Zorgen over uitzichtloos overleg zware beroepen

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine ©BELGA

Al maanden zoeken de vakbonden en de werkgeversorganisaties tevergeefs naar een oplossing voor de zware beroepen. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) wil vaart maken.

Bacquelaine gaat eerstdaags met de vakbonden en de werkgeversorganisaties samenzitten over de zware beroepen in de privésector. De sociale partners proberen al sinds het voorjaar van 2016 tevergeefs een kader voor die zware beroepen uit te werken. Op een nieuwe vergadering van de Nationale Arbeidsraad gisteren bleef witte rook uit en het overleg wordt vrijdag voortgezet. Niemand gelooft evenwel in een snelle oplossing.

Voor Bacquelaine begint de tijd te dringen, want de parlementsverkiezingen van mei naderen snel en hij wil voordien afkloppen. ‘Het uitstel zou ertoe kunnen leiden dat we in de problemen komen met de timing. We gaan met de sociale partners bekijken hoe we dat kunnen verhelpen’, zegt de Franstalige liberaal.

De zware beroepen zijn een compensatie voor de pensioenhervormingen van de regering-Michel. De wettelijke pensioenleeftijd stijgt tegen 2030 tot 67 jaar en het vervroegd pensioen werd afgebouwd. Door de afbouw van een reeks gunstregimes wordt ook het gulle ambtenarenpensioen minder aantrekkelijk gemaakt.

De regering-Michel legde, na een voorzichtige voorzet van de sociale partners, voor de zomer enkele criteria voor een lijst met zware beroepen vast. Een beroep kan als zwaar worden erkend als het fysiek zwaar werk is, er wordt gewerkt met onregelmatige uren of het werk een veiligheidsrisico inhoudt. Stress telt mee als een verzwarend criterium.

Criteria

Hoeveel vroeger iemand kan stoppen , hangt af van het aantal criteria waaraan een beroep voldoet en de lengte van een loopbaan. 60 jaar wordt de minimale pensioenleeftijd.

Op basis van die criteria onderhandelde Bacquelaine samen met de overheidsvakbonden een lijst van zware beroepen. Daarop staan onder meer veiligheidsberoepen zoals agenten en militairen, veel spoorlui en ook de meeste leerkrachten. De lijst botste op veel onbegrip, onder meer bij Bacquelaines coalitiepartners. De N-VA en Open VLD vinden ze veel te ruim en vrezen dat de pensioenhervorming wordt uitgehold.

Het nieuwe uitstel van het overleg kan ertoe leiden dat we in de problemen komen met de timing.
Daniel Bacquelaine
Minister van Pensioenen

De lijst voor de publieke sector heeft dan ook geen groen licht gekregen van de regering. De federale meerderheidspartijen willen dat pas doen als er ook een akkoord is voor de privésector. Over de invulling van die lijst geraken de sociale partners het evenwel niet eens, waardoor het dossier geblokkeerd blijft.

Voor de werkgevers kan pas in zeer uitzonderlijke omstandigheden over een zwaar beroep worden gesproken, de vakbonden gaan voor een ruimere invulling. Bij de bonden leeft immers de overtuiging dat het bij heel wat beroepen niet haalbaar is om tot 65 - laat staan tot 67 jaar - te werken.

De sociale partners werken niet met een lijst van zware beroepen, maar willen de bestaande criteria verder uitdiepen. Het criterium fysiek zwaar werk is vrij vaag en daarom proberen ze dat nauwer te omschrijven. Zo zijn werken op grote hoogte of het moeten tillen van lasten voorbeelden van zo’n uitdieping. Wie aan die specifieke criteria voldoet, zal vroeger kunnen stoppen. Het probleem is evenwel: hoe meet je wie voldoet aan de criteria? Als de gesprekken daarover concreet worden, lopen ze vast.

Regering

De bonden hebben alle belang bij een akkoord, want als de gesprekken mislukken, is de regering aan zet. Het vertrouwen in de federale ploeg is bijzonder klein, waardoor de bonden bereid zijn veel water bij de wijn te doen. Al moet een eventueel akkoord natuurlijk verkoopbaar zijn aan de achterban.

De werkgeversorganisaties weten maar al te goed dat hun tegenpartij in een moeilijke positie zit en daarom spelen ze het spel hard. Zelfs zo hard dat de bonden eraan twijfelen of de werkgevers wel een akkoord willen afsluiten. De stekker eruit trekken is voor het Verbond van Belgische Ondernemingen en Unizo evenwel geen optie, al is het maar om de zwarte piet niet toegespeeld te krijgen. Bovendien kunnen ze de zware beroepen altijd gebruiken als pasmunt bij onderhandelingen over andere dossiers, zoals het loonoverleg later op het jaar. En zo blijven de gesprekken aanmodderen.

Om vaart te maken, zou Bacquelaine het dossier naar zich toe kunnen trekken. Het valt evenwel te betwijfelen of dat veel zou opleveren. De minister van Pensioenen is een vrij ruime invulling van de zware beroepen genegen om zo het beeld van de regering-Michel als harde hervormingsregering bij te stellen.

Zijn MR krijgt in Wallonië veel kritiek op het volgens velen te harde regeringsbeleid. Coalitiepartners Open VLD en N-VA, die inzetten op diepgaande sociaaleconomische hervormingen, zien dan weer liefst een zo kort mogelijke lijst. En zo lijkt dezelfde kloof die de sociale partners verdeelt, ook de regering te verdelen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud