Agentschap Integratie en Inburgering gaat staken

Een inburgeringscursus in Borgerhout. ©Lieven Van Assche

De werknemers van het Agentschap Integratie en Inburgering leggen maandag het werk neer uit onvrede met de lopende herstructurering. Dat melden de bediendebonden BBTK en LBC vrijdag.

'Ondanks een organisatie nog volop in fusie en een nog steeds aanhoudende vluchtelingenstroom na de asielcrisis van 2016, beslist het Agentschap Integratie en Inburgering toch om 170 medewerkers te ontslaan middels een procedure van collectief ontslag’, zeggen de bonden. De directie gaf volgens hen aan dat er maar middelen zijn voor 537 voltijdse equivalenten.

De bezuiniging wordt catastrofaal, volgens de vakbonden. Ondanks de verminderde asielcrisis, is hun werk nog niet af, klinkt het. ‘Het gaat hier niet alleen om anderstaligen en inburgeraars, maar ook om lokale besturen, organisaties en bedrijven die ondersteuning vragen om drempels te verkleinen en kansen te creëren voor mensen met een migratie-achtergrond in een context waar superdiversiteit de uitdaging voor de toekomst is.’

De afslanking moet ervoor zorgen dat het agentschap financieel opnieuw gezond wordt nu er geen extra middelen komen. Toch stellen de vakbonden dat zelfs de ontslagen geen soelaas zullen bieden. 'De laatste prognoses tonen nog steeds een tekort van 1,9 miljoen euro aan het eind van 2018.'

De stakingsaanzegging van onbepaalde duur zal vanavond ingediend worden. Maandag wordt er een eerste keer gestaakt. De vakbonden laten ook al weten dat er nog acties aan het kabinet van minister Liesbeth Homans zullen volgen.

'We hebben nog geen stakingsaanzegging ontvangen', reageert Ellen Coopman, woordvoerster van het Agentschap. 'Er was sowieso maandag sociaal overleg gepland en zullen dan met hen voort praten.'

 Het agentschap zal proberen zoveel mogelijk naakte ontslagen te vermijden, maar hoe dat gaat verlopen is onderdeel van het sociaal plan en dat moet eerst nog aan het personeel voorgelegd worden.

Dat de directie buiten schot blijft is voor de vakbonden een doorn in het oog. 'Er is zelfs geen sprake van een symbolische inlevering', verklaren de bonden. Tegelijkertijd heerst er nog onduidelijkheid over de criteria die de basis voor de ontslagen vormen.

De 72 langdurig afwezige medewerkers bevinden zich ook nog in een grijze zone. 'Voor deze groep is er geen plan: ze zitten niet bij de vertrekkers, maar zijn ook niet meegerekend in het budget voor de blijvers', aldus de vakbonden.

Lees verder

Gesponsorde inhoud

Partner content