Advertentie
interview

Vincent Van Peteghem: ‘Ik begrijp niet waarom de PS zo nerveus loopt’

'Weet u waar ik zenuwachtig van word? Van wat met onze pensioenen en sociale zekerheid gaat gebeuren, als we nu geen hervormingen in gang zetten.’ ©© Diego Franssens

CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem raadt zijn Vivaldi-partners aan minder met peilingen en meer met de begroting bezig te zijn. Zelf verrast hij met een vooruitgeschoven fiscale hervorming. ‘Ik hoop dat Georges-Louis Bouchez een lastenverlaging voor de middenklasse steunt.’

Een week lijkt wel een jaar in de heksenketel van de Vivaldi- coalitie, met een PS-voorzitter die een gemaakt akkoord over de coronasteun herroept, liberalen en socialisten die elkaar in een houdgreep houden over een armenpremie van 25 euro, een PS-staatssecretaris die de premier via de krant aanmaant geld te zoeken voor de heropbouw van Wallonië en een MR-voorzitter die weigert aan de fiscale voordelen van het profvoetbal te raken. In het midden van al dat wapen- gekletter staat CD&V-vicepremier Vincent Van Peteghem, die in stilte op een plannetje heeft gebroed, zo blijkt.

Vincent Van Peteghem (40)

  • Vincent Van Peteghem studeerde economie aan de Universiteit Gent en was tot vorig jaar professor organisatiemanagement aan de EDHEC Business School in Rijsel.
  • Hij is sinds 2016 parlementslid en sinds 2019 burgemeester van De Pinte.
  • Op 1 oktober 2020 legde hij de eed af als federaal vicepremier en minister van Financiën en Fraudebestrijding voor CD&V.

Uw partij wou eind deze maand komaf maken met de economische coronasteun, maar staat nu toch nog een verlenging tot 31 december toe. Gaat die kraan ooit nog dicht?

Vincent Van Peteghem: ‘Wij hebben nooit betwist dat er nog altijd bedrijven zijn - bijvoorbeeld in de evenementensector - die door de gevolgen van de coronacrisis niet op volle toeren draaien. En dat die dus het best nog even ondersteund kunnen worden via tijdelijke werkloosheid of het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. Wat we wilden, is dat die bazooka van 55 maat- regelen zou worden ingeperkt. En dat gebeurt wel degelijk. Er blijven nog maar vijf gerichte maatregelen over, met de garantie dat het op 31 december gedaan is. De factuur zakt aanzienlijk, van 600 à 700 miljoen in het huidige kwartaal naar 90 miljoen. Dat is verdedigbaar.’

Wat is uw gevoel bij het rapport van het monitoringcomité over de begroting? Dat het aantrekken van de economie het tekort doet krimpen is fijn, maar het neemt bij de linkse partijen elke druk om te besparen weg.

Van Peteghem: ‘Ik hoor de socialisten zeggen dat we de economische heropleving niet mogen fnuiken met besparingen. Dat klinkt goed, maar daarmee gaan ze voorbij aan de realiteit dat de heropleving momenteel vooral gehinderd wordt door een enorme krapte op de arbeidsmarkt. En dat vereist dus hervormingen: in de arbeidsmarkt - bijvoorbeeld door tijdelijk werk- lozen te laten aanmelden bij de VDAB en de regio’s meer autonomie te geven - in de pensioenen en in de fiscaliteit. Daarnaast moeten we voor volgend jaar gewoon een geloofwaardige begroting indienen, zelfs al zijn de Europese begrotingsregels ook in 2022 nog opgeschort. De snelheid waarmee de economie weer is opgeveerd, is het succes van de overheidsondersteuning. Maar die heeft onze schuldgraad wel met 15 procent verhoogd. Die schuld moet snel weer omlaag als we klaar willen zijn om een volgende crisis aan te pakken.’

De hervormingen, voorstellen en eisen die de PS dag na dag op tafel legt, lijken allemaal in de richting van meer overheidsuitgaven te gaan.

Van Peteghem: ‘Wat ik niet wil, is dat de regering-De Croo een heruitgave wordt van de regering-Verhofstadt, die in tijden van grote groei onvoldoende heeft door- gepakt en haar begrotingen heeft opgesmukt met kunstingrepen zoals ‘sale and lease back’ van overheidsgebouwen. Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom de PS zo zenuwachtig loopt. Vanwege een tegenvallende peiling? Jongens, toch. Weet u waar ik zenuwachtig van word? Van wat met onze pensioenen en sociale zekerheid gaat gebeuren, als we nu geen hervormingen in gang zetten.’

‘Wat ik niet wil is dat de regering-De Croo een heruitgave van de regering-Verhofstadt wordt, die in tijden van grote groei onvoldoende heeft doorgepakt.’

Hoe staat het met uw grote fiscale hervorming?

Van Peteghem: ‘Begin volgend jaar zullen we een blauwdruk op tafel leggen. Maar sommige zaken kunnen niet wachten. Net zoals de vergroening van de bedrijfswagens snel beslist moest worden om de sector voor te bereiden, is het volgens mij nodig om in het kader van de relance een maatregel te nemen die werken en meer werken aantrekkelijker maakt. Bij het akkoord over de verhoging van de minimumlonen, dat de sociale partners in juni sloten, hebben we vastgesteld dat dat een promotieval creëert, omdat de lonen net boven de minima minder stijgen. In de regering is toen afgesproken om daar iets aan te doen. De oplossing ligt volgens mij in het uitdoven van de bijzondere bijdrage op de sociale zekerheid (BBSZ), die alle werknemers sinds 1994 betalen en die vandaag volgens rapporten van de Hoge Raad van Financiën eveneens inactiviteitsval en promotieval veroorzaakt. Iemand die tegen het minimumloon werkt, betaalt vandaag 57 euro BBSZ per jaar. Krijgt die persoon een loonsverhoging van 100 euro per maand door promotie of meer werkuren, dan verhoogt de BBSZ naar 152 euro en verliest hij dus een volle maand opslag. Aangezien het een uitgemaakte zaak was dat je een fiscale hervorming alleen maar stapsgewijs kan realiseren en aangezien dat past in onze ambitie om werken meer te laten lonen, heeft het zin om daar nu al mee te beginnen.’

U sloopt de erfenis van wijlen Jean-Luc Dehaene.

Van Peteghem: ‘Jean-Luc (CD&V) heeft die bijdrage in 1994 inderdaad ingevoerd om te kunnen toetreden tot de eurozone. Hij zou het, denk ik, niet begrijpen dat die belasting vandaag nog bestaat. Zeker omdat ze scheefgegroeid is doordat de tarieven en grensbedragen nooit geïndexeerd zijn. Oorspronkelijk betaalde je pas de volle pot als je 240 procent van het gemiddelde loon verdiende, vandaag al bij een loon dat net boven het gemiddelde ligt. Mijn voorstel is de BBSZ in vier fasen uit te doven: in 2022, 2024, 2026 en 2028. Dat is hetzelfde tijdspad dat is uitgetekend voor de verhoging van het minimumloon. Over zeven jaar moet de BBSZ dus verdwenen zijn. Voor een gezin met een gemiddeld loon komt dat neer op een belastingverlaging van zo’n 700 euro per jaar. Dit voorstel past helemaal in de geest van het herstel- en transitieplan dat de regering aan het voorbereiden is.’

Jean-Luc Dehaene zou het, denk ik, niet begrijpen dat de belasting die hij in 1994 invoerde om de eurozone te halen, nog bestaat.

Een minister van Financiën die out of the blue met een peperdure belastingverlaging op de proppen komt: dat doet toch vermoeden dat ook CD&V nerveus wordt van de peilingen?

Van Peteghem: ‘Mijn partij is bij de laatste peiling 26 procent vooruitgegaan, van 10 naar 12,6 procent. (lacht) Serieus nu: de volledige afschaffing kost 1,2 miljard, wat neerkomt op 300 miljoen per fase. Uiteraard gaan we die kosten dekken via een verschuiving naar andere inkomsten. Een van de principes van de fiscale hervorming is dat ze budgetneutraal moet zijn. Veel kan ik daar nog niet over zeggen, maar het is geen geheim dat ik komaf wil maken met een aantal excessen die ik niet meer uitgelegd krijg: het fiscale gunstregime voor voetbalmiljonairs, het fiscale voordeel op de tweede woning en de oneigenlijke toepassing van het gunstregime op de auteursrechten. Daarnaast is er ook de effectentaks.’

MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez zegt nee tegen al die ideeën, zeker als ze het voetbal raken.

Van Peteghem: ‘Hij zegt vooral nee tegen een verhoging van de belastingdruk, waar ik hem in volg. Ik hoop dus dat hij een voorstel om het nettoloon van de lagere middenklasse te verhogen, gaat steunen. Een voorstel dat ook nog eens activerend werkt bovendien.’

Is deze regering na amper een jaar nog in staat beslissingen te nemen die ergens toe leiden, met partijvoorzitters die elke dag een perceptiestrijd voeren en het gezag van de premier ondermijnen?

Van Peteghem: ‘Ach, van mij mag iedereen zijn accenten leggen, maar de lijn van de regering is helder: we voeren een centrumbeleid. En als je de resultaten van ons eerste werkjaar - in volle pandemie - bekijkt, mogen die gezien worden. We hebben de vergroening van de bedrijfswagens in gang gezet, wat een van de belangrijkste klimaatbeslissingen van de jongste jaren is. We hebben de effectentaks zonder veel discussie ingevoerd, er ligt een relanceplan van 6 miljard klaar om uit te voeren, er staat een transitiefonds klaar om privaat geld in de economie te pompen, enzovoort. Laat ons toch het hoofd koel houden en op dat elan verder gaan - te beginnen met een serieuze begroting. Nogmaals: de staat van ons overheidshuishouden zou iedereen nerveus moeten maken, niet de zoveelste verklaring in de media of een peiling.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud