140 miljoen euro meer voor mobiliteit in Vlaanderen

Meer 65-plussers dan gedacht zijn bereid 50 euro te betalen voor Omnipas 65+. ©rv

Vlaanderen investeert de komende anderhalf jaar 140 miljoen euro in wegen en openbaar vervoer.

Dankzij de kilometerheffing voor vrachtwagens kan de Vlaamse regering het budget voor wegenbouw (350 miljoen euro in 2015) met minstens 100 miljoen euro verhogen in 2017. Daarnaast wordt dit jaar 36 miljoen euro extra uitgetrokken voor voorbereidende werken van het Oosterweelproject in Antwerpen. De Lijn krijgt 4 miljoen extra.

‘We hebben bespaard, maar als regio zorgen we ervoor dat we meer over hebben voor de broodnodige investeringen in wegen’, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA). Hij herhaalt dat er geen sprake van kan zijn dat Vlaanderen tussenkomt in de financiering van de renovatie van de Brusselse tunnels. ‘We vragen de Brusselaars en de Walen toch ook niet dat ze betalen omdat ze over de E40 in Vlaanderen rijden?’

De kilometerheffing voor vrachtwagens zou Vlaanderen op kruissnelheid jaarlijks ongeveer 500 miljoen euro opbrengen. Dat daarvan 100 miljoen euro terugvloeit naar mobiliteit, lijkt op het eerste gezicht relatief weinig. Maar er zijn heel wat opstartkosten en de inkomsten van het eurovignet vallen weg. Tot nu toe werd de hele opbrengst van dat eurovignet gebruikt voor de algemene uitgaven.

Symbolische waarde

De 4 miljoen euro investeringen extra bij De Lijn hebben ook een symbolische waarde. Ze werden mogelijk gemaakt door de invoering van de Omnipas 65+, de betalende pas voor 65-plussers. Die pas was vroeger gratis. Men ging ervan uit dat 300.000 65-plussers (een op drie van de doelgroep) bereid zouden zijn 50 euro te betalen. Het blijken er nu al 331.000 te zijn. ‘De invoering van een redelijke prijs heeft het respect voor het product en De Lijn verhoogd’, aldus Weyts. 

Oppositiepartij Groen vindt dat de Vlaamse regering een verkeerde keuze maakt door slechts 4 miljoen euro extra uit te trekken voor De Lijn. 'En dat terwijl het negenvoudige van dat bedrag gaat naar het Oosterweelproject, dat bij de Antwerpenaren geen draagvlak heeft', laakt Vlaams fractieleider Björn Rzoska.

'Wie binnenkort staat te wachten op een bus of tram, weet nu dat het is omdat de regering van N-VA, Open VLD en CD&V bussen en trams een detail vinden', klaagt Rzoska. 'Dit toont perfect hoe de Vlaamse regering denkt: miljoenen euro's in een megaproject zonder draagvlak steken, maar de gewone tram- en busgebruiker in de kou laten staan.' De partij vindt dat ook een vreemde keuze in het licht van de recente Klimaattop in Parijs.

Beton

Ook de socialisten reageerden negatief. 'Over de hele legislatuur zal Weyts ruim 300 miljoen euro extra investeren in beton en 112,5 miljoen euro besparen op het budget van De Lijn', zegt Vlaams fractieleider Joris Vandenbroucke.

'De goednieuwsshow van Weyts is misleidend', klinkt het bij de oppositiepartij. 'Vlaanderen heeft echter meer dan ooit nood aan alternatieven voor de wagen en voor vervoer van goederen over de weg', zegt Vandenbroucke, die ervoor pleit minstens een gedeelte van de opbrengst van de kilometerheffing aan te wenden voor investeringen in openbaar vervoer en binnenvaart.  

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect