Advertentie
Advertentie

Geen afkoelingsweek in lager onderwijs

Met de uitbraken van het virus in verschillende scholen de afgelopen dagen werden extra maatregelen in de klas overwogen. ©Photo News

De onderwijswereld heeft beslist de krokusvakantie in de lagere scholen niet met een week te vervroegen. Leerlingen krijgen wel vaste plaatsen in de klas en de refter.

Na de inperking van de buitenschoolse activiteiten voor -12-jarigen dinsdag heeft de onderwijswereld beslist geen bijkomende maatregelen te nemen in de lagere scholen. Het enige nieuwe is dat de politiek scholen vraagt hun leerlingen een vaste plaats in de klas en de refter toe te wijzen.

De meest voor de hand liggende maatregel was om - analoog met het middelbaar - de krokusvakantie een week vroeger te laten ingaan. Vanaf 8 februari zouden scholen in dat scenario een week afstandsonderwijs organiseren. Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA), de koepels, de vakbonden en de virologen achten het echter niet opportuun de krokusvakantie te vervroegen.

Ze redeneren dat er weinig virologische winst te boeken is met een afkoelingsweek. Ouders brengen hun kinderen mogelijk naar de grootouders of naar de opvang. Daar zouden de verschillende bubbels opnieuw met elkaar in contact komen. Bovendien is afstandsonderwijs in het lager moeilijker te organiseren dan in het middelbaar.

Door de uitbraken van het virus in verschillende scholen de afgelopen dagen werden extra maatregelen in de klas overwogen. Door de gecontroleerde omstandigheden die in middelbare scholen gelden - mondmaskers, strikte klasbubbels en halftijds afstandsonderwijs - blijft het aantal uitbraken er beperkt. 'De middelbare scholen bewijzen dat de pandemie en leerlingen in de klas te combineren vallen', zei Steven Van Gucht, viroloog bij Sciensano, woensdag in De Tijd.

Mondmaskers

Maar ook mondmaskers en klasbubbels worden voorlopig niet verplicht in het lager onderwijs. Een advies van het expertencomité RAG trok vorige week het nut van een algemene mondmaskerplicht al in twijfel. De koepels wijzen er daarnaast op dat veel scholen al klasbubbels organiseren, met afgescheiden ruimtes op de speelplaats.

Weyts besliste vorige week wel dat mondmaskers in het vijfde en zesde leerjaar gedurende twee weken verplicht zijn als een klasgenoot besmet raakt. Sinds maandag worden klasgenoten van een besmette leerling bovendien niet meer als een laag- maar als een hoogrisicocontact bestempeld, waardoor ze zich verplicht moeten laten testen. Daarom dreef Weyts deze week het aantal sneltests op.

De slotsom is dat de onderwijswereld voorlopig tevreden is met de verstrengingen in de buitenschoolse activiteiten. Door het aantal hobby's dat een kind mag uitoefenen te beperken tot één en de grootte van de bubbels terug te schroeven tot tien knipt de politiek een groot deel van de netwerken tussen de scholen door.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud