Crombez: 'Ja, we zijn te soft geweest'

©Kristof Vadino

John Crombez, voorzitter van sp.a, slaat mea culpa. 'Ja, we hebben te lang gezwegen over problemen met sommige migranten.'

Crombez zegt dat zaterdag in een interview in De Standaard. De socialist verscherpt daarmee duidelijk de toon van zijn partij, al zegt hij ook dat hij al een jaar andere accenten legt maar niet wordt gehoord. 

'Ik ben bang dat er tussen nu en vijf jaar in onze steden een bom ontploft', aldus Crombez. 'Je merkt een toenemende radicalisering bij moslims net als bij Vlamingen, wier afkeer voor moslims toeneemt. Als je kort op de bal speelt, kan je dat beteugelen. De grondstroom in onze maatschappij blijft tolerant en humanistisch.' 

De socialisten hebben mee schuld aan die groeiende tweespalt, geeft Crombez aan. Ze zitten vandaag in de oppositie, maar hebben sommige problemen in het verleden te lang onder de mat geschoven. 'Ik verbloem niks meer', aldus de socialist. 'We zijn te soft geweest. We hebben te lang gezwegen over problemen met sommige migranten.'

Laksheid

Crombez: 'Ook veel linkse mensen zijn de toon kotsbeu waarop soms zeer jonge moslims verkondigen wat de norm moet zijn. Jongeren die op religieuze gronden dicteren dat een korte rok dragen niet mag, bijvoorbeeld. We hebben de laksheid tegenover dergelijke uitspraken te lang verward met tolerantie en vrijheid van meningsuiting.'  

De partijvoorzitter beklemtoont dat de sp.a geen problemen heeft met moslims of migratie. 'Maar als er problematische gevallen zijn, moet er strenger worden opgetreden. We moeten snoeihard optreden tegen discriminatie, maar ook tegen mensen die na jaren of zelfs decennia de basiswaarden van onze maatschappij nog niet aanvaarden.' 

Wild cards

'De realiteit is dat een deel van onze migranten extreme radicalisten zijn, die het moeilijk hebben met bijvoorbeeld de gelijkheid tussen man en vrouw. Dat kan niet langer. Geen wild cards meer. Je kunt niet zeggen: ik wil hier leven, maar ik aanvaard dit en dat niet van uw maatschappij.'

De socialisten komen daarmee niet op één lijn met de regering te staan, verduidelijkt Crombez. Wel als het gaat over de roep om meer maatregelen om de veiligheid te garanderen, maar de bij wijlen stevige retoriek van N-VA-voorzitter Bart De Wever noemt hij 'niet die van een democraat'.

'Het is niet eerlijk om te pleiten voor maatregelen die verder gaan dan vastgelegd binnen de regels van de rechtsstaat, maar tegelijkertijd niet alles te doen wat vandaag al binnen de mogelijkheden ligt.' Crombez hekelt onder meer dat er 'te weinig geïnvesteerd wordt in politie en veiligheid'. 'Er is nog altijd geen databank om gegevens over potentiële terroristen te delen', geeft hij als voorbeeld.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect