Groeischeut bedrijven botst op tekort aan geschikt personeel

'Alle indicatoren staan in het groen. Dat momentum moeten we nu benutten, want met het huidige gekibbel en geruzie in de federale en Vlaamse regering dreigen we in een politieke impasse te belanden', zegt Voka-topman Hans Maertens. ©Debby Termonia

De Vlaamse bedrijven zitten in groeimodus, blijkt uit een Voka-enquête. Vier op de tien werven extra mensen aan, maar de zoektocht naar geschikt personeel wordt steeds moeilijker.

Het Vlaamse ondernemersvertrouwen zit op het hoogste niveau sinds de werkgeversorganisatie Voka in 2013 gestart is met haar conjunctuurenquête.

In de bevraging bij 530 bedrijven geeft de helft aan dat de voorbije zes maanden de productie van goederen en diensten is toegenomen. Bij 38 procent van de ondernemingen bleef de omzet stabiel en 12 procent zag de productievolumes teruglopen.

Ook voor de komende zes maanden verwacht de helft van de Vlaamse bedrijven verder te groeien en meer orders binnen te krijgen, het hoogste peil sinds het begin van de metingen.

Om die groei mogelijk te maken, verwacht 48 procent van de bedrijven de komende zes maanden belangrijke investeringen te doen en 40 procent plant extra aanwervingen.

Meer personeel

Sinds de start van de Voka-enquête waren er nooit zo veel bedrijven bezig hun personeelsbestand uit te breiden. De keerzijde van die aantrekkende conjunctuur is dat het steeds moeilijker wordt geschikt personeel te vinden. Twee op de vijf bedrijven hadden de voorbije zes maanden meer moeite om vacatures in te vullen, terwijl slechts 1 procent het makkelijker kreeg in de zoektocht naar personeel.

De keerzijde van die aantrekkende conjunctuur is dat het steeds moeilijker wordt geschikt personeel te vinden.

‘Door de opleving van de conjunctuur botsen we op het tekort aan personeel dat voldoende geschoold is’, zegt Hans Maertens, de gedelegeerd bestuurder van Voka. ‘Daarom is het cruciaal dat er werk gemaakt wordt van een grotere arbeidsmobiliteit en de integratie van werklozen op de arbeidsmarkt. De controles moeten strikter. Vlaanderen telt ruim 200.000 werklozen en we kunnen het ons niet permitteren hen thuis te laten zitten.’

Indicatoren op groen

De cijfers van Voka komen ook overeen met de peilingen van de Nationale Bank, die aangeven dat het ondernemersvertrouwen in ons land zijn hoogste punt heeft bereikt in zes jaar tijd. ‘De vraag is of we die stijging nog verder kunnen doortrekken’, zegt Maertens. ‘Alle indicatoren staan in het groen. Dat momentum moeten we nu benutten, want met het huidige gekibbel en geruzie in de federale en Vlaamse regering dreigen we in een politieke impasse te belanden waarbij geen echt beleid meer gevoerd wordt voor de rest van de legislatuur. Ondernemers hebben nood aan zekerheid en stabiliteit.’

Door het gekibbel en geruzie dreigen de federale en de Vlaamse regering in een impasse te belanden.
hans maertens
Gedelegeerd bestuurder VOKA

Om bedrijven de nodige zuurstof en vertrouwen te geven moet de regering-Michel dringend werk maken van de verlaging van de vennootschapsbelasting, vindt Maertens. En in het voor de paasvakantie aangekondigde nationale investeringspact moet genoeg aandacht gaan naar het aanmoedigen van bedrijfsinvesteringen. ‘Het investeringspact mag er niet op uitdraaien dat alleen de overheidsinvesteringen een impuls krijgen’, zegt de Voka-topman.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect