Bart Verhaeghe heeft vergunning beet voor opvolger Uplace

Het nieuwe Broeklin-project moet minder milieuhinder en verkeersoverlast veroorzaken dan zijn voorganger Uplace. ©Photo News

De werkwinkelwijk Broeklin, de opvolger van het winkelcentrum van de projectontwikkelaar Uplace, heeft haar vergunning gekregen van de Vlaamse overheid. Het is evenwel de vraag of de calvarietocht van het bedrijf van Bart Verhaeghe daarmee afgelopen is.

De projectontwikkelaar Uplace heeft de benodigde omgevingsvergunning - een gecombineerde milieu- en bouwvergunning - op zak om de werkwinkelwijk Broeklin te bouwen. Die is evenwel geen vrijgeleide voor de ontwikkeling van de Broeksite, een deel van de oude Renault-site in Machelen. Aan die vergunning koppelden minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en minister van Werk en Economie Hilde Crevits (CD&V) milieu- en mobiliteitsvoorwaarden.

Voorwaarden

Om bijkomende verkeershinder te vermijden, vraagt de regering dat Broeklin tijdens de openingsuren een shuttledienst inlegt van en naar het station van Vilvoorde. Elke 3,5 minuten moet er een aansluiting zijn met de ringtrambus, waarvoor Uplace jaarlijks zo'n 500.000 euro zal betalen. Daarnaast moet elk jaar nagedacht worden over maatregelen om nog meer mensen via het openbaar vervoer naar de site te lokken.

Ook de luchtkwaliteit rond de site moet worden gemonitord. Als blijkt dat het project bijdraagt aan een overschrijding van de grenswaarden voor stikstof, moet het aantal parkeerplaatsen dalen van 4.500 naar 3.480 plaatsen. Met die voorwaarde komt de regering tegemoet aan een verzuchting van de buurgemeente Vilvoorde. Het stadsbestuur wees er deze week in De Standaard nog op dat de bijkomende stiktofuitstoot door het extra verkeer gevolgen heeft voor het nabijgelegen Floordambos.

Uplace

Alexander D'Hooghe. ©BELGA

Broeklin, dat een half miljard kost, is de opvolger van het veelbesproken beleveniscentrum Uplace. Eigenaar Bart Verhaeghe, eveneens voorzitter van Club Brugge, wilde op de site een shoppingcentrum bouwen, met een bioscoop en een hotel. In 2009 tekende de ontwikkelaar een brownfieldconvenant met de Vlaamse regering. In ruil voor de sanering van de gronden kreeg Uplace vrije baan voor een groot project met winkels. Maar die plannen werden door juridische procedures gedwarsboomd, waardoor Uplace er in 2017 de stekker uittrok.

De gemeente Machelen nam in 2018 ingenieur-architect Alexander D'Hooghe, die eerder de Oosterweelknoop ontwarde, onder de arm om het project nieuw leven in te blazen. Dankzij masseerwerk van D'Hooghe liet Uplace zijn shoppingcentrum vallen en rijpten de geesten om er met een werkwinkelwijk een duurzamer project van te maken: met maakwinkels die circulair werken, kmo-units en veel groen. 'Tot op een bepaalde hoogte heeft D'Hooghe ons ook heropgevoed', zegt Uplace-CEO Jan Van Lancker.

Het project is veel minder rendabel voor Uplace, maar het intense overleg leidt tot een evenwichtige omgevingsvergunning.
Jan Van Lancker
CEO Uplace

'Onze hallen trekken we op volgens de nieuwste technieken uit de circulaire bouw. We plaatsen 5 hectare zonnepanelen, weren alle fossiele brandstoffen, er komt een park van 25.000 m² en we voorzien parking voor 3.000 fietsen.' Het complex moet daarnaast een hefboom zijn voor de economische reconversie van de industriële zone. Er komt 45.000 m² aan handelsruimtes, die zo'n 3.200 jobs moeten opleveren in een regio waar de werkloosheid hoog is. 'Het project is veel minder rendabel voor Uplace, maar het intense overleg leidt tot een evenwichtige omgevingsvergunning', zegt Van Lancker.

©Mediafin

Of alle stakeholders de omgevingsvergunning zo evenwichtig vinden, valt te betwijfelen. Milieugroepen als Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt schaarden zich eerder al achter de plannen, maar het blijft de vraag of de buurgemeente Vilvoorde haar verzet laat varen. Een doorn in het oog blijft het parkeergebouw met 4.500 plaatsen, in een regio die met de nabijgelegen E40 al een verkeersinfarct heeft. 'Men blijft vasthouden aan die grote parking. Dat toont voor mij hoe autogeoriënteerd Broeklin nog is', zegt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). 'En om in latere fase de parkeercapaciteit af te bouwen als de milieudruk te groot is, vind ik een kromme redenering.'

Men blijft vasthouden aan die grote parking. Dat toont voor mij hoe autogeoriënteerd Broeklin nog is.
Hans Bonte
Burgemeester Vilvoorde

Ook de stad Leuven is een koele minnaar van Broeklin. Eind januari diende het stadsbestuur nog een bezwaarschrift in. Het vindt dat er nog altijd te veel winkels gepland zijn op de site, terwijl er in Leuven veel leegstand is.

Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van Leuven, vraagt de Vlaamse regering dat alle omliggende steden - Machelen, Vilvoorde, Mechelen en Leuven - samen met Unizo betrokken worden bij de economische monitoring van het project. Van Lancker countert de stikstofzorgen van Bonte door te wijzen op het milieu-effectenrapport dat aantoont dat de impact van de extra uitstoot op de nabijgelegen natuur verwaarloosbaar is.

Beide stadsbesturen willen het vergunningsdossier eerst grondig uitpluizen, vooraleer ze beslissen hun verzet te laten varen of op te drijven. Hebben ze alsnog bezwaren tegen de omgevingsvergunning van Broeklin, dan zijn de juridische pistes nog niet uitgeput. Ze kunnen de vergunning nog aanvechten bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen en in een latere fase kunnen ze zelfs nog een cassatieberoep instellen bij de Raad van State. Met die opties in het verschiet is het nog maar de vraag of de eindmeet in deze processie van Echternach bereikt is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud