Advertentie
Advertentie

Wallonië krijgt 7,1 miljard van Vlaanderen en Brussel

Jaarlijks stroomt via de federale begroting en de sociale zekerheid 7,1 miljard euro naar Wallonië. Zowat 6,2 miljard ervan komt van Vlaanderen, 800 miljoen van Brussel, becijferde de Nationale Bank.

De Nationale Bank onderzocht de financiële stromen tussen de gewesten in ons land die lopen via de federale begroting en de sociale zekerheid, en die het gevolg zijn van fiscale en sociale heffingen enerzijds, van federale en sociale uitgaven anderzijds, en van dotaties die de federale overheid toekent aan de gemeenschappen en gewesten.

Per saldo ontvangen de inwoners van Wallonië door die herverdeling gemiddeld 1.900 euro. Vlaanderen draagt per inwoner 900 euro daarvoor bij, Brussel per inwoner 800 euro. De bedragen die de Nationale Bank vermeldt, zijn van dezelfde grootteorde als genoemd in een studie begin dit jaar gemaakt op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA).

Demografische en sociaal-economische verschillen liggen aan de basis van die financiële stromen, stelt de Nationale Bank. Brussel heeft bijvoorbeeld een jongere bevolking, en daarom gaat verhoudingsgewijs minder geld voor pensioenen en gezondheidszorg naar dat gewest.

Door de vergrijzing, die vooral in Vlaanderen speelt, is de herverdeling tussen de gewesten de afgelopen jaren verminderd.
NATIONALE BANK

Vlaanderen heeft een bloeiender economie en de activiteitsgraad van de bevolking is er hoger. De Vlaamse inwoners betalen daardoor relatief meer belastingen en sociale bijdragen, en doen minder een beroep op werkloosheidsuitkeringen.

Door de vergrijzing van de bevolking, die vooral in Vlaanderen speelt, is de herverdeling tussen de gewesten de afgelopen jaren verminderd, zegt de Nationale Bank. Sinds 2003 ontvangt Vlaanderen meer geld voor pensioenen en gezondheidszorg dan het daarvoor bijdraagt.

De Nationale Bank bekeek ook het belang van de federale transfers per provincie. Daaruit blijkt dat Limburg en West-Vlaanderen netto-ontvangers zijn van het federale budget.

De zesde staatshervorming, waardoor een aantal bevoegdheden in 2014 verhuisden van het federale niveau naar de gewesten, heeft geen noemenswaardige impact gehad op de totale herverdelingsstromen. Er kwam toen weliswaar een einde aan de herverdeling via sommige federale uitgaven, zoals de kinderbijslag. Maar dat werd gecompenseerd via dotaties van de federale overheid aan de gewesten en de gemeenschappen.

Vlaams-Brabant

De Nationale Bank bekeek ook het belang van de federale transfers per provincie. Daaruit blijkt dat Limburg en West-Vlaanderen netto-ontvangers zijn van het federale budget. Voor West-Vlaanderen komt dat door het hoge aantal gepensioneerde inwoners. Vlaams-Brabant is de grootste nettobetaler.

In Wallonië is enkel Waals-Brabant een nettobetaler. De andere Waalse provincies zijn netto-ontvangers, met Henegouwen op kop. Daar krijgen de inwoners netto gemiddeld 3.000 euro.

De financiële herverdeling tussen de gewesten in België is in internationaal perspectief al bij al relatief gematigd, zegt de Nationale Bank. Het Waals Gewest ontvangt bijvoorbeeld minder dan het noorden van Nederland, of de deelstaat Saksen-Anhalt, deel van het voormalige Oost-Duitsland, in Duitsland.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud