Federaal parlement buigt zich over Vlaamse subsidiestop 'etnische' verenigingen

De Vlaamse regering loopt een blauwtje met haar subsidiestop voor 'etnisch-culturele' verenigingen. ©BELGA

Het moet zich via een ongewone procedure uitspreken of een besluit van de Vlaamse regering discriminatie is.

De discussie gaat over Vlaamse organisaties die puur werken rond afkomst of achtergrond. De nieuwe Vlaamse regering had besloten dat 'etnisch-cultureel segregerende' verenigingen niet meer op subsidies kunnen rekenen. De nieuwe regeling had op 1 december moeten ingaan, zodat ze al gold bij de nieuwe ronde subsidieaanvragen voor 2021-2025.

Alarmbelmotie

De oppositiepartijen Groen, sp.a en PVDA staken daar een stokje voor. Zij grepen naar de ideologische alarmbelprocedure, die discriminatie om ideologische en filosofische redenen verbiedt. Die procedure schrijft voor dat de voorzitters van de Kamer (Patrick Dewael - Open VLD), de Senaat (Sabine Laruelle - MR), het parlement van de Franse Gemeenschap (Rudy Demotte - PS) samen met Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) zich over de ontvankelijkheid van de motie buigen.

'Bij staking van stemmen is nu beslist dat de motie ontvankelijk is', laat de woordvoerder van Homans weten. Dat komt erop neer dat twee van de betrokkenen voor ontvankelijkheid en twee tegen hebben gestemd. Zo goed als zeker hebben beide Franstaligen voor gestemd, omdat zowel Homans als Dewael liet verstaan niet veel te voelen voor de motie.

De geplande subsidiestop is een onderdeel van het socio-culturele beleid, dat een gemeenschapsaangelegenheid is. De motie verhuist nu naar de Kamer en de Senaat. Het is afwachten hoe snel het dossier daar op de agenda komt.

VTM

Het is pas de tweede keer dat de procedure wordt gebruikt. De eerste keer was in 1985 bij de komst van commerciële zender VTM.

De beslissing betekent behoorlijk tijdverlies voor de regering-Jambon. De kans bestaat dat ze een nieuwe regeling gaat opstellen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect