Advertentie

De leerkracht moet weer 'ouderwets' lesgeven

Philip Brinckman, voorzitter van de commissie Beter Onderwijs: 'Het rapport valt terug te brengen tot de essentie van onderwijs: kennisverwerving.' ©BELGA

Meer van buiten leren, een kortere zomervakantie, een instapproef voor leraars... Het rapport van de commissie Beter Onderwijs is een combinatie van vage maatregelen voor de lange termijn en concrete adviezen om meteen toe te passen. De onderwijswereld moet er nu mee aan de slag.

Het onderwijs moet terug naar de essentie: het verwerven van kennis en vaardigheden. Dat is de essentie van het rapport van de commissie Beter Onderwijs, dat 58 adviezen oplijst om het niveau van het Vlaamse onderwijs weer omhoog te tillen. De voorbije decennia zakte Vlaanderen in internationale onderzoeken. De commissie, bestaande uit 15 leerkrachten en academici, moest in opdracht van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een visie formuleren om het tij te keren.

De essentie

  • De onafhankelijke commissie Beter Onderwijs lanceert 58 adviezen om het onderwijs in Vlaanderen te verbeteren.
  • De commissie pleit voor een terugkeer naar de essentie van het onderwijs: kennisverwerving.
  • Het rapport stelt opmerkelijke maatregelen voor, zoals een toelatingsproef voor de lerarenopleiding om het beroep meer aanzien te geven. De leerplichtleeftijd moet worden verlaagd naar drie jaar.
  • Het onderwijsveld moet nu met de adviezen aan de slag.

'Het is een lijvig rapport', zegt voorzitter Philip Brinckman, directeur van het Sint-Jozefcollege in Turnhout. 'Maar het valt terug te brengen tot de essentie van het onderwijs.' Leerlingen en leerkrachten moeten centraal staan, in de scholen moet de focus liggen op kennisverwerving.

Ouderwets leren

Ja, dat betekent dat de commissie voorstander is van weer meer 'van buiten leren'. 'Dat klinkt misschien ouderwets, maar we vinden het wiel ook niet telkens opnieuw uit', zegt Brinckman. 'Je moet bepaalde kennis automatiseren. Anders maak je het vooral kwetsbare kinderen moeilijk. Tegelijk mogen we niet de indruk wekken dat we van deze groep leerlingen niets verwachten. Dat is net demotiverend.'

Voor die kwetsbare leerlingen heeft de commissie veel aandacht. Het rapport zet de deur open voor een kortere zomervakantie en pleit voor een geleidelijke verlaging van de leerplichtige leeftijd van vijf naar drie jaar. 'Slechts 3 procent van de kinderen gaat niet eerder naar school. Maar die 3 procent moeten we ook mee hebben', zegt Brinckman. Er moet ook een einde komen aan het 'schaduwonderwijs'. 'Kinderen van middenstandsouders zitten nu op woensdagmiddag voor 30 euro per uur in de bijles. Dat zou gratis moeten kunnen, voor alle leerlingen. Dat zal geld kosten, ik weet niet of de minister dat graag hoort.'

Prestige

Een ander belangrijk aandachtspunt is de herwaardering van het beroep van leerkracht. Dat wordt een werk van langere adem, maar een bindende instapproef kan het prestige verhogen. Het is meteen een van de opvallendste maatregelen die de commissie voorstelt.' Zal zo'n toets het lerarentekort niet net vergroten? 'Nee', antwoordt Brinckman. 'Het prestige van de job zal weer toenemen.'

Het ergste zou zijn als er niets met de adviezen gebeurt.
Charlotte Ringoir
Leerkracht Nederlands en Engels en commissielid

Ervaren leerkrachten moeten de kans krijgen zich te professionaliseren tot expertleerkracht en zij-instromers moeten meer anciënniteit kunnen meenemen. 'Dat alles om duidelijk te maken dat leerkracht zijn een nobel beroep is', zegt commissielid en lerarenopleider Safa Göregen. De commissie kijkt voor die herwaardering ook naar de ouders en de media. Ouders moeten opvoedtaken zoals zindelijkheidstraining niet afschuiven op de school en meer vertrouwen hebben in de leerkracht. De media zouden het lerarenberoep positief moeten belichten.

Garanties

Er zijn geen garanties dat het rapport 'Naar de kern: de leerlingen en hun leer-kracht' niet ergens in een lade belandt. Wie durft in tijden van een acuut lerarentekort de toegang tot de lerarenopleiding te verstrengen? En zijn de belangrijke, maar ook dure adviezen niet te veel gevraagd in tijden van besparingen? De kosten van de maatregelen die de commissie voorstelt zijn niet tot op de komma becijferd. 'Maar we hebben wel rekening gehouden met de budgettaire realiteit', zegt Brinckman. 'Ik denk dat dit een haalbaar pakket is.'

Ongetwijfeld staan in het rapport ook dingen in die ik er zelf nooit zou hebben ingezet. Maar het slaat wel de hand aan de ploeg.
Ben Weyts
Vlaams minister van Onderwijs (N-VA)

De commissieleden verwachten de komende dagen nog veel debat over de adviezen. 'Daar hopen we zelfs op', zegt leerkracht Nederlands-Engels Charlotte Ringoir. 'Het ergste zou zijn als er niets mee gebeurt.' 'Sommige adviezen zijn bewust abstracter geformuleerd', vult Göregen aan. 'We wilden het veld de vrijheid laten om zelf een invulling te geven.'

Volgende stap

De volgende stap is het rapport voorstellen aan de onderwijskoepels, de opleiders en de politiek. Zij moeten iets doen met deze adviezen', zegt Brinckman. Die spelers zijn niet in de commissie betrokken om in alle onafhankelijkheid te kunnen werken.

Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil alvast met het rapport aan de slag. 'Ongetwijfeld staan er ook dingen in die ik er zelf nooit zou hebben ingezet', zegt hij. 'Maar het slaat wel de hand aan de ploeg. Hierop kunnen we bouwen. Het is tijd om vooruit te kijken en te zoeken naar recepten die we kunnen toepassen om de onderwijskwaliteit op te krikken.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud