Advertentie

Gebruik Roundup verboden, verkoop mag wel nog

Particulieren mogen vanaf woensdag geen pesticiden met glyfosaat meer gebruiken. De verkoop is evenwel (nog) niet verboden. ©REUTERS

Vanaf woensdag is het voor particulieren verboden om nog pesticiden met glyfosaat, zoals Roundup, te gebruiken. Die Vlaamse beslissing is nu officieel. De verkoop is nog niet verboden, want dat is een federale bevoegdheid.

Het verbod geldt bovendien niet voor professionele gebruikers. De maatregel komt er nadat bleek dat de Amerikaanse chemiereus Monsanto wetenschappelijke studies zou hebben beïnvloed om te voorkomen dat de populaire onkruidverdelger kankerverwekkend zou worden genoemd.

Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V). ©BELGA

 Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) kondigde daarom in het voorjaar een verbod op het particulier gebruik van glyfosaat aan. Eind juni werd de decretale basis voor het verbod goedgekeurd en afgelopen vrijdag zette de Vlaamse regering het licht op groen voor het bijbehorende besluit. Dat besluit staat nu in het Belgisch Staatsblad. Volgens het kabinet-Schauvliege gaat het verbod in op woensdag 19 juli.

Federaal minister van Landbouw Willy Borsus (MR) is echter nog niet klaar met een federaal verbod op de verkoop van glyfosaat. Daardoor dreigt ons land in de schizofrene situatie te belanden dat het gebruik van pesticiden als Roundup weliswaar verboden is, maar dat de producten wel nog in het winkelschap zullen liggen. Op het kabinet van Borsus was niet meteen iemand bereikbaar voor commentaar.

Europese vergunning

Ook op Europees niveau staat glyfosaat woensdag op de agenda. Experts van de lidstaten buigen zich dan voor het eerst over het recente voorstel van de Europese Commissie om de vergunning met tien jaar te verlengen. De Commissie baseert zich hiervoor op wetenschappelijk advies dat stelt dat glyfosaat niet kankerverwekkend is.

De vergunning kan verlengd worden indien een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten daarmee instemt. Ook kan een gekwalificeerde meerderheid het voorstel afwijzen. In politiek geladen dossiers gebeurt het echter vaak dat er geen meerderheid pro of contra tot stand komt en de Commissie gedwongen wordt de beslissing zelf te nemen. België heeft nog geen officieel standpunt, maar op het kabinet van minister van Landbouw Willy Borsus gaat men ervan uit dat er woensdag nog niet gestemd zal worden. Dat zou pas in november gebeuren.

Politieke verantwoordelijkheid

Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis beklemtoonde alvast dat de Commissie geen beslissing over de vergunning van glyfosaat wil nemen zonder het fiat van de lidstaten. Ook herinnerde een woordvoerder opnieuw aan het voorstel dat de Commissie begin dit jaar op tafel legde om de besluitvormingsprocedure aan te passen en de hoofdsteden voor hun politieke verantwoordelijkheid te stellen.

Zo wil de Commissie het gebruik van onthoudingen aan banden leggen. 'Lidstaten moeten de moed hebben om ja of nee te zeggen in dossiers die de gezondheid van burgers aangaan en van groot politiek belang zijn', aldus de de woordvoerder.

Overigens hebben de lidstaten ook na de Europese beslissing over glyfosaat nog beleidsruimte. Het zijn immers zij die uiteindelijk beslissen over vergunningen voor producten die glyfosaat bevatten en over de gebruiksvoorwaarden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud