Vergrijzingscommissie pessimistischer over kosten vergrijzing

©HH

Tegen 2040 besteedt ons land 3,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) extra aan sociale uitgaven. In geld van vandaag is dat 15,4 miljard euro.

De Belgische bevolking vergrijst en dat brengt hogere kosten voor de pensioenen en de gezondheidszorg met zich mee. Daardoor vloeit tegen 2040, op de piek van de vergrijzing, 28,7 procent van het bbp naar sociale uitgaven.

Vorig jaar gaven de Belgische overheden 25,1 procent van het bbp uit aan sociale uitgaven. De komende 20 jaar komt daar dus 3,5 procent van het bbp boven op, blijkt uit het jaarlijkse rapport van de Studiecommissie voor de Vergrijzing.

Afgezet tegenover het bbp van vandaag is dat een meeruitgave van 15,4 miljard euro. Dat is meer dan twee keer het huidige budget voor de uitbetaling van de werkloosheidsuitkeringen, het brugpensioen en stelsels als het tijdskrediet en loopbaanonderbreking.

Productiviteitsgroei

In haar nieuwe rapport toont de Vergrijzingscommissie zich pessimistischer dan vorig jaar. Toen vermoedden de experten nog dat de uitgaven zouden stijgen met 3,2 procent van het bbp.

De rapporten van de Vergrijzingscommissie zijn een maatstaf voor de betaalbaarheid van onze sociale zekerheid. Zo bleek uit het rapport van 2015 dat de hervormingen van de regering-Michel, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd tot 67 jaar, de sociale zekerheid betaalbaar houden.

'Tegenover enkele jaren geleden doen we het nog altijd beter en dat is dankzij onze hervormingen', zegt minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). 'Volgens de Vergrijzingscommissie is de kostprijs van de vergrijzing door onze hervormingen met 2 procent van het bbp gedaald.'

Kritiek op rapport

Het Vergrijzingsrapport botst steevast op kritiek. Zo wijzen economen erop dat de Vergrijzingscommissie uitgaat van een forse groei van de productiviteit van de werknemers – al heeft ze die groei dit jaar wel iets naar beneden bijgesteld.

Die bijstelling is de belangrijkste reden waarom de vergrijzingskosten in het nieuwe rapport iets hoger worden ingeschat. Volgens critici zijn de verwachtingen voor de productiviteit nog steeds niet realistisch, waardoor de factuur uiteindelijk veel hoger zal uitvallen.

De Vergrijzingscommissie maakt prognoses tot 2070. Tegen dan zouden we 27 procent van het bbp uitgeven aan sociale uitgaven. Dat de kostprijs tegen dan lager uitvalt dan in 2040 komt doordat de piek van de vergrijzing tegen dan achter de rug is.

Blijven een stevige economische groei en een hoge productiviteitsgroei uit, dan ontploft de factuur. In dat geval kunnen de vergrijzingskosten tegen 2070 stijgen met 4,4 procent van het bbp. In geld van vandaag is dat bijna 20 miljard euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud