Advertentie

'Federale regering moet asymmetrisch arbeidsmarktbeleid voeren'

©BELGA

De Vlaamse fracties van CD&V, de N-VA en Open VLD vragen dat de federale regering een aangepast arbeidsmarktbeleid op het getouw zet in Vlaanderen. De uitdagingen van de Belgische deelstaten lopen immers sterk uit elkaar.

Voor de meerderheidspartijen uit het Vlaams Parlement is het duidelijk: willen we onze werkzaamheidsgraad opkrikken, dan komen er maar beter zoveel mogelijk arbeidsmarktbevoegdheden in Vlaamse handen. Maar in afwachting van de zevende staatshervorming in 2024 - waarin meer bevoegdheden overgeheveld kunnen worden - willen ze dat de federale regering nu al een aangepast beleid voert in Vlaanderen.

De Vlaamse regering ambieert in haar regeerakkoord een werkzaamheidsgraad van 80 procent. Dat stemt overeen met het aan een job helpen van 120.000 mensen. 'Die uitdaging kan Vlaanderen alleen waarmaken als de federale overheid maximaal ondersteuning biedt', zegt CD&V-parlementslid Robrecht Bothuyne. Samen met collega-parlementsleden van de meerderheid schreef hij een resolutie die de federale regering vraagt om een verschillend beleid op het getouw te zetten in Brussel, Wallonië en Vlaanderen.

Werkgelegenheidsconferentie

In de resolutie stippen de parlementairen ook krachtlijnen aan voor het arbeidsmarktbeleid van de komende jaren. Zo moet werken lonender, maar ook werkbaarder worden. Voor dat laatste vragen ze dat het Vlaamse niveau beter betrokken wordt bij federale initiatieven in die richting. Ook de VDAB moet door het RIZIV sneller ingeschakeld worden bij de re-integratie van langdurig zieken, terwijl een vervroegde uitstap uit de arbeidsmarkt afgeremd moet worden en de transitie van werkloosheid of inactiviteit naar werk vlotter moet.

Met die resolutie moet Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) naar de werkgelegenheidsconferentie, die de federale regering in september wil organiseren, stappen. Daar moet in overleg met de deelstaten het arbeidsmarktbeleid van België voor de komende jaren worden uitgetekend.

'Het is de eerste keer dat het Vlaams Parlement zo'n duidelijke agenda voorlegt aan het federale niveau. Maar indien ze daar niet de ‘Vlaamse’ keuzes willen maken, moet men toelaten dat een asymmetrisch beleid wordt gevoerd, dat in elke deelstaat afgestemd wordt op de eigen realiteit', zegt Bothuyne.

Verschillende situatie

De situatie op de arbeidsmarkt verschilt sterk per deelstaat. In Vlaanderen is 74,7 procent van de bevolking op beroepsactieve leeftijd aan de slag. In Wallonië en Brussel is dat respectievelijk 64,6 en 61,3 procent. Omgekeerd is in Vlaanderen 3,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. In Wallonië is dat 7,4 procent, in Brussel zelfs 12,4 procent.

Daarnaast duurt een loopbaan in Vlaanderen een stuk langer dan in de andere gewesten. Vlamingen zijn zo'n 34,4 jaar aan het werk. In Wallonië duurt een carrière gemiddeld 30,5 jaar, in Brussel slechts 27,5 jaar.

Krapte versus jeugdwerkloosheid

Ook de uitdagingen verschillen in Brussel, Wallonië en Vlaanderen. Worstelt Vlaanderen vooral met de werkloosheid van vijftigplussers en openstaande vacatures in knelpuntberoepen, dan kampt Wallonië vooral met structurele werkloosheid bij laaggeschoolden. In Brussel blijft de belangrijkste uitdaging om jongeren te activeren.

De werkzaamheidsgraad optrekken naar 80 procent zal enkel lukken als het Vlaamse en het federale werkgelegenheidsbeleid elkaar ondersteunen.
Tom Ongena
Vlaams Parlementslid Open VLD

'De werkzaamheidsgraad optrekken naar 80 procent zal enkel lukken als het Vlaamse en het federale werkgelegenheidsbeleid elkaar ondersteunen', zegt parlementslid Tom Ongena (Open VLD). 'Op de werkgelegenheidsconferentie van september willen de regeringen een globaal akkoord sluiten om de loopbanen te verlengen.' Ook bij de N-VA zijn ze tevreden met de resolutie. 'Deze Vlaamse meerderheid neemt haar verantwoordelijkheid en bepleit op federaal niveau een aantal fundamentele keuzes voor Vlaanderen', zegt parlementslid Axel Ronse (N-VA).

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud