Crevits onder vuur voor nieuwe besparingen in onderwijs

©BELGA

De Vlaamse Onderwijsraad is bijzonder kritisch voor de nieuwe besparingen in het onderwijs. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) zei nochtans dat er in 2016 niet extra bespaard zou worden. Hoe zit de vork precies in de steel?

Bij de start van de regeerperiode besliste Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) om in 2015 te besparen op de werkingsmiddelen van het onderwijs. Het ging om een besparing van 2,3 procent voor het basisonderwijs en van 4,5 procent voor het secundair onderwijs. Die besparing maakte deel uit van een grote besparingsoefening van 1,2 miljard euro bij de start van de Vlaamse regering om orde op zaken te zetten.

De onderwijswereld besefte dat ook zij een inspanning moest leveren, maar waarschuwde Crevits dat de besparing enkel voor 2015 mocht gelden. Bij de begrotingsopmaak voor volgend jaar bleek dat de besparing wordt doorgetrokken naar 2016. Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, trok vorige maand al aan de alarmbel over die structurele besparing. De Vlaamse Onderwijsraad volgt hem nu, in een bijzonder kritisch advies.

Crevits erkent dat de besparingen op de werkingsmiddelen ‘door de moeilijke budgettaire context’ worden voortgezet. Ze hamert erop dat het totale budget voor de werkingsmiddelen in het lager onderwijs nog altijd stijgt, en in het middelbaar onderwijs op peil blijft. Onderwijs heeft een open enveloppe: hoe meer leerlingen, hoe meer budget. De procentuele besparing betekent dus niet dat er minder geld naar de werkingsmiddelen gaat. Maar het betekent wel dat de scholen minder geld krijgen dan waar ze normaal gezien recht op zouden hebben terwijl hun leerlingenaantallen stijgen.

Hoger onderwijs

Het hoger onderwijs is een ander verhaal. Crevits had bij de start van de regeerperiode aangekondigd dat de hogere studentenaantallen zich in 2015 en in 2016 niet zouden vertalen in extra geld voor de hogescholen en universiteiten. Dat de Vlaamse Onderwijsraad die besparing voor volgend jaar als een ‘nieuwe maatregel’ bestempelt, betwist ze dus terecht. Maar daarbovenop komen nog een reeks kleinere besparingen, samen goed voor bijna 10 miljoen euro. Die besparingen in het hoger onderwijs getuigen volgens de Vlaamse Onderwijsraad ‘niet van een doordachte beleidsvisie’.

Onze budgetten volgen de studentengroei niet en de overheid komt terug op haar eerdere beloften.
Paul De Knop
Rector VUB

De overheid komt terug op eerdere beloftes, zoals geld voor extra proffen en onderzoeksmiddelen. De Onderwijsraad is daarom bezorgd dat de universiteiten en hogescholen hun ‘onderwijsopdracht niet langer kwaliteitsvol zullen organiseren. Ook de scholieren, studenten en cursisten worden geconfronteerd met een overheid die minder investeert in onderwijs.’

‘Dat heeft concrete gevolgen’, waarschuwt de Brusselse rector Paul De Knop. ‘Onze budgetten volgen de studentengroei niet en de overheid komt terug op haar eerdere beloften. De minister doet pogingen om de besparingen minimaal te houden, maar ze bespaart wel degelijk op het hoger onderwijs. En wie kan ons garanderen dat er in 2017 een compensatie komt voor het stijgende aantal studenten? De verhouding tussen het aantal studenten en het onderwijzend personeel groeit al jaren scheef.’

Ook hier wijst Crevits erop dat het totale budget voor het hoger onderwijs stijgt met 9 miljoen euro tegenover 2015. ‘Dit gaat niet om een besparing, maar om een trager groeipad’, benadrukt ze. Maar oppositiepartij Groen pikt het niet dat de Vlaamse regering terugkomt op eerdere beloften. ‘Er is al lang geen sprake meer van het Vlaamse groeipad voor de financiering van het hoger onderwijs. De Vlaamse regering heeft dat zonder veel omhaal verlaten’, zegt Vlaams Parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen).

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content