidsfinanciën gezond houden en dat we de schuld naar beneden krijgen. Zo kunnen we een buffer aanleggen om de vergrijzing betaalbaar te houden', stelt Van Gompel.

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) wijst erop dat de kosten van de vergrijzing zonder de pensioenhervormingen van de regering-Michel nog veel hoger zouden liggen. 'Het rapport bevestigt de positieve effecten van de pensioenhervorming die wij de laatste vijf jaren hebben doorgevoerd', zegt hij.

Een verdere verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd, die tegen 2030 tot 67 jaar stijgt, is volgens Van Gompel niet nodig. 'We moeten de effectieve leeftijd waarop mensen stoppen verhogen. Dat is de prioriteit', besluit hij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud