CD&V bezet een op drie betaalde zitjes bij intercommunales

CD&V-voorzitter Wouter Beke, omringd door enkele kopstukken van de partij. ©Bas Bogaerts

De christendemocraten zijn met afstand de grootste leverancier van bestuursmandaten.

De zowat honderd intercommunales in Vlaanderen bieden ruim 3.600 betaalde zitjes aan politici. Ruim een derde (36,6%) wordt ingenomen door CD&V-politici, leert een onderzoek van De Tijd op basis van de recentste mandatenlijst die is ingediend bij het Rekenhof.

De N-VA en Open VLD volgen op grote afstand, met respectievelijk 15,7 en 14,1 procent van de zitjes. Sp.a is met 11,8 procent de vierde partij. Groen-politici zijn amper vertegenwoordigd.

©MEDIAFIN

Zo goed als alle partijen lanceerden gisteren voorstellen om klaarheid te scheppen in het doolhof van intercommunales. Ze vinden dat moet worden geschrapt in het aantal postjes en in de vergoedingen, en dat er regels moeten komen voor intergemeentelijke samenwerkingen die niet het statuut van een intercommunale hebben. Daar is er nu geen plafond op de vergoedingen.

Als die nobele bedoelingen in de praktijk worden gebracht, zal CD&V de meeste mandaten moeten inleveren. Concreet zullen minder CD&V-mandatarissen nog een zitje krijgen in het kluwen aan Vlaamse intercommunales.

Hofleveranciers

Jean Vandecasteele (links) was lange tijd burgemeester van Oostende als invaller voor Johan Vandelanotte. ©Benny Proot

CD&V, de grootste partij bij de jongste lokale verkiezingen, is dan wel het best vertegenwoordigd in de intercommunales, de sp.a levert de mandatenkampioenen. De Oostendse sp.a-schepen Jean Vandecasteele heeft de meeste bezoldigde mandaten in intercommunales: twaalf.

De distributienetbeheerders Eandis en Infrax zijn hofleveranciers van postjes voor politici, blijkt uit onze doorlichting. Ze zijn telkens goed voor bijna 400 zitjes. Sommige politici hebben tot vijf betaalde zitjes in één intercommunale, waardoor de vergoedingen hoog oplopen.

©MEDIAFIN

Bij de grootste tien intercommunales werd in 2015 zo’n 3 miljoen euro aan zitpenningen uitbetaald. De lucratiefste is het Gentse waterbedrijf Farys, waar politici gemiddeld 1.851 euro bruto per jaar verdienen. Dat is veel, wetende dat intercommunales per zitting maximaal 205 euro bruto mogen toekennen.

Maar er bestaan dus nog intergemeentelijke samenwerkingsvormen waar hogere vergoedingen worden betaald. Een voorbeeld is Publipart, waar bestuurders gemiddeld 20.000 euro bruto per jaar verdienden.

Maar dat geldt ook voor De Watergroep, waar de zitpenning hoger is (287 euro) en er ook een jaarlijkse vaste vergoeding van 2.872 euro wordt toegekend per bestuurder. Ook Infrax betaalt zijn bestuurders, behalve een zitpenning, een vaste jaarlijkse onkostenvergoeding van 2.500 euro.

©MEDIAFIN

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud