Vergrijzingsfactuur loopt op tot 13 miljard

De Vergrijzingcommissie schat dat de sociale uitgaven tegen 2040 met 3,2 procent van het bbp zullen stijgen, goed voor 14 miljard euro. ©Jans, Jean-Pierre

De Vergrijzingcommissie is pessimistischer geworden over het kostenplaatje van onze verouderende bevolking.

Door de almaar ouder wordende bevolking stijgen de komende jaren de uitgaven voor de pensioenen en de gezondheidszorg. Daardoor vloeit tegen 2040, op de piek van de vergrijzing, 28,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp) naar de sociale uitgaven.

Dat is een stijging met 3,2 procentpunten of ruim 12 procent tegenover vandaag, blijkt uit het jaarlijks rapport van de Studiecommissie voor de Vergrijzing. Stel dat we dat bedrag meteen moeten betalen, dan bedraagt die factuur een dikke 13 miljard euro. 

Pessimistischer

Met de geschatte 3,2 procentpunten meerkosten toont de Vergrijzingscommissie zich pessimistischer dan vorig jaar. Toen ging de commissie uit van een stijging van de factuur met 2,9 procent van het bbp.

13 miljard
De geschatte meerkosten van de vergrijzing lopen tegen 2040 op tot 13 miljard euro.

Zonder de pensioenhervorming van de regering-Michel zou de vergrijzingsfactuur nog een pak hoger liggen. Hoe dan ook zullen de extra uitgaven hoogstwaarschijnlijk 13 miljard euro overtreffen aangezien de Vergrijzingscommissie in haar berekeningen nogal optimistische parameters hanteert voor groei en tewerkstelling.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud