Advertentie
Advertentie

Burgemeesters krijgen PFOS-probleem op hun bord

©Photo News

De Vlaamse regering heeft de lokale besturen een lijst bezorgd met gronden die vermoedelijk vervuild zijn met PFOS. De burgemeesters moeten met spoed laten weten of dat daadwerkelijk zo is. ‘Het is pure paniekzaaierij.’

Het is al langer duidelijk dat het PFOS-probleem niet beperkt is tot Zwijndrecht, de gemeente die kampt met zware verontreiniging door de productie van 3M. Zo toont een recente studie van de UAntwerpen aan dat de stof breed aanwezig is in Vlaamse waterwegen. Dat PFOS, dat vermoedelijk kankerverwekkend is en het hormonale en afweersysteem verstoort, onder meer in blusschuim gebruikt wordt, doet vrezen voor verontreiniging rond brandweerkazernes, blusoefenplaatsen en plekken waar ooit een brand woedde die geblust is.

Wie wist wat over PFOS?

De productie van de chemische stof PFOS heeft de bodem rond de 3M-fabriek in Zwijndrecht decennialang vervuild. Dit overzicht loodst u door alle belangrijke momenten, van de stopzetting van de productie in 2002, tot de politieke commotie vandaag.

De afvalstoffenmaatschappij OVAM lijstte afgelopen weekend alvast sites in Mechelen, Willebroek en Kleine-Brogel op die sowieso vervuild zijn. Maar de Vlaamse regering wil alle hotspots in kaart brengen. Ze doet daarvoor een beroep op de lokale besturen. De Vlaamse regering maakte afgelopen weekend aan alle gemeentebesturen een kaart over van percelen waarvan ze vermoedt dat ze gecontamineerd zijn. Het is aan de gemeentebesturen om te achterhalen of die sites daadwerkelijk vervuild zijn.

De consignes van de Vlaamse regering betekenen een berg werk voor de gemeentes. 'Het is een stevige lijst met percelen die de voorbije 50 jaar al dan niet in aanraking kwamen met deze producten. We hebben tot 15 juli om na te gaan waar er echt een risico is', zegt Maarten Vander Stichele, adjunct-kabinetschef van de burgemeester van Kortrijk. 'Het was even schrikken toen die vraag binnenkwam, maar intussen is onze dienst milieu ermee bezig. Al is het ons nog altijd niet duidelijk vanaf welke hoeveelheden er mogelijk een risico van vervuiling is.'

De essentie

  • De vervuiling met PFOS is veel wijder verspreid dan Zwijndrecht, waar het afkomstig is van de site van het bedrijf 3M.
  • De gemeentebesturen zijn belast met het in kaart brengen van de PFOS-vervuiling in Vlaanderen.
  • Ze staan daardoor voor een berg werk, terwijl ze van ongeruste inwoners vele vragen krijgen.

Vilvoorde en Oostende

In Vilvoorde, de Vlaams-Brabantse centrumstad die de thuisbasis is van industriële bedrijvigheid, telt de 'vermoedenskaart' 220 percelen. 'Dat wijst op vervuiling bij 58 grote bedrijven', zegt burgemeester Hans Bonte (Vooruit). 'De verf- en lakindustrie was hier zeer sterk vertegenwoordigd, net als de textielververijen. Ook de Renault-terreinen staan op de lijst.' Dat veroorzaakt vooral bij iedereen die met de reconversie en sanering van vroegere industrieterreinen bezig is veel ongerustheid. 'Zij hebben doorgaans al hun handen vol met het saneren van sites die vervuild zijn met broom, cadmium en kwik. Nu komt ook PFOS erbij.'

Het is een stevige lijst met percelen die de voorbije 50 jaar al dan niet in aanraking kwamen met deze producten. We hebben tot 15 juli om na te gaan waar er echt een risico is.
Maarten Vander Stichele
Adjunct-kabinetschef burgemeester Kortrijk

Ook Oostende, dat het hele vliegveld moet uitkammen op vervuiling, staat voor een stevige opdracht. 'Het vat zit al vol met dringendheid, zeker met de coronacrisis. We moeten daarvoor heel veel mensen inschakelen: gemeentepersoneel, de brandweer, de politie en het luchthavenpersoneel. En het is nog altijd onduidelijk of PFOS een majeur probleem is voor de volksgezondheid', zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD).

Het vat zit al vol met dringendheid, zeker met de coronacrisis.
Bart Tommelein
Burgemeester Oostende

Dat de vervuiling zo wijdverspreid is, leidt ook tot de nodige deining bij inwoners. Zo krijgt Bonte veel vragen, waarop hij naar eigen zeggen geen afdoend antwoord kan bieden. 'We weten te weinig voor alle heisa die er rond PFOS is. De Vlaamse overheid moet eerst klaarheid scheppen over de gezondheidsrisico's voor men de alarmerende berichten over PFOS in de publieke opinie gooit. Maar zelfs de OVAM kent de exacte risico's niet. Het is pure paniekzaaierij', zegt hij.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud