Antwerpen investeert recordbedrag van 2 miljard euro

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA). ©BELGA

Antwerpen gaat de komende jaren een recordbedrag van 2 miljard euro investeren. Dat is met dank aan Vlaanderen, want burgemeester Bart De Wever (N-VA) kan rekenen op Vlaams geld, niet het minst voor het verlichten van de pensioenfactuur.

Het Antwerpse stadsbestuur heeft een akkoord gevonden over een meerjarenplanning voor de periode 2020-2025, zeg maar de financiële vertaling van het vorig jaar gesloten bestuursakkoord 'De grote verbinding'.

Er wordt voorzien in iets meer dan 2 miljard euro aan investeringen, wat een record en 26 procent meer is dan tijdens de vorige legislatuur. Het gaat om ruim 400 miljoen extra. Blikvangers zijn de restauratie en herbestemming van Het Steen, de renovatie van het Museum Mayer van den Bergh, gezonde maaltijden in de basisscholen en de verdere heraanleg van de Scheldekaaien.

Pensioenspook

Het Antwerpse stadsbestuur investeert deze legislatuur 26 procent meer dan in de vorige bestuursperiode.
26%
stijging

Sinds het wegwerken van de historische schuldenberg tijdens de voorbije legislaturen heeft Antwerpen weer wat meer financiële ademruimte, maar de stad mag ook de Vlaamse regering danken. Vlaanderen neemt de helft van de responsabiliseringsbijdrage van de lokale besturen in de pensioenfactuur over. Voor Antwerpen komt dat neer op liefst 350 miljoen euro.

'Het pensioenspook is daarmee niet verdwenen, maar je hoort mij niet klagen', zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA), die zelf geld krijgt voor stadsmariniers, politiedrones, het in aanbouw zijnde nieuwe mastergebouw van de politie, een nieuwe kazerne Zuid voor de brandweer en een verdere uitbreiding van het cameranetwerk.

Urgentieplan

Er komt een urgentieplan om de ongekwalificeerde uitstroom in het onderwijs in te dijken en zoveel mogelijk jonge Antwerpenaars naar een job te begeleiden. In het onderwijs moeten 11.000 plaatsen bijkomen, voornamelijk in secundaire scholen. Daarvoor wordt 200 miljoen euro uitgetrokken.

'De stad en de haven verkeren in economische bloei en we zien erop toe dat de Antwerpenaar daarvan kan meegenieten', zegt De Wever. 'Antwerpen staat momenteel in de steigers, ook letterlijk met onder meer de Oosterweelverbinding. We moeten ervoor zorgen dat we onze jongeren naar die vele duizenden nieuwe jobs leiden.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect